Advanced

En undersökning av begreppen tullavgift och intern avgift i GATT

Vallmark, Sara LU (2011) HARK11 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Handelsavtalet GATT är ett av de avtal inom WTO som är mest omtvistat. Ofta handlar tvisterna om överträdelser av regler för bundna tullar eller icke-diskrimineringsprincipen genom nationell behandling. Att binda tullar inom WTO innebär att ett land efter förhandlingar förpliktat sig att inte höja tullen över den bundna nivån. Nationell behandling på varuområdet försäkrar att importerade varor inte behandlas sämre än inhemska varor när det gäller bland annat interna skatter och avgifter. Regleringar för dessa områden finns angivna i GATT art. II och III. Det har visat sig finnas en viss oklarhet mellan dessa bestämmelser på grund av en ordalydelse som inte tydliggör den exakta gränsdragningen mellan en tullavgift och en intern avgift. Inom... (More)
Handelsavtalet GATT är ett av de avtal inom WTO som är mest omtvistat. Ofta handlar tvisterna om överträdelser av regler för bundna tullar eller icke-diskrimineringsprincipen genom nationell behandling. Att binda tullar inom WTO innebär att ett land efter förhandlingar förpliktat sig att inte höja tullen över den bundna nivån. Nationell behandling på varuområdet försäkrar att importerade varor inte behandlas sämre än inhemska varor när det gäller bland annat interna skatter och avgifter. Regleringar för dessa områden finns angivna i GATT art. II och III. Det har visat sig finnas en viss oklarhet mellan dessa bestämmelser på grund av en ordalydelse som inte tydliggör den exakta gränsdragningen mellan en tullavgift och en intern avgift. Inom WTO har detta speciellt uppmärksammats i rättsfallet China – Measures Affecting Imports of Automobile Parts, där Kina införde en 25-procentig avgift på importerade bildelar. WTO:s överprövningsorgan Appellate Body fastslog att den införda avgiften skulle klassificeras som en intern avgift och inte som en tullavgift. Detta eftersom skyldigheten att betala avgiften uppstod som en följd av interna faktorer och inte på grund av de importerade produkterna vid själva tidpunkten för importförfarandet.
Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt från ovan nämnda rättsfall, utreda begreppen tullavgift och intern avgift, samt vilken betydelse dessa har inom ramen för art. II och III i GATT-avtalet. Undersökningens huvudsakliga frågeställning är vad en tullavgift respektive en intern avgift enligt GATT art. II:1(b) och III:2 innebär, samt var distinktionen ligger mellan dessa olika begrepp.
Resultatet av undersökningen klargjorde att GATT art. II behandlar tullavgifter som tillämpas vid landsgränsen, medan art. III:2 behandlar interna avgifter inom landsgränsen. Med andra ord tillämpas art. II vid import, medan art III:2 täcker inhemskt producerade varor, liksom varor som redan har trätt in på ett medlemslands territorium (dvs. passerat tullen). Själva importhandlingen är av väsentlig betydelse vid fastställandet av en tullavgift, eftersom betalningsskyldigheten infaller vid tidpunkten för och på grund av import. En intern avgift bestäms i jämförelse beroende på om betalningsskyldigheten uppstår som en följd av en intern faktor. Distinktionen mellan en tullavgift och en intern avgift är emellertid inte alltid självklar. Detta på grund av att både art. II och III innehåller hänvisningar till möjligheten att lagligt införa ytterligare avgifter vid landsgränsen, trots att införandet av dessa skulle överskrida de tullnivåer ett land förbundit sig till enligt art. II. Enligt ett tillägg till art. III ska i dessa fall en sådan avgift alltid klassas som intern. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vallmark, Sara LU
supervisor
organization
course
HARK11 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
GATT, ordinary customs duty, internal charge
language
Swedish
id
1763009
date added to LUP
2011-02-07 08:57:30
date last changed
2011-02-07 08:57:30
@misc{1763009,
 abstract   = {Handelsavtalet GATT är ett av de avtal inom WTO som är mest omtvistat. Ofta handlar tvisterna om överträdelser av regler för bundna tullar eller icke-diskrimineringsprincipen genom nationell behandling. Att binda tullar inom WTO innebär att ett land efter förhandlingar förpliktat sig att inte höja tullen över den bundna nivån. Nationell behandling på varuområdet försäkrar att importerade varor inte behandlas sämre än inhemska varor när det gäller bland annat interna skatter och avgifter. Regleringar för dessa områden finns angivna i GATT art. II och III. Det har visat sig finnas en viss oklarhet mellan dessa bestämmelser på grund av en ordalydelse som inte tydliggör den exakta gränsdragningen mellan en tullavgift och en intern avgift. Inom WTO har detta speciellt uppmärksammats i rättsfallet China – Measures Affecting Imports of Automobile Parts, där Kina införde en 25-procentig avgift på importerade bildelar. WTO:s överprövningsorgan Appellate Body fastslog att den införda avgiften skulle klassificeras som en intern avgift och inte som en tullavgift. Detta eftersom skyldigheten att betala avgiften uppstod som en följd av interna faktorer och inte på grund av de importerade produkterna vid själva tidpunkten för importförfarandet.
Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt från ovan nämnda rättsfall, utreda begreppen tullavgift och intern avgift, samt vilken betydelse dessa har inom ramen för art. II och III i GATT-avtalet. Undersökningens huvudsakliga frågeställning är vad en tullavgift respektive en intern avgift enligt GATT art. II:1(b) och III:2 innebär, samt var distinktionen ligger mellan dessa olika begrepp.
Resultatet av undersökningen klargjorde att GATT art. II behandlar tullavgifter som tillämpas vid landsgränsen, medan art. III:2 behandlar interna avgifter inom landsgränsen. Med andra ord tillämpas art. II vid import, medan art III:2 täcker inhemskt producerade varor, liksom varor som redan har trätt in på ett medlemslands territorium (dvs. passerat tullen). Själva importhandlingen är av väsentlig betydelse vid fastställandet av en tullavgift, eftersom betalningsskyldigheten infaller vid tidpunkten för och på grund av import. En intern avgift bestäms i jämförelse beroende på om betalningsskyldigheten uppstår som en följd av en intern faktor. Distinktionen mellan en tullavgift och en intern avgift är emellertid inte alltid självklar. Detta på grund av att både art. II och III innehåller hänvisningar till möjligheten att lagligt införa ytterligare avgifter vid landsgränsen, trots att införandet av dessa skulle överskrida de tullnivåer ett land förbundit sig till enligt art. II. Enligt ett tillägg till art. III ska i dessa fall en sådan avgift alltid klassas som intern.},
 author    = {Vallmark, Sara},
 keyword   = {GATT,ordinary customs duty,internal charge},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En undersökning av begreppen tullavgift och intern avgift i GATT},
 year     = {2011},
}