Advanced

Att välja sin högra man eller kvinna? Könsskillnader vid jämförande personlighetstestning och val av referenser

Frostner, Björn LU and Petersson, Jannie LU (2011) PSYK01 20102
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
En skillnad i kvinnor och mäns skattning av sig själva i ett personlighetstest jämfört med hur andra som känner dem ser på dem och om kvinnor och män skiljer sig åt i sättet att välja referenspersoner när de söker arbete. 30 kvinnor och 30 män (18-40 år, M = 22.4, SD = 4.1) genomförde ett Big five-test och jämfördes med två bekantas bedömning. De bekanta var av olika kön varav en fick väljas till referens. Totalt 180 deltagare. Det fanns en signifikant könsskillnad för Stabilitet och för Vänlighet. Män skattade sig lägre på vänlighet än deras ickevalda referens och kvinnor högre än sina ickevalda referenser för stabilitet och vänlighet. Signifikant skillnad fanns i proportioner för kön mellan försöksdeltagare och vald referens. Män valde... (More)
En skillnad i kvinnor och mäns skattning av sig själva i ett personlighetstest jämfört med hur andra som känner dem ser på dem och om kvinnor och män skiljer sig åt i sättet att välja referenspersoner när de söker arbete. 30 kvinnor och 30 män (18-40 år, M = 22.4, SD = 4.1) genomförde ett Big five-test och jämfördes med två bekantas bedömning. De bekanta var av olika kön varav en fick väljas till referens. Totalt 180 deltagare. Det fanns en signifikant könsskillnad för Stabilitet och för Vänlighet. Män skattade sig lägre på vänlighet än deras ickevalda referens och kvinnor högre än sina ickevalda referenser för stabilitet och vänlighet. Signifikant skillnad fanns i proportioner för kön mellan försöksdeltagare och vald referens. Män valde män som referenser till 66.7 procent medan kvinnor valde kvinnor till 86.7 procent. Resultaten implicerar att hänsyn bör tas för att medvetna och omedvetna aspekter av könsstereotyper kan påverka kvinnor och mäns tendens till socialt önskvärda svar vid personlighetstest och val av referenser. (Less)
Abstract
A difference in men and women´s self-estimation in a personality test compared with how acquaintances view them and if men and women differ when choosing references when applying for a job. 30 men and 30 women (age 18-40, M = 22.4, SD = 4.1) carried out a Big Five test and were compared to two acquaintances´ estimates. The acquaintances differed in gender of whom one was to be choosen as a reference. Total 180 participants. There was a significant gender difference for Stability and for Agreeableness. Men estimated their Agreeableness lower than their Not-choosen reference and women higher than their Not-choosen reference for Stability and Agreeableness. There was a significant difference in proportion of gender between participant and... (More)
A difference in men and women´s self-estimation in a personality test compared with how acquaintances view them and if men and women differ when choosing references when applying for a job. 30 men and 30 women (age 18-40, M = 22.4, SD = 4.1) carried out a Big Five test and were compared to two acquaintances´ estimates. The acquaintances differed in gender of whom one was to be choosen as a reference. Total 180 participants. There was a significant gender difference for Stability and for Agreeableness. Men estimated their Agreeableness lower than their Not-choosen reference and women higher than their Not-choosen reference for Stability and Agreeableness. There was a significant difference in proportion of gender between participant and choosen reference. Men chose men as references to 66.7 % while women chose women to 86.7 %. The results implicate that one must regard that both conscious and unconscious aspects of gender stereotypes can affect men and women´s social desirability responding in personality tests. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frostner, Björn LU and Petersson, Jannie LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rekrytering, personlighetstest, Big five, social önskvärdhet, skönmålning, könsskillnader, referenser, referenstagning, recruiting, personality test, social desirability, idealize, gender, references, reference checks
language
Swedish
id
1764185
date added to LUP
2011-02-10 15:42:37
date last changed
2011-02-10 15:42:37
@misc{1764185,
 abstract   = {A difference in men and women´s self-estimation in a personality test compared with how acquaintances view them and if men and women differ when choosing references when applying for a job. 30 men and 30 women (age 18-40, M = 22.4, SD = 4.1) carried out a Big Five test and were compared to two acquaintances´ estimates. The acquaintances differed in gender of whom one was to be choosen as a reference. Total 180 participants. There was a significant gender difference for Stability and for Agreeableness. Men estimated their Agreeableness lower than their Not-choosen reference and women higher than their Not-choosen reference for Stability and Agreeableness. There was a significant difference in proportion of gender between participant and choosen reference. Men chose men as references to 66.7 % while women chose women to 86.7 %. The results implicate that one must regard that both conscious and unconscious aspects of gender stereotypes can affect men and women´s social desirability responding in personality tests.},
 author    = {Frostner, Björn and Petersson, Jannie},
 keyword   = {rekrytering,personlighetstest,Big five,social önskvärdhet,skönmålning,könsskillnader,referenser,referenstagning,recruiting,personality test,social desirability,idealize,gender,references,reference checks},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att välja sin högra man eller kvinna? Könsskillnader vid jämförande personlighetstestning och val av referenser},
 year     = {2011},
}