Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skolledarutbildning i Tanzania - En explorativ undersökning av pedagogiska utvecklingsmöjligheter inom DEMA programmet vid ADEM

Karlsson, Emelie LU (2010) PEDK11 20102
Education
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är en kvalitativ fältstudie som skildrar ett ledarskapsutbildningsinstitut i Tanzania, med särskilt fokus på institutets utvecklingsmöjligheter samt hur dess ledarskapsutbildningar påverkats av implementeringen av Barns Rättigheter. Ett framgångsrikt sätt att säkerhetsställa utveckling i ett land är att prioritera kvalitén på skolorna. För att Tanzania ska ha bästa möjlighet att utvecklas som land, krävs det att skolorna har kompetenta ledare som styr utvecklingen i den riktningen som krävs. Syftet är att explorativt undersöka detta institut och finna inneboende förbättringsmöjligheter. Skolledarutbildningen som institutet erbjuder har en otroligt stor betydelse för hur Tanzanias skolor i framtiden kommer att utvecklas,... (More)
Denna uppsats är en kvalitativ fältstudie som skildrar ett ledarskapsutbildningsinstitut i Tanzania, med särskilt fokus på institutets utvecklingsmöjligheter samt hur dess ledarskapsutbildningar påverkats av implementeringen av Barns Rättigheter. Ett framgångsrikt sätt att säkerhetsställa utveckling i ett land är att prioritera kvalitén på skolorna. För att Tanzania ska ha bästa möjlighet att utvecklas som land, krävs det att skolorna har kompetenta ledare som styr utvecklingen i den riktningen som krävs. Syftet är att explorativt undersöka detta institut och finna inneboende förbättringsmöjligheter. Skolledarutbildningen som institutet erbjuder har en otroligt stor betydelse för hur Tanzanias skolor i framtiden kommer att utvecklas, eftersom det är deltagarna på utbildningen som är de framtida skolledarna. Fältstudien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer, observationer och dokumentanalys. Det resulterade i en stor mängd insamlat material som först kategoriserades tematiskt för att senare analyseras med stöd av teorin. Uppsatsens teori fokuserar kring skolledarskap, skolledarskapsutbildning, skilda organisationsformer och utvärdering samt tidigare forskning i ledarskapsutveckling. Empirin och analysen visar att det råder delade meningar om varför institutet prioriterar management framför ledarskap i dess utbildningar. Samt att ska implementeringsprocessen med Barns Rättigheter fortsätta krävs det att det grundas hos alla medarbetare för att ha genomslagskraft. Uppsatsens slutsats kan främst appliceras på den undersökta organisationen men även på liknande organisationer i likartad fas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Emelie LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
utveckling, Tanzania., utvecklingsland, implementering, barns rättigheter, organisationsförändring, ledarskap, skolledarskapsutbildning
language
Swedish
id
1718841
date added to LUP
2010-12-22 10:38:31
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1718841,
 abstract   = {{Denna uppsats är en kvalitativ fältstudie som skildrar ett ledarskapsutbildningsinstitut i Tanzania, med särskilt fokus på institutets utvecklingsmöjligheter samt hur dess ledarskapsutbildningar påverkats av implementeringen av Barns Rättigheter. Ett framgångsrikt sätt att säkerhetsställa utveckling i ett land är att prioritera kvalitén på skolorna. För att Tanzania ska ha bästa möjlighet att utvecklas som land, krävs det att skolorna har kompetenta ledare som styr utvecklingen i den riktningen som krävs. Syftet är att explorativt undersöka detta institut och finna inneboende förbättringsmöjligheter. Skolledarutbildningen som institutet erbjuder har en otroligt stor betydelse för hur Tanzanias skolor i framtiden kommer att utvecklas, eftersom det är deltagarna på utbildningen som är de framtida skolledarna. Fältstudien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer, observationer och dokumentanalys. Det resulterade i en stor mängd insamlat material som först kategoriserades tematiskt för att senare analyseras med stöd av teorin. Uppsatsens teori fokuserar kring skolledarskap, skolledarskapsutbildning, skilda organisationsformer och utvärdering samt tidigare forskning i ledarskapsutveckling. Empirin och analysen visar att det råder delade meningar om varför institutet prioriterar management framför ledarskap i dess utbildningar. Samt att ska implementeringsprocessen med Barns Rättigheter fortsätta krävs det att det grundas hos alla medarbetare för att ha genomslagskraft. Uppsatsens slutsats kan främst appliceras på den undersökta organisationen men även på liknande organisationer i likartad fas.}},
 author    = {{Karlsson, Emelie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skolledarutbildning i Tanzania - En explorativ undersökning av pedagogiska utvecklingsmöjligheter inom DEMA programmet vid ADEM}},
 year     = {{2010}},
}