Advanced

Ledarskap och regelkultur

Annsberg, Claes LU (2011) SOCK01 20102
Sociology
Abstract (Swedish)
Bakgrunden till ämnesvalet är att jag i min befattning som huvudlärare i ledarskap och pedagogik för nya officerare har märkt en förändring av ledarskapet. Jag uppfattar att det för Försvarsmaktens officerare idag finns en skillnad mellan ledarskapet i det dagliga fredsarbetet och det sätt man vill utöva ledarskap på i en insats eller i krig. Uppsatsen behandlar vilka förutsättningar olika verksamhetsformer ger för den ledarskapsmodell som Försvarsmakten valt att använda sig av. Valet av styrformer har skett utifrån att officerarna i Försvarsmakten, dels verkar i en fredsmässig statsförvaltad miljö, vilken utmärks av regelstyrning, och dels vid insatser och övningar använda sig av uppdragstaktik som utmärks av målstyrning.

Mitt syfte... (More)
Bakgrunden till ämnesvalet är att jag i min befattning som huvudlärare i ledarskap och pedagogik för nya officerare har märkt en förändring av ledarskapet. Jag uppfattar att det för Försvarsmaktens officerare idag finns en skillnad mellan ledarskapet i det dagliga fredsarbetet och det sätt man vill utöva ledarskap på i en insats eller i krig. Uppsatsen behandlar vilka förutsättningar olika verksamhetsformer ger för den ledarskapsmodell som Försvarsmakten valt att använda sig av. Valet av styrformer har skett utifrån att officerarna i Försvarsmakten, dels verkar i en fredsmässig statsförvaltad miljö, vilken utmärks av regelstyrning, och dels vid insatser och övningar använda sig av uppdragstaktik som utmärks av målstyrning.

Mitt syfte med undersökningen är att se vilka mekanismer som finns i det av ÖB beordrade ledarskapskonceptet Utvecklande Ledarskap. Jag vill även undersöka vilka organisationsstrukturer det finns i Försvarsmaktens två olika verksamhetsstyrningsformer, byråkrati och uppdragstaktik för att se hur de påverkar ledarskapet enligt modellen Utvecklande Ledarskap. Finns det strukturer som motarbetar varandra och som i så fall påverkar Försvarsmaktens dagliga ledarskapsutövning/ träning inför dess egentliga uppgifter (användas i extrema situationer med våldsanvändning som yttersta medel)?

Uppsatsens utgångspunkt är egna iakttagelser samt Karl Ydéns avhandling om Kriget och karriärsystemet. Resultatet av undersökningen visar att det är stor risk för att officerare i sin vardag tränar in andra och negativa beteenden jämfört med de som Försvarsmakten vill skall gälla under en insats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Annsberg, Claes LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
beteenden, utvecklande ledarskap, uppdragstaktik, strukturer, regelkultur
language
Swedish
id
1760819
date added to LUP
2011-01-24 10:14:19
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1760819,
 abstract   = {Bakgrunden till ämnesvalet är att jag i min befattning som huvudlärare i ledarskap och pedagogik för nya officerare har märkt en förändring av ledarskapet. Jag uppfattar att det för Försvarsmaktens officerare idag finns en skillnad mellan ledarskapet i det dagliga fredsarbetet och det sätt man vill utöva ledarskap på i en insats eller i krig. Uppsatsen behandlar vilka förutsättningar olika verksamhetsformer ger för den ledarskapsmodell som Försvarsmakten valt att använda sig av. Valet av styrformer har skett utifrån att officerarna i Försvarsmakten, dels verkar i en fredsmässig statsförvaltad miljö, vilken utmärks av regelstyrning, och dels vid insatser och övningar använda sig av uppdragstaktik som utmärks av målstyrning.

Mitt syfte med undersökningen är att se vilka mekanismer som finns i det av ÖB beordrade ledarskapskonceptet Utvecklande Ledarskap. Jag vill även undersöka vilka organisationsstrukturer det finns i Försvarsmaktens två olika verksamhetsstyrningsformer, byråkrati och uppdragstaktik för att se hur de påverkar ledarskapet enligt modellen Utvecklande Ledarskap. Finns det strukturer som motarbetar varandra och som i så fall påverkar Försvarsmaktens dagliga ledarskapsutövning/ träning inför dess egentliga uppgifter (användas i extrema situationer med våldsanvändning som yttersta medel)?

Uppsatsens utgångspunkt är egna iakttagelser samt Karl Ydéns avhandling om Kriget och karriärsystemet. Resultatet av undersökningen visar att det är stor risk för att officerare i sin vardag tränar in andra och negativa beteenden jämfört med de som Försvarsmakten vill skall gälla under en insats.},
 author    = {Annsberg, Claes},
 keyword   = {beteenden,utvecklande ledarskap,uppdragstaktik,strukturer,regelkultur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledarskap och regelkultur},
 year     = {2011},
}