Advanced

Synergi mellan arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen vid förändringar i verksamheten. I ett före-, under- och efterperspektiv.

Andersson, Marcus LU (2010) HARK13 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Förändringar inom en organisation är något vi alla kommer att möta någon gång under vår
yrkeskarriär. Vid dessa tillfällen finns det ett flertal olika lagar och föreskrifter som äger
tillämplighet. De tre vanligaste rättsreglerna är Arbetsmiljölagen, Medbestämmandelagen och
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det som skiljer regelverken åt är att
Arbetsmiljölagen och föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete tillhör den
offentligrättsliga delen, medan Medbestämmandelagen tillhör den civilrättsliga. Detta betyder
att det finns olika intressenter och möjligheter till inflytande över en verksamhetsförändring.
Historiskt sett har denna uppdelning varit skarp då den offentligrättsliga delen har haft en
samhällsskyddande... (More)
Förändringar inom en organisation är något vi alla kommer att möta någon gång under vår
yrkeskarriär. Vid dessa tillfällen finns det ett flertal olika lagar och föreskrifter som äger
tillämplighet. De tre vanligaste rättsreglerna är Arbetsmiljölagen, Medbestämmandelagen och
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det som skiljer regelverken åt är att
Arbetsmiljölagen och föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete tillhör den
offentligrättsliga delen, medan Medbestämmandelagen tillhör den civilrättsliga. Detta betyder
att det finns olika intressenter och möjligheter till inflytande över en verksamhetsförändring.
Historiskt sett har denna uppdelning varit skarp då den offentligrättsliga delen har haft en
samhällsskyddande funktion utan förhandlingsmöjligheter, medan den civilrättsliga delen
kännetecknas av parternas fria rätt att teckna uppgörelser. Denna uppsats har till syfte att
redogöra för hur rättsläget ser ut mellan de olika rättsreglerna, utifrån ett före-, -under och ett
efterperspektiv på en förändring. Detta för att se om det föreligger någon synergi mellan de
olika rättsreglerna som möjliggör att dessa inte ska tillämpas separat, utan att i stället tillämpas
parallellt på en förändring i verksamheten. (Less)
Abstract
Changes within an organization are something we all meet during our professional career. At
these occasions, several laws and regulations may apply. The three most common rules and
regulations are the Work Environment Act, Co-Determination Act and the Statute book about
Systematic work environment management. What divides the legislations, is that the Work
Environment Act and the Statute book about Systematic work environment management work
belong to the public legal part, while Co-Determination Act belongs to the civil legal part. This
means that there are various participants and possibilities to leverage over an active change. In
a historical perspective the division between the public legal part and the civilian legal part has
... (More)
Changes within an organization are something we all meet during our professional career. At
these occasions, several laws and regulations may apply. The three most common rules and
regulations are the Work Environment Act, Co-Determination Act and the Statute book about
Systematic work environment management. What divides the legislations, is that the Work
Environment Act and the Statute book about Systematic work environment management work
belong to the public legal part, while Co-Determination Act belongs to the civil legal part. This
means that there are various participants and possibilities to leverage over an active change. In
a historical perspective the division between the public legal part and the civilian legal part has
been sharp, due to the public legal parts society protective function and the civilian legal part
that focus on negotiation and the possibilities to make agreements. This essay has the aim to
describe how the different laws and regulations function in three perspectives, before, during
and after a change, within an organization. This in order to see if there exists any synergism
between the different regulations that makes it possible that these will not be applied
separately, but instead applied analogy on a change. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Marcus LU
supervisor
organization
course
HARK13 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
inflytande, förändringar, medbestämmandelagen, Arbetsmiljölagen, samverkan.
language
Swedish
id
1716482
date added to LUP
2010-11-15 16:11:31
date last changed
2010-11-15 16:11:31
@misc{1716482,
 abstract   = {Changes within an organization are something we all meet during our professional career. At
these occasions, several laws and regulations may apply. The three most common rules and
regulations are the Work Environment Act, Co-Determination Act and the Statute book about
Systematic work environment management. What divides the legislations, is that the Work
Environment Act and the Statute book about Systematic work environment management work
belong to the public legal part, while Co-Determination Act belongs to the civil legal part. This
means that there are various participants and possibilities to leverage over an active change. In
a historical perspective the division between the public legal part and the civilian legal part has
been sharp, due to the public legal parts society protective function and the civilian legal part
that focus on negotiation and the possibilities to make agreements. This essay has the aim to
describe how the different laws and regulations function in three perspectives, before, during
and after a change, within an organization. This in order to see if there exists any synergism
between the different regulations that makes it possible that these will not be applied
separately, but instead applied analogy on a change.},
 author    = {Andersson, Marcus},
 keyword   = {inflytande,förändringar,medbestämmandelagen,Arbetsmiljölagen,samverkan.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Synergi mellan arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen vid förändringar i verksamheten. I ett före-, under- och efterperspektiv.},
 year     = {2010},
}