Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från nationell handlingsplan till lokal verklighet

Bengtsson, Pontus LU (2010) SGEK01 20102
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Den svenska förvaltningsnivån består av tre olika geografiska nivåer, riksnivå, regional nivå och lokal nivå. Det är vanligt förekommande att man på riksnivå utformar och beslutar nationella handlingsplaner som sedan genom en styrningskedja ska implementeras på lokal nivå. Vid implementeringen av nationella handlingsplaner uppkommer relativt ofta implementeringsproblem av olika anledningar. Denna uppsats beskriver och analyserar hur man inom Malmö kommun har arbetat och lyckats med att implementera den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare, samt vilka implementeringsproblem man kunnat urskilja i denna process. Olika implementeringsteorier har utgjort uppsatsen teoretiska ramverk och kvalitativ textanalys samt intervjuer... (More)
Den svenska förvaltningsnivån består av tre olika geografiska nivåer, riksnivå, regional nivå och lokal nivå. Det är vanligt förekommande att man på riksnivå utformar och beslutar nationella handlingsplaner som sedan genom en styrningskedja ska implementeras på lokal nivå. Vid implementeringen av nationella handlingsplaner uppkommer relativt ofta implementeringsproblem av olika anledningar. Denna uppsats beskriver och analyserar hur man inom Malmö kommun har arbetat och lyckats med att implementera den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare, samt vilka implementeringsproblem man kunnat urskilja i denna process. Olika implementeringsteorier har utgjort uppsatsen teoretiska ramverk och kvalitativ textanalys samt intervjuer har utgjort uppsatsens metod.
Från patient till medborgare är en nationell handlingsplan utformad och beslutad på riksnivå. Handlingsplanens syfte är att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionshinder. Fokus i handlingsplanen ligger framförallt på att försöka förbättra personer med funktionshinders tillgänglighet och bemötande. Handlingsplanen utformades år 2000 och dess tidsram löpte ut 2010. Handlingsplanen innehåller en rad olika målsättningar och förslag på åtgärder som varje kommun bör åtgärda. Man har inom Malmö kommun följ de flesta av dessa målsättningar, man har exempelvis upprättat ett lokalt handlingsprogram, ett tillgänglighetsprogram och en tillgänglighetsguide för personer med funktionshinder. I de lokala programmen har man liknande målsättningar som i den nationella handlingsplanen. Man har samarbetat med de lokala handikapporganisationerna genom samverkan i framförallt Handikapprådet och Fritidsförvaltningen inom kommunen. Det råder dock skiljda meningar i hur bra den samverkan har fungerat. Kommunens representanter tycker att samarbetet fungerat bra medan de lokala handikapporganisationernas representanter är av en annan uppfattning.
Den nationella handlingsplanen har tydliga likheter med både det traditionella perspektivet, nätverksperspektivet samt Michael Lipskys teorier om närbyråkrater inom implementeringsteori. Handlingsplanen är utformad på riksnivå och är tänkt att genom en Top-down process bli verklighet i närbyråkraternas direktkontakt med människorna på lokal nivå. Implementeringsproblem som har kunnat urskiljas i processen att implementera handlingsplanen i Malmö är tids- och resursbrist samt en alltför otydlig ansvarfördelning. Många av den nationella handlingsplanens målsättningar är utformade som ramlagar vilket också har gett viss problematik inom Malmö kommun. Det krävs mycket tid, resurser, engagemang och samverkan för att kunna implementera en nationell handlingsplan likt Från patient till medborgare på lokal nivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Pontus LU
supervisor
organization
alternative title
implementeringen av den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare i Malmö
course
SGEK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nationell handlingsplan, Funktionshinder, Implementering, Malmö
language
Swedish
id
1761097
date added to LUP
2011-01-17 09:32:32
date last changed
2011-10-10 15:52:42
@misc{1761097,
 abstract   = {{Den svenska förvaltningsnivån består av tre olika geografiska nivåer, riksnivå, regional nivå och lokal nivå. Det är vanligt förekommande att man på riksnivå utformar och beslutar nationella handlingsplaner som sedan genom en styrningskedja ska implementeras på lokal nivå. Vid implementeringen av nationella handlingsplaner uppkommer relativt ofta implementeringsproblem av olika anledningar. Denna uppsats beskriver och analyserar hur man inom Malmö kommun har arbetat och lyckats med att implementera den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare, samt vilka implementeringsproblem man kunnat urskilja i denna process. Olika implementeringsteorier har utgjort uppsatsen teoretiska ramverk och kvalitativ textanalys samt intervjuer har utgjort uppsatsens metod.
Från patient till medborgare är en nationell handlingsplan utformad och beslutad på riksnivå. Handlingsplanens syfte är att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionshinder. Fokus i handlingsplanen ligger framförallt på att försöka förbättra personer med funktionshinders tillgänglighet och bemötande. Handlingsplanen utformades år 2000 och dess tidsram löpte ut 2010. Handlingsplanen innehåller en rad olika målsättningar och förslag på åtgärder som varje kommun bör åtgärda. Man har inom Malmö kommun följ de flesta av dessa målsättningar, man har exempelvis upprättat ett lokalt handlingsprogram, ett tillgänglighetsprogram och en tillgänglighetsguide för personer med funktionshinder. I de lokala programmen har man liknande målsättningar som i den nationella handlingsplanen. Man har samarbetat med de lokala handikapporganisationerna genom samverkan i framförallt Handikapprådet och Fritidsförvaltningen inom kommunen. Det råder dock skiljda meningar i hur bra den samverkan har fungerat. Kommunens representanter tycker att samarbetet fungerat bra medan de lokala handikapporganisationernas representanter är av en annan uppfattning.
Den nationella handlingsplanen har tydliga likheter med både det traditionella perspektivet, nätverksperspektivet samt Michael Lipskys teorier om närbyråkrater inom implementeringsteori. Handlingsplanen är utformad på riksnivå och är tänkt att genom en Top-down process bli verklighet i närbyråkraternas direktkontakt med människorna på lokal nivå. Implementeringsproblem som har kunnat urskiljas i processen att implementera handlingsplanen i Malmö är tids- och resursbrist samt en alltför otydlig ansvarfördelning. Många av den nationella handlingsplanens målsättningar är utformade som ramlagar vilket också har gett viss problematik inom Malmö kommun. Det krävs mycket tid, resurser, engagemang och samverkan för att kunna implementera en nationell handlingsplan likt Från patient till medborgare på lokal nivå.}},
 author    = {{Bengtsson, Pontus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Från nationell handlingsplan till lokal verklighet}},
 year     = {{2010}},
}