Advanced

Sist in, först ut och in(hyrd) igen

Bernström, Kristin LU (2010) HARK13 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Bemanningsföretagens växande antal på arbetsmarknaden utmanar avvägningen mellan arbetsledningsrätten och anställningsskyddet. Enligt Landsorganisationen i Sverige är inhyrning av arbetstagare, när det finns företrädesberättigare arbetstagare, ett sätt för arbetsgivaren att kringgå lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarsidan trycker i stället på arbetsledningsrätten och menar att lag och praxis följs. Även Arbetsdomstolen anser att frågan inkluderas i arbetsledningsrätten. Arbetsgivarens möjligheter att hyra in arbetstagare på företrädesberättigade arbetstagares bekostnad har hittills inte begränsats i domstol. Frågan tog en betydande plats under avtalsrörelsen 2010 när Landsorganisationen i Sverige ställde krav på en begränsning genom... (More)
Bemanningsföretagens växande antal på arbetsmarknaden utmanar avvägningen mellan arbetsledningsrätten och anställningsskyddet. Enligt Landsorganisationen i Sverige är inhyrning av arbetstagare, när det finns företrädesberättigare arbetstagare, ett sätt för arbetsgivaren att kringgå lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarsidan trycker i stället på arbetsledningsrätten och menar att lag och praxis följs. Även Arbetsdomstolen anser att frågan inkluderas i arbetsledningsrätten. Arbetsgivarens möjligheter att hyra in arbetstagare på företrädesberättigade arbetstagares bekostnad har hittills inte begränsats i domstol. Frågan tog en betydande plats under avtalsrörelsen 2010 när Landsorganisationen i Sverige ställde krav på en begränsning genom kollektivavtal likväl som ett förstärkt fackligt inflytande i syfte att säkerställa anställningsskyddet.

Hur påverkas anställningsskyddet av inhyrda arbetstagare? Anställningsskyddslagstiftningens delar försvagas på olika sätt. Arbetsgivaren kan undvika turordningsreglerna genom att säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist för att sedan hyra in utvalda personer. Företrädesrätten blir verkningslös under den tid praxis och kollektivavtal godkänner det. Även det fackliga inflytandet hotas på grund av ett minskat antal medlemmar i arbetsgivarens verksamhet. I kollektivavtal har förhandlingsmöjligheter både förstärkts och försvagats och det framstår tydligt hur anställningsskyddet är en kollektiv förmån. Genom bemanningsföretagen har arbetsgivaren fått större möjligheter att forma arbetsstyrkans antal och utseende vilket försvagar anställningsskyddet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bernström, Kristin LU
supervisor
organization
course
HARK13 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anställningsskydd, företrädesrätt, turordningsregler, bemanningsbranschen, förstärkt förhandlingsrätt
language
Swedish
id
1716742
date added to LUP
2010-12-01 14:56:52
date last changed
2010-12-01 14:56:52
@misc{1716742,
 abstract   = {Bemanningsföretagens växande antal på arbetsmarknaden utmanar avvägningen mellan arbetsledningsrätten och anställningsskyddet. Enligt Landsorganisationen i Sverige är inhyrning av arbetstagare, när det finns företrädesberättigare arbetstagare, ett sätt för arbetsgivaren att kringgå lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarsidan trycker i stället på arbetsledningsrätten och menar att lag och praxis följs. Även Arbetsdomstolen anser att frågan inkluderas i arbetsledningsrätten. Arbetsgivarens möjligheter att hyra in arbetstagare på företrädesberättigade arbetstagares bekostnad har hittills inte begränsats i domstol. Frågan tog en betydande plats under avtalsrörelsen 2010 när Landsorganisationen i Sverige ställde krav på en begränsning genom kollektivavtal likväl som ett förstärkt fackligt inflytande i syfte att säkerställa anställningsskyddet. 

Hur påverkas anställningsskyddet av inhyrda arbetstagare? Anställningsskyddslagstiftningens delar försvagas på olika sätt. Arbetsgivaren kan undvika turordningsreglerna genom att säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist för att sedan hyra in utvalda personer. Företrädesrätten blir verkningslös under den tid praxis och kollektivavtal godkänner det. Även det fackliga inflytandet hotas på grund av ett minskat antal medlemmar i arbetsgivarens verksamhet. I kollektivavtal har förhandlingsmöjligheter både förstärkts och försvagats och det framstår tydligt hur anställningsskyddet är en kollektiv förmån. Genom bemanningsföretagen har arbetsgivaren fått större möjligheter att forma arbetsstyrkans antal och utseende vilket försvagar anställningsskyddet.},
 author    = {Bernström, Kristin},
 keyword   = {anställningsskydd,företrädesrätt,turordningsregler,bemanningsbranschen,förstärkt förhandlingsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sist in, först ut och in(hyrd) igen},
 year     = {2010},
}