Advanced

Uppfattningar om varandra - inverkan på gemenskap och framgång

Warenholt, Victoria and Sandkvist, Malin (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att kartlägga och beskriva de uppfattningar som finns om varandra och om sig själva på en operativ nivå. Vi vill även se om det finns något som tyder på att uppfattningar kan påverka en organisations framgång. Vi använder oss av en kvantitativ metod där de anställda har fått svara på frågor om sina uppfattningar genom en enkät. Resultatet från enkäten analyseras sedan med teorier inom området organisationskultur. Vår teoretiska referensram är baserad på Scheins analys av organisationskultur, Smircich kulturkoncept, Martins teori om subkulturer och Hofstedes studie om dimensioner av nationell kultur.Vår empiri består av en enkät besvarad av anställda från två team, lokaliserade på olika platser men tillhörande samma... (More)
Syftet med studien är att kartlägga och beskriva de uppfattningar som finns om varandra och om sig själva på en operativ nivå. Vi vill även se om det finns något som tyder på att uppfattningar kan påverka en organisations framgång. Vi använder oss av en kvantitativ metod där de anställda har fått svara på frågor om sina uppfattningar genom en enkät. Resultatet från enkäten analyseras sedan med teorier inom området organisationskultur. Vår teoretiska referensram är baserad på Scheins analys av organisationskultur, Smircich kulturkoncept, Martins teori om subkulturer och Hofstedes studie om dimensioner av nationell kultur.Vår empiri består av en enkät besvarad av anställda från två team, lokaliserade på olika platser men tillhörande samma avdelning, inom företaget Tetra Pak. Vår studie visar att de båda teamen uppfattar sig själva relativt lika men att uppfattningarna som de har om det andra teamet till stor del är missuppfattningar. Vi ser att detta kan påverka avdelningens framgång men att det kan undvikas genom att lyfta fram uppfattningarna till ytan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Warenholt, Victoria and Sandkvist, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationskultur, uppfattningar, nationella team, subkulturer, operativ nivå, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1764175
date added to LUP
2010-01-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:36:10
@misc{1764175,
 abstract   = {Syftet med studien är att kartlägga och beskriva de uppfattningar som finns om varandra och om sig själva på en operativ nivå. Vi vill även se om det finns något som tyder på att uppfattningar kan påverka en organisations framgång. Vi använder oss av en kvantitativ metod där de anställda har fått svara på frågor om sina uppfattningar genom en enkät. Resultatet från enkäten analyseras sedan med teorier inom området organisationskultur. Vår teoretiska referensram är baserad på Scheins analys av organisationskultur, Smircich kulturkoncept, Martins teori om subkulturer och Hofstedes studie om dimensioner av nationell kultur.Vår empiri består av en enkät besvarad av anställda från två team, lokaliserade på olika platser men tillhörande samma avdelning, inom företaget Tetra Pak. Vår studie visar att de båda teamen uppfattar sig själva relativt lika men att uppfattningarna som de har om det andra teamet till stor del är missuppfattningar. Vi ser att detta kan påverka avdelningens framgång men att det kan undvikas genom att lyfta fram uppfattningarna till ytan.},
 author    = {Warenholt, Victoria and Sandkvist, Malin},
 keyword   = {Organisationskultur,uppfattningar,nationella team,subkulturer,operativ nivå,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppfattningar om varandra - inverkan på gemenskap och framgång},
 year     = {2010},
}