Advanced

Vad får du för en dollar?: En studie om hur Millenniedeklarationens ekonomiska målsättningar inverkat på fattigdomsbekämpning.

Sundberg, Rebecca LU (2010) UTVK01 20102
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
I denna uppsats har jag studerat vad den ekonomiska synen på fattigdom i FN:s Millenniedeklaration har för effekter på utveckling. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i och har sin teoretiska förankring i FN:s Millenniedeklaration. Denna sätts i relation till den historiska utvecklingsteoretiska bakgrunden samt den nya tvärvetenskapliga synen på fattigdom som mer än ett ekonomiskt begrepp. Alternativa synsätt och definitioner för att mäta fattigdom presenteras. Jag har använt mig av en litteraturteoretisk metod vilket innebär att jag läst mycket litteratur för att få en bred överblick över diskursen för att senare fördjupa mig i delar som jag anser är väsentliga och har passat mina frågeställningar.
Uppsatsen kritiserar den ekonomiska synen på... (More)
I denna uppsats har jag studerat vad den ekonomiska synen på fattigdom i FN:s Millenniedeklaration har för effekter på utveckling. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i och har sin teoretiska förankring i FN:s Millenniedeklaration. Denna sätts i relation till den historiska utvecklingsteoretiska bakgrunden samt den nya tvärvetenskapliga synen på fattigdom som mer än ett ekonomiskt begrepp. Alternativa synsätt och definitioner för att mäta fattigdom presenteras. Jag har använt mig av en litteraturteoretisk metod vilket innebär att jag läst mycket litteratur för att få en bred överblick över diskursen för att senare fördjupa mig i delar som jag anser är väsentliga och har passat mina frågeställningar.
Uppsatsen kritiserar den ekonomiska synen på fattigdom i Millenniemålen och även den av FN valda definitionen på fattigdom till $1/dag. Jag diskuterar varför den mer tvärvetenskapliga synen på fattigdom inte får större utrymme i deklarationen och problematiserar vad ett ökat bistånd har för effekter för utveckling och förverkligande av Millenniemålen. Jag visar en rad antagande som ligger till grund för Millenniemålen. Den begränsade förståelsen för utveckling och de ojämställda maktförhållandena leder till den dominerande diskursen om att målen är skapade för att verka inom en snäv, nyliberal ram.
Det finns en stor problematik och komplexitet i definitionen av fattigdom. Eftersom det är ett socialt konstruerat begrepp kommer det alltid att finnas meningsskiljaktigheter om vad som ska ingå i fattigdomsbegreppet och vilka dimensioner av fattigdom som är särskilt viktiga att ta hänsyn till. De ekonomiska synen på fattigdom tenderar att få företräde i politik och bland beslutsfattare då en ekonomisk utveckling är mer resultat- och redovisningsvänlig. Millenniedeklarationen ser tillväxt som vägen till utveckling och ignorerar den nuvarande maktdynamiken som gynnar västvärlden. Det krävs en omorganisering av maktrelationerna för att uppnå en verklig grad av jämställdhet för att förverkliga Millenniemålen. Uppsatsens slutsats är att en hållbar lösning på frågan om fattigdomen inte kan uppnås förrän gränserna för de nyliberala ramarna i Millenniemålen redovisas och åtgärdas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundberg, Rebecca LU
supervisor
organization
course
UTVK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
1761297
date added to LUP
2011-01-28 15:54:18
date last changed
2011-10-10 16:01:54
@misc{1761297,
 abstract   = {I denna uppsats har jag studerat vad den ekonomiska synen på fattigdom i FN:s Millenniedeklaration har för effekter på utveckling. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i och har sin teoretiska förankring i FN:s Millenniedeklaration. Denna sätts i relation till den historiska utvecklingsteoretiska bakgrunden samt den nya tvärvetenskapliga synen på fattigdom som mer än ett ekonomiskt begrepp. Alternativa synsätt och definitioner för att mäta fattigdom presenteras. Jag har använt mig av en litteraturteoretisk metod vilket innebär att jag läst mycket litteratur för att få en bred överblick över diskursen för att senare fördjupa mig i delar som jag anser är väsentliga och har passat mina frågeställningar.
Uppsatsen kritiserar den ekonomiska synen på fattigdom i Millenniemålen och även den av FN valda definitionen på fattigdom till $1/dag. Jag diskuterar varför den mer tvärvetenskapliga synen på fattigdom inte får större utrymme i deklarationen och problematiserar vad ett ökat bistånd har för effekter för utveckling och förverkligande av Millenniemålen. Jag visar en rad antagande som ligger till grund för Millenniemålen. Den begränsade förståelsen för utveckling och de ojämställda maktförhållandena leder till den dominerande diskursen om att målen är skapade för att verka inom en snäv, nyliberal ram.
Det finns en stor problematik och komplexitet i definitionen av fattigdom. Eftersom det är ett socialt konstruerat begrepp kommer det alltid att finnas meningsskiljaktigheter om vad som ska ingå i fattigdomsbegreppet och vilka dimensioner av fattigdom som är särskilt viktiga att ta hänsyn till. De ekonomiska synen på fattigdom tenderar att få företräde i politik och bland beslutsfattare då en ekonomisk	utveckling	är	mer	resultat-	och	redovisningsvänlig. Millenniedeklarationen ser tillväxt som vägen till utveckling och ignorerar den nuvarande maktdynamiken som gynnar västvärlden. Det krävs en omorganisering av maktrelationerna för att uppnå en verklig grad av jämställdhet för att förverkliga Millenniemålen. Uppsatsens slutsats är att en hållbar lösning på frågan om fattigdomen inte kan uppnås förrän gränserna för de nyliberala ramarna i Millenniemålen redovisas och åtgärdas.},
 author    = {Sundberg, Rebecca},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad får du för en dollar?: En studie om hur Millenniedeklarationens ekonomiska målsättningar inverkat på fattigdomsbekämpning.},
 year     = {2010},
}