Advanced

Aktieägaravtal

Thofelt, Niclas LU (2011) HARK11 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Problem: Aktieägaravtal ingås av aktieägare i företag för att kunna reglera makten i ett företag. Det finns dock problem med egleringen av makten. Vad händer om det är två parter som har lika stor röstandel? Alltså ett så kallat 50/50-bolag. Hur fattas beslutet vid lika röstetal? Går det att klandra beslutet om någon av parterna brutit mot aktieägaravtalet, och kan man begära skadestånd eller vite från den aktieägaravtalsbrytande parten?

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur parter i ett bolag löser tvister som uppkommer vid lika röstetal och om det går att reglera detta genom aktieägaravtal.

Metod: Undersökningen har genomförts genom att läsa lagtext och litteratur som berör de frågor jag har ställt i... (More)
Problem: Aktieägaravtal ingås av aktieägare i företag för att kunna reglera makten i ett företag. Det finns dock problem med egleringen av makten. Vad händer om det är två parter som har lika stor röstandel? Alltså ett så kallat 50/50-bolag. Hur fattas beslutet vid lika röstetal? Går det att klandra beslutet om någon av parterna brutit mot aktieägaravtalet, och kan man begära skadestånd eller vite från den aktieägaravtalsbrytande parten?

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur parter i ett bolag löser tvister som uppkommer vid lika röstetal och om det går att reglera detta genom aktieägaravtal.

Metod: Undersökningen har genomförts genom att läsa lagtext och litteratur som berör de frågor jag har ställt i uppsatsen. Jag har även sökt efter rättsfall för att se hur domstolar har dömt i tidigare fall.

Resultat: I undersökningen framkom det att en tvist vid lika röstetal kan lösas på två sätt. Ett sätt är att låta ordföranden ha en utslagsröst, ett annat att lottdragning tillämpas. Klanderrätt uppkommer först när det är frågan om ett riktigt beslut, inte ett förslag eller dylikt. En annan sak som måste vara uppfylld för att klandertalan skall kunna föras är att beslutet strider mot antingen ABL, bolagsordningen eller att beslutet inte tillkommit i behörig ordning. Gör sig en part skyldig till avtalsbrott har den parten som lidit skada rätt till skadestånd eller vite från den avtalsbrytande parten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thofelt, Niclas LU
supervisor
organization
course
HARK11 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lika röstetal, Aktieägaravtal, Klander.
language
Swedish
id
1763592
date added to LUP
2011-02-02 09:50:03
date last changed
2011-02-02 09:50:03
@misc{1763592,
 abstract   = {Problem: 	Aktieägaravtal ingås av aktieägare i företag för att kunna reglera makten i ett företag. Det finns dock problem med egleringen av makten. Vad händer om det är två parter som har lika stor röstandel? Alltså ett så kallat 50/50-bolag. Hur fattas beslutet vid lika röstetal? Går det att klandra beslutet om någon av parterna brutit mot aktieägaravtalet, och kan man begära skadestånd eller vite från den aktieägaravtalsbrytande parten? 

Syfte: 		Syftet med denna uppsats är att undersöka hur parter i ett bolag löser tvister som uppkommer vid lika röstetal och om det går att reglera detta genom aktieägaravtal.

Metod:     Undersökningen har genomförts genom att läsa lagtext och litteratur som berör de frågor jag har ställt i uppsatsen. Jag har även sökt efter rättsfall för att se hur domstolar har dömt i tidigare fall.

Resultat:	I undersökningen framkom det att en tvist vid lika röstetal kan lösas på två sätt. Ett sätt är att låta ordföranden ha en utslagsröst, ett annat 	att lottdragning tillämpas. Klanderrätt uppkommer först när det är frågan om ett riktigt beslut, inte ett förslag eller dylikt. En annan sak som måste vara uppfylld för att klandertalan skall kunna föras är att beslutet strider mot antingen ABL, bolagsordningen eller att beslutet inte tillkommit i behörig ordning. Gör sig en part skyldig till avtalsbrott har den parten som lidit skada rätt till skadestånd eller vite från den avtalsbrytande parten.},
 author    = {Thofelt, Niclas},
 keyword   = {Lika röstetal,Aktieägaravtal,Klander.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktieägaravtal},
 year     = {2011},
}