Advanced

Kommunala bostadsaktiebolag, Ägarstyrning

Hagström, Marcus LU (2011) HARK11 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Fenomenet med kommunala allmännyttiga bostadsföretag sträcker sig tillbaka till 1930-talet. Syftet med att en kommun har ägt ett bostadsföretag har hela tiden varit att detta skall vara kommunens instrument för att uppfylla det bostadsförsörjningsansvar som åläggs kommunen. Driften av bostadsföretagen har dock hela tiden drivits utifrån KL:s förbud för kommuner att driva verksamhet med vinstsyfte samt den s.k. självkostnads-principen. Detta har inneburit att de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen inte ålagts marknadsmässiga avkastningskrav vilket kan anses strida mot EU:s statsstödsregler eftersom det inneburit en konkurrenssnedvridning på bostadsmarknaden vilken missgynnar de privata aktörerna. För att vara förenlig med EU:s... (More)
Fenomenet med kommunala allmännyttiga bostadsföretag sträcker sig tillbaka till 1930-talet. Syftet med att en kommun har ägt ett bostadsföretag har hela tiden varit att detta skall vara kommunens instrument för att uppfylla det bostadsförsörjningsansvar som åläggs kommunen. Driften av bostadsföretagen har dock hela tiden drivits utifrån KL:s förbud för kommuner att driva verksamhet med vinstsyfte samt den s.k. självkostnads-principen. Detta har inneburit att de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen inte ålagts marknadsmässiga avkastningskrav vilket kan anses strida mot EU:s statsstödsregler eftersom det inneburit en konkurrenssnedvridning på bostadsmarknaden vilken missgynnar de privata aktörerna. För att vara förenlig med EU:s statsstödsregler krävdes en för-ändring i lagen. Den 1 januari 2011 träde därför en ny lag i kraft som är framtagen för att vara förenlig med dessa regler.
Denna skiljer sig en del från den gamla lagen. Den nya lagen reglerar endast kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag men inte kommunala bostadsföretag, som är stiftelser eller ekonomiska föreningar. Den centrala skillnaden är dock att de kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagen numera skall drivas på affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från KL:s förbud för kommunen att driva sitt bostadsföretag med vinstsyfte samt självkostnadsprincipen.
I uppsatsen utgår jag ifrån hur bostadsbolagen styrs med ägardirektiv och bolagsordningar. Jag utgår från hur fem kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolags ägardirektiv och bolagsordningar är utformade. Först redogör jag för bestämmelserna i den lag som gällde t.o.m. 2010. Därefter granskar jag av hur ägardirektiven och bolagsordningarna är utfor-made efter denna lag. Vidare redogör jag för den nya lagens bestämmelser där jag tar upp likheter och skillnader mellan den reglering som gällde t.o.m. 2010 och den som börjar gälla fr.o.m. 2011. Avslutningsvis beskriver jag hur de fem kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagens ägardirektiv och bolagsordningar bör se ut vid en harmonisering till den nya lagen.
Slutsatsen är att merparten av de kommunala bostadsaktiebolagen måste i någon mån ändra sina ägardirektiv eller bolagsordningar. Den centrala ändringen som måste till är förhållningssättet beträffande affärsmässighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagström, Marcus LU
supervisor
organization
course
HARK11 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bostadsförsörjningsansvar, Kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag, statsstödsreglerna, affärsmässighet
language
Swedish
id
1764404
date added to LUP
2011-02-02 09:48:34
date last changed
2011-02-02 09:48:34
@misc{1764404,
 abstract   = {Fenomenet med kommunala allmännyttiga bostadsföretag sträcker sig tillbaka till 1930-talet. Syftet med att en kommun har ägt ett bostadsföretag har hela tiden varit att detta skall vara kommunens instrument för att uppfylla det bostadsförsörjningsansvar som åläggs kommunen. Driften av bostadsföretagen har dock hela tiden drivits utifrån KL:s förbud för kommuner att driva verksamhet med vinstsyfte samt den s.k. självkostnads-principen. Detta har inneburit att de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen inte ålagts marknadsmässiga avkastningskrav vilket kan anses strida mot EU:s statsstödsregler eftersom det inneburit en konkurrenssnedvridning på bostadsmarknaden vilken missgynnar de privata aktörerna. För att vara förenlig med EU:s statsstödsregler krävdes en för-ändring i lagen. Den 1 januari 2011 träde därför en ny lag i kraft som är framtagen för att vara förenlig med dessa regler. 
Denna skiljer sig en del från den gamla lagen. Den nya lagen reglerar endast kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag men inte kommunala bostadsföretag, som är stiftelser eller ekonomiska föreningar. Den centrala skillnaden är dock att de kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagen numera skall drivas på affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från KL:s förbud för kommunen att driva sitt bostadsföretag med vinstsyfte samt självkostnadsprincipen.  
I uppsatsen utgår jag ifrån hur bostadsbolagen styrs med ägardirektiv och bolagsordningar. Jag utgår från hur fem kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolags ägardirektiv och bolagsordningar är utformade. Först redogör jag för bestämmelserna i den lag som gällde t.o.m. 2010. Därefter granskar jag av hur ägardirektiven och bolagsordningarna är utfor-made efter denna lag. Vidare redogör jag för den nya lagens bestämmelser där jag tar upp likheter och skillnader mellan den reglering som gällde t.o.m. 2010 och den som börjar gälla fr.o.m. 2011. Avslutningsvis beskriver jag hur de fem kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagens ägardirektiv och bolagsordningar bör se ut vid en harmonisering till den nya lagen. 
Slutsatsen är att merparten av de kommunala bostadsaktiebolagen måste i någon mån ändra sina ägardirektiv eller bolagsordningar. Den centrala ändringen som måste till är förhållningssättet beträffande affärsmässighet.},
 author    = {Hagström, Marcus},
 keyword   = {bostadsförsörjningsansvar,Kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag,statsstödsreglerna,affärsmässighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunala bostadsaktiebolag, Ägarstyrning},
 year     = {2011},
}