Advanced

Low-techverktyg i high-techmiljöer

Alajbegovic, Amar LU ; Olofsson, Henrik LU and Scholten, Mark LU (2011) INFK03 20101
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att ta reda på varför low-techverktyg används inom tekniska och informationsintensiva företag, dvs. inom high-techmiljöer, trots att high-tech alternativ finns. För att ta reda på detta har vi utfört en kvalitativ studie som har en induktiv ansats och har genomförts genom att använda en semistrukturerad intervjumetod. Vi har intervjuat sex stycken personer på mellanchefsnivå, som jobbar på högteknologiska och informationsintensiva företag.

Slutsatser

Genom intervjuerna har vi fått intrycket att det generellt sett finns en hög acceptans och vilja att prova nya angreppssätt inom tekniska och informationsintensiva företag. Vi har kommit fram till att alla de avgörande aspekterna för att kunna genomdriva en... (More)
Syftet med denna studie är att ta reda på varför low-techverktyg används inom tekniska och informationsintensiva företag, dvs. inom high-techmiljöer, trots att high-tech alternativ finns. För att ta reda på detta har vi utfört en kvalitativ studie som har en induktiv ansats och har genomförts genom att använda en semistrukturerad intervjumetod. Vi har intervjuat sex stycken personer på mellanchefsnivå, som jobbar på högteknologiska och informationsintensiva företag.

Slutsatser

Genom intervjuerna har vi fått intrycket att det generellt sett finns en hög acceptans och vilja att prova nya angreppssätt inom tekniska och informationsintensiva företag. Vi har kommit fram till att alla de avgörande aspekterna för att kunna genomdriva en förändring i form av att till exempel införa nya high-techlösningar tycks finnas i dessa verksamheter, men vi har också kommit fram till att det trots detta ofta används low-techverktyg inom vissa områden.

Vi har funnit att low-techverktygen förekommer i de inledande faserna av ett projekt och gärna används för sin enkelhet och snabbhet. De erbjuder ett effektivt sätt att få ner och förmedla sina tankar på. Verktygen är mest lämpade i stabila arbetsmiljöer och för att lösa mindre komplexa uppgifter. High-techverktygen tenderar att öka uppgiftens komplexitet och på så sätt medför de fler problem än vad de löser och därför helst inte används. En annan anledning till att low-techverktyg används har vi funnit är för att många gärna vill ha något som man kan hålla i handen, för att det känns tryggare och mer konkret. Den här fysiska känslan är något high-techverktygen inte ger. Vi har dock funnit att high-techverktygen gärna används i kombination med low-techverktygen för att förebygga de brister low-techverktygen har, framförallt gällande dokumentation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alajbegovic, Amar LU ; Olofsson, Henrik LU and Scholten, Mark LU
supervisor
organization
course
INFK03 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
High-tech, verktyg, papper, penna, post-it, notisar, whiteboard, Low-tech
report number
INF11-006
language
Swedish
id
1763578
date added to LUP
2011-01-28 14:19:11
date last changed
2011-01-28 14:19:11
@misc{1763578,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att ta reda på varför low-techverktyg används inom tekniska och informationsintensiva företag, dvs. inom high-techmiljöer, trots att high-tech alternativ finns. För att ta reda på detta har vi utfört en kvalitativ studie som har en induktiv ansats och har genomförts genom att använda en semistrukturerad intervjumetod. Vi har intervjuat sex stycken personer på mellanchefsnivå, som jobbar på högteknologiska och informationsintensiva företag.

Slutsatser

Genom intervjuerna har vi fått intrycket att det generellt sett finns en hög acceptans och vilja att prova nya angreppssätt inom tekniska och informationsintensiva företag. Vi har kommit fram till att alla de avgörande aspekterna för att kunna genomdriva en förändring i form av att till exempel införa nya high-techlösningar tycks finnas i dessa verksamheter, men vi har också kommit fram till att det trots detta ofta används low-techverktyg inom vissa områden.

Vi har funnit att low-techverktygen förekommer i de inledande faserna av ett projekt och gärna används för sin enkelhet och snabbhet. De erbjuder ett effektivt sätt att få ner och förmedla sina tankar på. Verktygen är mest lämpade i stabila arbetsmiljöer och för att lösa mindre komplexa uppgifter. High-techverktygen tenderar att öka uppgiftens komplexitet och på så sätt medför de fler problem än vad de löser och därför helst inte används. En annan anledning till att low-techverktyg används har vi funnit är för att många gärna vill ha något som man kan hålla i handen, för att det känns tryggare och mer konkret. Den här fysiska känslan är något high-techverktygen inte ger. Vi har dock funnit att high-techverktygen gärna används i kombination med low-techverktygen för att förebygga de brister low-techverktygen har, framförallt gällande dokumentation.},
 author    = {Alajbegovic, Amar and Olofsson, Henrik and Scholten, Mark},
 keyword   = {High-tech,verktyg,papper,penna,post-it,notisar,whiteboard,Low-tech},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Low-techverktyg i high-techmiljöer},
 year     = {2011},
}