Advanced

Acceptance and Commitment Therapy som stresshanteringsmetod för lärare

Hydman, Annah LU and Larsson, Liv (2011) PSPT02 20102
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Fyrtiosju lärare randomiserades dels till en grupp som fick genomgå Acceptance and Commitment Therapy- Stress Management Intervention (n=24), dels till en kontrollgupp (n=23) i form av väntelista. En matchning genomfördes på det primära utfallsmåttet upplevd stress. Majoriteten av deltagarna var kvinnor, och samtliga arbetade som lärare i Stockholms län. För- och eftermätning genomfördes för samtliga utfallsmått. Interventionen omfattade 12 timmar fördelat på fyra veckor, med hemuppgifter mellan träffarna. Som förväntat visade resultatet signifikant minskad upplevelse av stress för de lärare som genomgått interventionen jämfört med kontrollgruppen. Däremot kunde studien inte påvisa att interventionen hade någon signifikant effekt för... (More)
Fyrtiosju lärare randomiserades dels till en grupp som fick genomgå Acceptance and Commitment Therapy- Stress Management Intervention (n=24), dels till en kontrollgupp (n=23) i form av väntelista. En matchning genomfördes på det primära utfallsmåttet upplevd stress. Majoriteten av deltagarna var kvinnor, och samtliga arbetade som lärare i Stockholms län. För- och eftermätning genomfördes för samtliga utfallsmått. Interventionen omfattade 12 timmar fördelat på fyra veckor, med hemuppgifter mellan träffarna. Som förväntat visade resultatet signifikant minskad upplevelse av stress för de lärare som genomgått interventionen jämfört med kontrollgruppen. Däremot kunde studien inte påvisa att interventionen hade någon signifikant effekt för generell psykisk hälsa, utmattningssyndrom, krav och kontroll, prestationsbaserad självkänsla samt psykologisk flexibilitet. Diskussionen fokuserade särskilt på resultaten i relation till tidigare studier samt till relevant teori. (Less)
Abstract
Forty-seven teachers were randomly allocated to an Acceptance and Commitment Therapy - Stress Management Intervention group (n=24), or a waitlist control group (n=23). The participants were matched on the primary outcome variable, perceived stress. A majority of the participants were women, and all of them worked as teachers in Stockholm County. Outcome variables were recorded before and after the intervention. The intervention lasted for 12 hours spread over four weeks, with homework assignment given between sessions. As hypothesized significant reduction in perceived stress were found following the intervention. On the other hand no significant effects were proved for general mental health, burnout, performance-based self-esteem or... (More)
Forty-seven teachers were randomly allocated to an Acceptance and Commitment Therapy - Stress Management Intervention group (n=24), or a waitlist control group (n=23). The participants were matched on the primary outcome variable, perceived stress. A majority of the participants were women, and all of them worked as teachers in Stockholm County. Outcome variables were recorded before and after the intervention. The intervention lasted for 12 hours spread over four weeks, with homework assignment given between sessions. As hypothesized significant reduction in perceived stress were found following the intervention. On the other hand no significant effects were proved for general mental health, burnout, performance-based self-esteem or psychological flexibility. Discussion mainly focused on the result in relation to earlier studies and relevant theory. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hydman, Annah LU and Larsson, Liv
supervisor
organization
course
PSPT02 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Stress Management Intervention (SMI), stress, tredje vågens KBT, kognitiv beteendeterapi (KBT)
language
Swedish
additional info
Psykologexamensuppsatsen har genomförts som ett samarbete mellan psykolog-studenter vid Stockholms respektive Lunds universitet och examineras vid båda lärosätena.
id
1761794
date added to LUP
2011-03-23 11:14:49
date last changed
2011-03-23 11:14:49
@misc{1761794,
 abstract   = {Forty-seven teachers were randomly allocated to an Acceptance and Commitment Therapy - Stress Management Intervention group (n=24), or a waitlist control group (n=23). The participants were matched on the primary outcome variable, perceived stress. A majority of the participants were women, and all of them worked as teachers in Stockholm County. Outcome variables were recorded before and after the intervention. The intervention lasted for 12 hours spread over four weeks, with homework assignment given between sessions. As hypothesized significant reduction in perceived stress were found following the intervention. On the other hand no significant effects were proved for general mental health, burnout, performance-based self-esteem or psychological flexibility. Discussion mainly focused on the result in relation to earlier studies and relevant theory.},
 author    = {Hydman, Annah and Larsson, Liv},
 keyword   = {Acceptance and Commitment Therapy (ACT),Stress Management Intervention (SMI),stress,tredje vågens KBT,kognitiv beteendeterapi (KBT)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Acceptance and Commitment Therapy som stresshanteringsmetod för lärare},
 year     = {2011},
}