Advanced

Om Workplace incivility, dess samband med mental hälsa, arbetstillfredsställelse och avsikt att sluta

Borgström Boysen, Daniel LU (2011) PSYK01 20102
Department of Psychology
Abstract
The purpose of the present study was to investigate if co-variations of workplace incivility and mental health, job satisfaction and intention to leave the organization exist in the Swedish workplace. Furthermore, the purpose was to test these co-variations by controlling for possible third variables to a cause and effect relationship with workplace incivility causing lower mental health and job satisfaction, and a higher intention to leave the organization, since these are presumed consequences of workplace incivility. Additionally, the purpose was to investigate potential co-variations between demographic variables and workplace incivility. An internet survey was sent to all of the white collar employees of a large organization, which... (More)
The purpose of the present study was to investigate if co-variations of workplace incivility and mental health, job satisfaction and intention to leave the organization exist in the Swedish workplace. Furthermore, the purpose was to test these co-variations by controlling for possible third variables to a cause and effect relationship with workplace incivility causing lower mental health and job satisfaction, and a higher intention to leave the organization, since these are presumed consequences of workplace incivility. Additionally, the purpose was to investigate potential co-variations between demographic variables and workplace incivility. An internet survey was sent to all of the white collar employees of a large organization, which resulted in 266 participants from all over Sweden. Workplace incivility correlated negatively with mental health (r = -.40, p < .01) and job satisfaction (r = -.36, p < .01), and positively with intention to leave the organization (r = -.23, p < .01). After controlling for job demands, job influence, job insecurity, social support and optimism, workplace incivility explained additional variance in mental health, but not in job satisfaction or intention to leave the organization. The results showed no co-variations between demographic variables and workplace incivility. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med den aktuella studien var att undersöka om samband mellan workplace incivility och mental hälsa, arbetstillfredsställelse och avsikt att lämna jobbet föreligger i svenskt arbetsliv. Vidare var syftet att testa dessa samband genom att kontrollera för möjliga tredjevariabler till ett orsakssamband från workplace incivility till mental hälsa, arbetstillfredsställelse och avsikt att lämna jobbet, vilka är förmodade konsekvenser av workplace incivility. Därutöver var syftet att undersöka potentiella samband mellan demografiska variabler och workplace incivility. En internetenkät skickades ut till samtliga tjänstemän (n = 490) i en större organisation, vilket resulterade i 266 deltagare från olika delar av Sverige. Enkäten bestod av... (More)
Syftet med den aktuella studien var att undersöka om samband mellan workplace incivility och mental hälsa, arbetstillfredsställelse och avsikt att lämna jobbet föreligger i svenskt arbetsliv. Vidare var syftet att testa dessa samband genom att kontrollera för möjliga tredjevariabler till ett orsakssamband från workplace incivility till mental hälsa, arbetstillfredsställelse och avsikt att lämna jobbet, vilka är förmodade konsekvenser av workplace incivility. Därutöver var syftet att undersöka potentiella samband mellan demografiska variabler och workplace incivility. En internetenkät skickades ut till samtliga tjänstemän (n = 490) i en större organisation, vilket resulterade i 266 deltagare från olika delar av Sverige. Enkäten bestod av skalor som mätte Workplace incivility, mental hälsa, arbetstillfredsställelse, avsikt att lämna jobbet, arbetskrav, arbetskontroll, anställningsotrygghet, socialt stöd och optimism. Workplace incivility korrelerade negativt med mental hälsa (r = -.40, p < .01) och arbetstillfredsställelse (r = -.36, p < .01), och positivt med avsikt att lämna jobbet (r = .23, p < .01). Efter att ha kontrollerat för arbetskrav, arbetskontroll, anställningsotrygghet, socialt stöd och optimism förklarade workplace incivility ytterliggare varians i mental hälsa, men inte i arbetstillfredsställelse eller avsikt att sluta jobbet. Resultaten visade inga samband mellan demografiska faktorer och workplace incivility. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borgström Boysen, Daniel LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetstillfredsställelse, mental hälsa, intention to leavs, job satisfaction, Workplace incivility, mental health, avsikt att lämna organisationen
language
Swedish
id
1763193
date added to LUP
2011-02-10 15:24:04
date last changed
2011-02-10 15:24:04
@misc{1763193,
 abstract   = {The purpose of the present study was to investigate if co-variations of workplace incivility and mental health, job satisfaction and intention to leave the organization exist in the Swedish workplace. Furthermore, the purpose was to test these co-variations by controlling for possible third variables to a cause and effect relationship with workplace incivility causing lower mental health and job satisfaction, and a higher intention to leave the organization, since these are presumed consequences of workplace incivility. Additionally, the purpose was to investigate potential co-variations between demographic variables and workplace incivility. An internet survey was sent to all of the white collar employees of a large organization, which resulted in 266 participants from all over Sweden. Workplace incivility correlated negatively with mental health (r = -.40, p < .01) and job satisfaction (r = -.36, p < .01), and positively with intention to leave the organization (r = -.23, p < .01). After controlling for job demands, job influence, job insecurity, social support and optimism, workplace incivility explained additional variance in mental health, but not in job satisfaction or intention to leave the organization. The results showed no co-variations between demographic variables and workplace incivility.},
 author    = {Borgström Boysen, Daniel},
 keyword   = {arbetstillfredsställelse,mental hälsa,intention to leavs,job satisfaction,Workplace incivility,mental health,avsikt att lämna organisationen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om Workplace incivility, dess samband med mental hälsa, arbetstillfredsställelse och avsikt att sluta},
 year     = {2011},
}