Advanced

Känslotankar om mentalisering och KASAM hos barn: korrelationsstudie samt validering av nykonstruerat mentaliseringsinstrument

Söderdahl, Elna LU and Winbladh, Tova LU (2011) PSPT02 20102
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen tittar närmare på de båda fenomenen mentalisering och känsla av sammanhang (KASAM) och den forskning som är aktuell inom respektive område. Forskning kring vart och ett av begreppen föreslår och bevisar empiriskt att god mentaliseringsförmåga respektive hög KASAM är skyddande faktorer för individen som ökar sannolikheten för psykisk hälsa och välmående. Studien hade två huvudsyften där det första var att undersöka eventuellt samband mellan de två fenomenen mentalisering och KASAM hos barn i årskurs fyra (N=30). Det andra syftet var att vidareutveckla instrument för att uppskatta barns mentaliseringsförmåga, då det råder brist på sådana instrument. Studien undersökte barns mentaliseringsförmåga, KASAM och verbala förmåga med hjälp... (More)
Uppsatsen tittar närmare på de båda fenomenen mentalisering och känsla av sammanhang (KASAM) och den forskning som är aktuell inom respektive område. Forskning kring vart och ett av begreppen föreslår och bevisar empiriskt att god mentaliseringsförmåga respektive hög KASAM är skyddande faktorer för individen som ökar sannolikheten för psykisk hälsa och välmående. Studien hade två huvudsyften där det första var att undersöka eventuellt samband mellan de två fenomenen mentalisering och KASAM hos barn i årskurs fyra (N=30). Det andra syftet var att vidareutveckla instrument för att uppskatta barns mentaliseringsförmåga, då det råder brist på sådana instrument. Studien undersökte barns mentaliseringsförmåga, KASAM och verbala förmåga med hjälp av två intervjuer (CAI och MIC - 5), ett självskattningsformulär (BarnKASAM) och ett ordförståelsetest (WISC-IV). Resultat kopplat till studiens första syfte visade att inget linjärt samband kunde fastställas mellan KASAM och mentaliseringsförmåga. Efter kontroll för verbal förmåga och hyperaktivering uppvisades dock tendens till linjärt positivt samband mellan KASAM-delkomponenten hanterbarhet och mentalisering. Kurvlinjärt samband antyddes även mellan KASAM-delkomponenterna begriplighet och meningsfullhet och mentalisering. Resultat kopplat till studiens andra syfte validerade det nykonstruerade instrumentet MIC–5 med tillhörande kodning. Instrumentet bekräftades som välfungerande gällande att uppskatta mentaliseringsförmåga hos barn i årskurs fyra. (Less)
Abstract
The present study investigated the two phenomena mentalization and sense of coherence (SOC) and the current research in the respective fields. Research regarding each of the two concepts proposes and empirically proves that high mentalizing ability and strong sense of coherence respectively are protective factors that increase the likelihood of mental health and wellbeing. The study had two main objectives, of which the first was to investigate the possible link between mentalization and SOC among children in fourth grade (N=30). The second objective was to develop instruments to assess children's mentalizing, as there is a lack of such instruments. Children’s mentalizing ability, SOC and verbal ability were investigated, assessed by two... (More)
The present study investigated the two phenomena mentalization and sense of coherence (SOC) and the current research in the respective fields. Research regarding each of the two concepts proposes and empirically proves that high mentalizing ability and strong sense of coherence respectively are protective factors that increase the likelihood of mental health and wellbeing. The study had two main objectives, of which the first was to investigate the possible link between mentalization and SOC among children in fourth grade (N=30). The second objective was to develop instruments to assess children's mentalizing, as there is a lack of such instruments. Children’s mentalizing ability, SOC and verbal ability were investigated, assessed by two interviews (CAI and MIC - 5), a self-assessment form
(BarnKASAM) and a word comprehension test (WISC-IV). Results related to the first objective showed no linear relationship between SOC and mentalization. After controlling for verbal ability and hyper-activation a linear positive correlation between SOC-subcomponent manageability and mentalization was implied. Curvilinear correlation was also implied between the SOC-subcomponents of comprehensibility and meaningfulness and mentalization. Results related to the second objective validated the newly designed instrument MIC-5 and its coding. The instrument was confirmed as effective to estimate mentalizing ability among children. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderdahl, Elna LU and Winbladh, Tova LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
barn, mentalisering, KASAM, mentaliseringsintervju
language
Swedish
id
1762598
date added to LUP
2011-03-02 15:57:29
date last changed
2011-03-02 15:57:29
@misc{1762598,
 abstract   = {The present study investigated the two phenomena mentalization and sense of coherence (SOC) and the current research in the respective fields. Research regarding each of the two concepts proposes and empirically proves that high mentalizing ability and strong sense of coherence respectively are protective factors that increase the likelihood of mental health and wellbeing. The study had two main objectives, of which the first was to investigate the possible link between mentalization and SOC among children in fourth grade (N=30). The second objective was to develop instruments to assess children's mentalizing, as there is a lack of such instruments. Children’s mentalizing ability, SOC and verbal ability were investigated, assessed by two interviews (CAI and MIC - 5), a self-assessment form 
(BarnKASAM) and a word comprehension test (WISC-IV). Results related to the first objective showed no linear relationship between SOC and mentalization. After controlling for verbal ability and hyper-activation a linear positive correlation between SOC-subcomponent manageability and mentalization was implied. Curvilinear correlation was also implied between the SOC-subcomponents of comprehensibility and meaningfulness and mentalization. Results related to the second objective validated the newly designed instrument MIC-5 and its coding. The instrument was confirmed as effective to estimate mentalizing ability among children.},
 author    = {Söderdahl, Elna and Winbladh, Tova},
 keyword   = {barn,mentalisering,KASAM,mentaliseringsintervju 

},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Känslotankar om mentalisering och KASAM hos barn: korrelationsstudie samt validering av nykonstruerat mentaliseringsinstrument},
 year     = {2011},
}