Advanced

Ett möte mellan Reggio Emilias pedagogiska filosofi och Rytmik

Alnervik, Salome (2010)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: A meeting between the Reggio Emilia pedagogical philosophy and Eurhythmics.
This study is about a meeting between the Reggio Emilia philosophy and Eurhythmics. The following questions are addressed: What happens to children's learning in the meeting between the Reggio Emilia philosophy and Eurhythmics? How do preconditions affect learning? How do children explore music? What do they learn? The study, conducted with action research, was implemented in a preschool, in a children's group with 1 to 2.5 year olds and three teachers. I’ve had Eurhythmics with the children that I have analyzed in three ways. The work is based on a qualitative study with an interview with teachers, analysis of videos from the collections and with... (More)
Title: A meeting between the Reggio Emilia pedagogical philosophy and Eurhythmics.
This study is about a meeting between the Reggio Emilia philosophy and Eurhythmics. The following questions are addressed: What happens to children's learning in the meeting between the Reggio Emilia philosophy and Eurhythmics? How do preconditions affect learning? How do children explore music? What do they learn? The study, conducted with action research, was implemented in a preschool, in a children's group with 1 to 2.5 year olds and three teachers. I’ve had Eurhythmics with the children that I have analyzed in three ways. The work is based on a qualitative study with an interview with teachers, analysis of videos from the collections and with reflection together with the teachers continuously during the study. These three form the triangulation, because it´s collecting and analyzing data from the same occasion but from different angles. Eurhythmics explains through these concepts: lead - follow, improvisation, space, time, vigour and form. Reggio Emilia's philosophy emphasizes the right of children to develop their various ways of expressing themselves. The result includes the following topics: joy of music, what children learned, the children's own music making, how children learn and interaction. Eurhythmics pedagogy and Reggio Emilia philosophy has many things in common. Both are based on ways to use and develop the whole person. They are based on a belief in the individual's
ability. The two approaches highlight the importance of meetings between individuals. In the meetings knowledge is shared. The teacher's role is to create preconditions for these meetings, issues or events to be put in front of. Eurhythmics fits well into the philosophy of Reggio Emilia. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie handlar om ett möte mellan Reggio Emilias filosofi och Rytmik. Följande frågor behandlas: Vad händer med barns lärande i mötet mellan Reggio Emilias pedagogiska filosofi och Rytmik? På vilket sätt påverkar förskolans förutsättningar lärandet? På vilket sätt utforskar
barnen musik? Vad lär sig barnen? Studien, som genomförts med aktionsforskning, har gjorts på en förskola i en barngrupp med 1-2,5 åringar och tre pedagoger. Jag har haft rytmiksamlingar med barnen som analyserats på tre olika sätt. Arbetet är en kvalitativ studie och bygger på intervju med pedagogerna, analys av filmmaterial från rytmiksamlingarna samt med reflektionstillfällen som hållits kontinuerligt under studiens gång. Insamling och analys av data från... (More)
Denna studie handlar om ett möte mellan Reggio Emilias filosofi och Rytmik. Följande frågor behandlas: Vad händer med barns lärande i mötet mellan Reggio Emilias pedagogiska filosofi och Rytmik? På vilket sätt påverkar förskolans förutsättningar lärandet? På vilket sätt utforskar
barnen musik? Vad lär sig barnen? Studien, som genomförts med aktionsforskning, har gjorts på en förskola i en barngrupp med 1-2,5 åringar och tre pedagoger. Jag har haft rytmiksamlingar med barnen som analyserats på tre olika sätt. Arbetet är en kvalitativ studie och bygger på intervju med pedagogerna, analys av filmmaterial från rytmiksamlingarna samt med reflektionstillfällen som hållits kontinuerligt under studiens gång. Insamling och analys av data från samma tillfälle men genom olika dokumentationsmetoder har skett och på så sätt har triangulering som metod används. Rytmikpedagogiken förklaras framförallt utifrån begreppen: föra – följa, improvisation, rum,tid, kraft och form. I Reggio Emilias filosofi betonas barnens rätt att utveckla sina olika uttrycksätt. I resultatet tas bl.a. följande ämnen upp: glädje i musiken, vad barnen lärt sig, barnens eget
musicerande, hur barnen lär sig och samspel/föra – följa.
Rytmikpedagogiken och Reggio Emilia filosofin har många gemensamma nämnare. Båda grundar sig på ett arbetssätt där man vill använda och utveckla hela människan. De bygger på en tillit till individens förmåga. De två synsätten lyfter fram vikten av möten mellan individer.
I mötena delas kunskap och man lyfter fram varandras idéer. Pedagogen/lärarens roll är att skapa förutsättningar för dessa möten, frågor eller händelser att ställas inför tillsammans. Rytmikpedagogiken passar således väl in i filosofin från Reggio Emilia. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alnervik, Salome
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Eurhytmics, Gerda von Bülow, Reggio Emilia, triangulation, triangulering
language
Swedish
id
1764428
date added to LUP
2011-01-19 14:06:13
date last changed
2011-01-19 14:06:13
@misc{1764428,
 abstract   = {Title: A meeting between the Reggio Emilia pedagogical philosophy and Eurhythmics.
This study is about a meeting between the Reggio Emilia philosophy and Eurhythmics. The following questions are addressed: What happens to children's learning in the meeting between the Reggio Emilia philosophy and Eurhythmics? How do preconditions affect learning? How do children explore music? What do they learn? The study, conducted with action research, was implemented in a preschool, in a children's group with 1 to 2.5 year olds and three teachers. I’ve had Eurhythmics with the children that I have analyzed in three ways. The work is based on a qualitative study with an interview with teachers, analysis of videos from the collections and with reflection together with the teachers continuously during the study. These three form the triangulation, because it´s collecting and analyzing data from the same occasion but from different angles. Eurhythmics explains through these concepts: lead - follow, improvisation, space, time, vigour and form. Reggio Emilia's philosophy emphasizes the right of children to develop their various ways of expressing themselves. The result includes the following topics: joy of music, what children learned, the children's own music making, how children learn and interaction. Eurhythmics pedagogy and Reggio Emilia philosophy has many things in common. Both are based on ways to use and develop the whole person. They are based on a belief in the individual's
ability. The two approaches highlight the importance of meetings between individuals. In the meetings knowledge is shared. The teacher's role is to create preconditions for these meetings, issues or events to be put in front of. Eurhythmics fits well into the philosophy of Reggio Emilia.},
 author    = {Alnervik, Salome},
 keyword   = {Eurhytmics,Gerda von Bülow,Reggio Emilia,triangulation,triangulering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett möte mellan Reggio Emilias pedagogiska filosofi och Rytmik},
 year     = {2010},
}