Advanced

Berättelser om oss själva i framtiden: en narrativ studie om möjliga själv i en ADHD-kontext

Andersson Havemose, Tägt Dan LU (2011) PSPT01 20092
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I föreliggande studie undersöktes hur vuxna personer som står i kö i väntan på ADHD-utredning skapar mening om sig själva i framtiden med hjälp av möjliga själv. Metoden som användes var grundad i fenomenologisk hermeneutik och narrativ teori. Intervjuer genomfördes med tre kvinnliga informanter. Resultatet visade att teman som familj, partner, barn; karriär, jobb, praktik; och ADHD, medicinering och längtan efter förståelse var centrala i informanternas berättelser. Informanterna tenderade att förstå framtiden som oviss och svår att kontrollera eller påverka, exempelvis genom planering. Studien visade att sökandet efter svar på frågor som ”Vad är det för fel på mig?” och förklaringar till upplevda svårigheter var en framträdande och för... (More)
I föreliggande studie undersöktes hur vuxna personer som står i kö i väntan på ADHD-utredning skapar mening om sig själva i framtiden med hjälp av möjliga själv. Metoden som användes var grundad i fenomenologisk hermeneutik och narrativ teori. Intervjuer genomfördes med tre kvinnliga informanter. Resultatet visade att teman som familj, partner, barn; karriär, jobb, praktik; och ADHD, medicinering och längtan efter förståelse var centrala i informanternas berättelser. Informanterna tenderade att förstå framtiden som oviss och svår att kontrollera eller påverka, exempelvis genom planering. Studien visade att sökandet efter svar på frågor som ”Vad är det för fel på mig?” och förklaringar till upplevda svårigheter var en framträdande och för informanterna betydelsefull del av deras meningsskapande. Utifrån resultatet betonades att olika möjliga själv kan påverka andra möjliga självs känslomässiga laddning och betydelse för individen på ett påtagligt sätt. Att våra möjliga själv är relaterade till sociala normer och den egna livshistorien bekräftades av studien. (Less)
Abstract
The present study explored how adults awaiting assessment for ADHD create meaning about themselves in the future by means of possible selves. The method used was grounded in phenomenological hermeneutics and narrative theory. Interviews were conducted with three female participants. Results demonstrated that themes such as family, partner, children; career, job, internship; and ADHD, medical treatment and the longing for understanding, were central to the participants´ stories. The participants tended to understand the future as uncertain and difficult to control or influence, for example through planning. The study showed that the search for answers to questions like “What is wrong with me?” and explanations to experienced difficulties... (More)
The present study explored how adults awaiting assessment for ADHD create meaning about themselves in the future by means of possible selves. The method used was grounded in phenomenological hermeneutics and narrative theory. Interviews were conducted with three female participants. Results demonstrated that themes such as family, partner, children; career, job, internship; and ADHD, medical treatment and the longing for understanding, were central to the participants´ stories. The participants tended to understand the future as uncertain and difficult to control or influence, for example through planning. The study showed that the search for answers to questions like “What is wrong with me?” and explanations to experienced difficulties were prominent and constituted a significant part of the process of meaning creation for the participants. From the results it was stressed that different possible selves may influence other possible selves´ emotional value in a pronounced way, as experienced by the individual. The study confirmed that our possible selves are related to social norms and the life story of the individual. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson Havemose, Tägt Dan LU
supervisor
organization
course
PSPT01 20092
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
possible selves, diagnos, meningsskapande, berättelse, narrativ, fenomenologisk hermeneutik, möjliga själv, ADHD, story, meaning, narrative, phenomenological hermeneutics, diagnosis.
language
Swedish
id
1764302
date added to LUP
2011-03-23 13:35:26
date last changed
2011-03-23 13:35:26
@misc{1764302,
 abstract   = {The present study explored how adults awaiting assessment for ADHD create meaning about themselves in the future by means of possible selves. The method used was grounded in phenomenological hermeneutics and narrative theory. Interviews were conducted with three female participants. Results demonstrated that themes such as family, partner, children; career, job, internship; and ADHD, medical treatment and the longing for understanding, were central to the participants´ stories. The participants tended to understand the future as uncertain and difficult to control or influence, for example through planning. The study showed that the search for answers to questions like “What is wrong with me?” and explanations to experienced difficulties were prominent and constituted a significant part of the process of meaning creation for the participants. From the results it was stressed that different possible selves may influence other possible selves´ emotional value in a pronounced way, as experienced by the individual. The study confirmed that our possible selves are related to social norms and the life story of the individual.},
 author    = {Andersson Havemose, Tägt Dan},
 keyword   = {possible selves,diagnos,meningsskapande,berättelse,narrativ,fenomenologisk hermeneutik,möjliga själv,ADHD,story,meaning,narrative,phenomenological hermeneutics,diagnosis.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Berättelser om oss själva i framtiden: en narrativ studie om möjliga själv i en ADHD-kontext},
 year     = {2011},
}