Advanced

Effektstudier inom området våld i nära relationer: En komplettering av en år 2002 genomförd metaanalys.

Brenestig, Bette LU (2011) PPT251 20071
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie är en komplettering av en tidigare, år 2002, genomförd metaanalys. En experimentell och två quasiexperimentella studier analyseras dels utifrån frågeställningen om de interventioner, som används för att minska återfallsrisken med avseende på våld i nära
relationer, har önskad effekt och dels utifrån frågeställningen om de i det här sammanhanget använda interventionerna kan anses vara lämpliga med tanke på de individer som de är avsedda för. Två av de här analyserade studierna använder program/interventioner som har sin grund i den så kallade Duluthmodellen. Ingen av dessa visar på några signifikanta skillnader då det gäller återfallsrisk för dem som har deltagit i program jämfört med dem som inte har deltagit i något program.... (More)
Denna studie är en komplettering av en tidigare, år 2002, genomförd metaanalys. En experimentell och två quasiexperimentella studier analyseras dels utifrån frågeställningen om de interventioner, som används för att minska återfallsrisken med avseende på våld i nära
relationer, har önskad effekt och dels utifrån frågeställningen om de i det här sammanhanget använda interventionerna kan anses vara lämpliga med tanke på de individer som de är avsedda för. Två av de här analyserade studierna använder program/interventioner som har sin grund i den så kallade Duluthmodellen. Ingen av dessa visar på några signifikanta skillnader då det gäller återfallsrisk för dem som har deltagit i program jämfört med dem som inte har deltagit i något program. Den experimentella studien ger en effektstyrka på 0,19 (Cohen´s d)till kontrollgruppens fördel. Med tanke på den komplexa problematik, som man ofta finner
hos individer, som har gjort sig skyldiga till olika slags våldsbrott, bedöms heller inte denna typ av intervention som lämplig. Dock är interventioner baserade på Duluthmodellen sedan lång tid tillbaka den mest vanligt förekommande typen av programintervention, då det handlar
om våld i nära relationer, såväl i Sverige som i många andra länder. I en av studierna i denna analys har man använt en intervention av kognitiv beteendeterapeutisk modell. Denna studie gjordes i anstaltsmiljö. Här får man en positiv, om än inte särskilt stark effekt, Cohen´s d = 0,29. Behovet av forskning kring och användande av interventioner baserade på den omfattande kunskap som finns, både rörande generellt våldsamma individer och individer som uteslutande gör sig skyldiga till våld inom familjen, framhålls liksom vikten av att göra individuella bedömningar och sedan välja, utforma och anpassa interventionerna utifrån
förutsättningarna i det enskilda fallet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brenestig, Bette LU
supervisor
organization
course
PPT251 20071
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
metaanalys, effektstudier, recidiv, kriminalitet, domestic violence, våld, kognitiv beteendeterapi, duluthmodellen
language
Swedish
id
1762186
date added to LUP
2011-02-04 16:40:12
date last changed
2011-02-04 16:40:12
@misc{1762186,
 abstract   = {Denna studie är en komplettering av en tidigare, år 2002, genomförd metaanalys. En experimentell och två quasiexperimentella studier analyseras dels utifrån frågeställningen om de interventioner, som används för att minska återfallsrisken med avseende på våld i nära
relationer, har önskad effekt och dels utifrån frågeställningen om de i det här sammanhanget använda interventionerna kan anses vara lämpliga med tanke på de individer som de är avsedda för. Två av de här analyserade studierna använder program/interventioner som har sin grund i den så kallade Duluthmodellen. Ingen av dessa visar på några signifikanta skillnader då det gäller återfallsrisk för dem som har deltagit i program jämfört med dem som inte har deltagit i något program. Den experimentella studien ger en effektstyrka på 0,19 (Cohen´s d)till kontrollgruppens fördel. Med tanke på den komplexa problematik, som man ofta finner
hos individer, som har gjort sig skyldiga till olika slags våldsbrott, bedöms heller inte denna typ av intervention som lämplig. Dock är interventioner baserade på Duluthmodellen sedan lång tid tillbaka den mest vanligt förekommande typen av programintervention, då det handlar
om våld i nära relationer, såväl i Sverige som i många andra länder. I en av studierna i denna analys har man använt en intervention av kognitiv beteendeterapeutisk modell. Denna studie gjordes i anstaltsmiljö. Här får man en positiv, om än inte särskilt stark effekt, Cohen´s d = 0,29. Behovet av forskning kring och användande av interventioner baserade på den omfattande kunskap som finns, både rörande generellt våldsamma individer och individer som uteslutande gör sig skyldiga till våld inom familjen, framhålls liksom vikten av att göra individuella bedömningar och sedan välja, utforma och anpassa interventionerna utifrån
förutsättningarna i det enskilda fallet.},
 author    = {Brenestig, Bette},
 keyword   = {metaanalys,effektstudier,recidiv,kriminalitet,domestic violence,våld,kognitiv beteendeterapi,duluthmodellen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektstudier inom området våld i nära relationer: En komplettering av en år 2002 genomförd metaanalys.},
 year     = {2011},
}