Advanced

Socialt ansvarsfullt företagande – vilken roll spelar detta vid rekrytering?

Boström Hult, Anna and Caldarulo, Alexandra (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problematik & Syfte: Socialt ansvarsfullt företagande efterfrågas alltmer av arbetssökande och anställda vilka vill kunna identifiera sig med sin arbetsgivare. Det är därför viktigt för företag att arbeta med dessa frågor och att utveckla en förtroendeingivande image. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialt ansvarsfullt företagande kommer till uttryck i svenska företags rekryteringsprocess.
Metod: Med hjälp av en fallstudie av nätverket CSR Skåne kunde vårt syfte uppfyllas. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med ansvariga för socialt ansvarsfullt företagande eller motsvarande i sex stycken medlemsföretag i nätverket. Det insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av uppsatsens teoriavsnitt. Utifrån detta har... (More)
Problematik & Syfte: Socialt ansvarsfullt företagande efterfrågas alltmer av arbetssökande och anställda vilka vill kunna identifiera sig med sin arbetsgivare. Det är därför viktigt för företag att arbeta med dessa frågor och att utveckla en förtroendeingivande image. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialt ansvarsfullt företagande kommer till uttryck i svenska företags rekryteringsprocess.
Metod: Med hjälp av en fallstudie av nätverket CSR Skåne kunde vårt syfte uppfyllas. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med ansvariga för socialt ansvarsfullt företagande eller motsvarande i sex stycken medlemsföretag i nätverket. Det insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av uppsatsens teoriavsnitt. Utifrån detta har slutsatser dragits vilka utgör uppsatsens resultat.
Resultat: Resultatet av vår fallstudie visar att socialt ansvarstagande innefattar oerhört många aspekter vilket gör att olika företag arbetar med detta på vitt skilda sätt och fokuserar på de områden som ligger deras specifika verksamhet närmast. Vi fann det svårt att uttyda hur socialt ansvar kommer till uttryck i rekrytering utan upptäckte att det snarare framhävdes som en del av företagets helhet och image. Budskapet om företagens sociala ansvar spreds snarare via hemsidor och word-of-mouth än via själva rekryteringsprocessen. Under rekryteringen gavs oftast enbart information kring den aktuella tjänsten och kring företaget. De flesta företagen i nätverket CSR Skåne var dock slutligen överens om att företags sociala ansvarstagande blir allt mer efterfrågat bland arbetssökande och anställda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boström Hult, Anna and Caldarulo, Alexandra
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
socialt ansvarsfullt företagande, csr, rekrytering, anställda, arbetssökande, arbetsgivare
language
Swedish
id
1730137
date added to LUP
2010-11-26 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:14:43
@misc{1730137,
 abstract   = {Problematik & Syfte: Socialt ansvarsfullt företagande efterfrågas alltmer av arbetssökande och anställda vilka vill kunna identifiera sig med sin arbetsgivare. Det är därför viktigt för företag att arbeta med dessa frågor och att utveckla en förtroendeingivande image. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialt ansvarsfullt företagande kommer till uttryck i svenska företags rekryteringsprocess.
Metod: Med hjälp av en fallstudie av nätverket CSR Skåne kunde vårt syfte uppfyllas. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med ansvariga för socialt ansvarsfullt företagande eller motsvarande i sex stycken medlemsföretag i nätverket. Det insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av uppsatsens teoriavsnitt. Utifrån detta har slutsatser dragits vilka utgör uppsatsens resultat.
Resultat: Resultatet av vår fallstudie visar att socialt ansvarstagande innefattar oerhört många aspekter vilket gör att olika företag arbetar med detta på vitt skilda sätt och fokuserar på de områden som ligger deras specifika verksamhet närmast. Vi fann det svårt att uttyda hur socialt ansvar kommer till uttryck i rekrytering utan upptäckte att det snarare framhävdes som en del av företagets helhet och image. Budskapet om företagens sociala ansvar spreds snarare via hemsidor och word-of-mouth än via själva rekryteringsprocessen. Under rekryteringen gavs oftast enbart information kring den aktuella tjänsten och kring företaget. De flesta företagen i nätverket CSR Skåne var dock slutligen överens om att företags sociala ansvarstagande blir allt mer efterfrågat bland arbetssökande och anställda.},
 author    = {Boström Hult, Anna and Caldarulo, Alexandra},
 keyword   = {socialt ansvarsfullt företagande,csr,rekrytering,anställda,arbetssökande,arbetsgivare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Socialt ansvarsfullt företagande – vilken roll spelar detta vid rekrytering?},
 year     = {2010},
}