Advanced

Bloggen som relationsskapande medel – En diskursanalys av två företagsbloggar

Mateus Lundahl, Filippa; Jansson, Sofia and Dahlskog, Fredrik Olof (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats är en studie om diskurser i företagsbloggar. Litteraturen om
relationsmarknadsföring beskriver hur framväxten av Internet har medfört en stor andel nya
kommunikationsverktyg för marknadsförare. Sociala medier rankas högt bland dessa verktyg,
där bland bloggar, då de möjliggör för marknadsförare att direkt kommunicera med
konsumenten. Kommunikationen kan även ske till lägre kostnader och med högre effektivitet
än vid traditionella metoder. Vårt syfte med denna uppsats är att analysera hur relationer
skapas mellan företag och konsumenter genom användning av språket i företagsbloggar.
För att studera användningen av språket i bloggarna har vi genomfört en diskursanalys. Med
hjälp av tre olika ansatser för diskursanalys,... (More)
Denna kandidatuppsats är en studie om diskurser i företagsbloggar. Litteraturen om
relationsmarknadsföring beskriver hur framväxten av Internet har medfört en stor andel nya
kommunikationsverktyg för marknadsförare. Sociala medier rankas högt bland dessa verktyg,
där bland bloggar, då de möjliggör för marknadsförare att direkt kommunicera med
konsumenten. Kommunikationen kan även ske till lägre kostnader och med högre effektivitet
än vid traditionella metoder. Vårt syfte med denna uppsats är att analysera hur relationer
skapas mellan företag och konsumenter genom användning av språket i företagsbloggar.
För att studera användningen av språket i bloggarna har vi genomfört en diskursanalys. Med
hjälp av tre olika ansatser för diskursanalys, som vår kunskapsbas, tittade vi på hur
användningen av vissa diskurstyper och kombinationen av olika diskurser, skapar relationer.
Utöver detta har vi även undersökt hur olika diskurser inom bloggarna balanserar
maktförhållandet, mellan bloggaren och läsaren, och hur detta kan ha påverkat skapandet av
relationer.
Den övergripande slutsats vi kom fram till var att olika typer av diskurs skapar relationer på
olika sätt. Vi kom fram till att de diskurser vi fann skapar identitet och förmedlar kunskap,
vilket i sin tur skapar relationer. Bloggarna använde sig även av olika typer av diskurs för att
ständigt hålla maktförhållandet balanserat mellan företaget och konsumenten. Detta var också
en bidragande faktor i relationsskapandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mateus Lundahl, Filippa; Jansson, Sofia and Dahlskog, Fredrik Olof
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Blogg, diskurs, relation, identitet, kunskap, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1729711
date added to LUP
2010-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:29:55
@misc{1729711,
 abstract   = {Denna kandidatuppsats är en studie om diskurser i företagsbloggar. Litteraturen om
relationsmarknadsföring beskriver hur framväxten av Internet har medfört en stor andel nya
kommunikationsverktyg för marknadsförare. Sociala medier rankas högt bland dessa verktyg,
där bland bloggar, då de möjliggör för marknadsförare att direkt kommunicera med
konsumenten. Kommunikationen kan även ske till lägre kostnader och med högre effektivitet
än vid traditionella metoder. Vårt syfte med denna uppsats är att analysera hur relationer
skapas mellan företag och konsumenter genom användning av språket i företagsbloggar.
För att studera användningen av språket i bloggarna har vi genomfört en diskursanalys. Med
hjälp av tre olika ansatser för diskursanalys, som vår kunskapsbas, tittade vi på hur
användningen av vissa diskurstyper och kombinationen av olika diskurser, skapar relationer.
Utöver detta har vi även undersökt hur olika diskurser inom bloggarna balanserar
maktförhållandet, mellan bloggaren och läsaren, och hur detta kan ha påverkat skapandet av
relationer.
Den övergripande slutsats vi kom fram till var att olika typer av diskurs skapar relationer på
olika sätt. Vi kom fram till att de diskurser vi fann skapar identitet och förmedlar kunskap,
vilket i sin tur skapar relationer. Bloggarna använde sig även av olika typer av diskurs för att
ständigt hålla maktförhållandet balanserat mellan företaget och konsumenten. Detta var också
en bidragande faktor i relationsskapandet.},
 author    = {Mateus Lundahl, Filippa and Jansson, Sofia and Dahlskog, Fredrik Olof},
 keyword   = {Blogg,diskurs,relation,identitet,kunskap,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bloggen som relationsskapande medel – En diskursanalys av två företagsbloggar},
 year     = {2010},
}