Advanced

Utan grunden rasar huset: en kvalitativ studie av användandet av arbetsanalys vid rekrytering

Hägglund, Josefin LU and Kronudd, Maria LU (2011) PSYK01 20102
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
En framgångsrik rekrytering är gynnsam både för arbetsgivaren och den anställde och rekryteringsprocessen underlättas av en grundligt utförd arbetsanalys. Att göra en arbetsanalys innebär att fastställa de ramar och villkor som finns kring ett arbete, både för den anställde och för företaget. Det främsta syftet med arbetsanalys är att få fram specificerade individkrav för användning vid rekrytering. När de sökande får en verklighetstrogen beskrivning av tjänster är det mer sannolikt att de mest passande söker sig till tjänsten. Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt arbetsanalys används vid rekrytering vid tre företag som skiljer sig i fråga om storlek, stabilitet och sektor. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med... (More)
En framgångsrik rekrytering är gynnsam både för arbetsgivaren och den anställde och rekryteringsprocessen underlättas av en grundligt utförd arbetsanalys. Att göra en arbetsanalys innebär att fastställa de ramar och villkor som finns kring ett arbete, både för den anställde och för företaget. Det främsta syftet med arbetsanalys är att få fram specificerade individkrav för användning vid rekrytering. När de sökande får en verklighetstrogen beskrivning av tjänster är det mer sannolikt att de mest passande söker sig till tjänsten. Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt arbetsanalys används vid rekrytering vid tre företag som skiljer sig i fråga om storlek, stabilitet och sektor. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med rekryteringsansvariga på företagen, vilka spelades in och sedan transkriberades. Den metodologiska ansatsen var tematisk deduktiv. Det praktiska användandet av systematisk arbetsanalys visade sig vara mera utbrett än vad som antogs när uppsatsarbetet började. Definitionerna av arbetsanalys skilde sig mellan respondenterna, även om det praktiska användandet var liknande för samtliga organisationer. De undersökta företagens intentioner att använda arbetsanalys stämde väl överens med den
praktiska användningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hägglund, Josefin LU and Kronudd, Maria LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Urval, Rekrytering, Arbetsanalys, Kravprofil
language
Swedish
id
1764808
date added to LUP
2011-02-10 15:45:20
date last changed
2011-02-10 15:45:20
@misc{1764808,
 abstract   = {En framgångsrik rekrytering är gynnsam både för arbetsgivaren och den anställde och rekryteringsprocessen underlättas av en grundligt utförd arbetsanalys. Att göra en arbetsanalys innebär att fastställa de ramar och villkor som finns kring ett arbete, både för den anställde och för företaget. Det främsta syftet med arbetsanalys är att få fram specificerade individkrav för användning vid rekrytering. När de sökande får en verklighetstrogen beskrivning av tjänster är det mer sannolikt att de mest passande söker sig till tjänsten. Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt arbetsanalys används vid rekrytering vid tre företag som skiljer sig i fråga om storlek, stabilitet och sektor. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med rekryteringsansvariga på företagen, vilka spelades in och sedan transkriberades. Den metodologiska ansatsen var tematisk deduktiv. Det praktiska användandet av systematisk arbetsanalys visade sig vara mera utbrett än vad som antogs när uppsatsarbetet började. Definitionerna av arbetsanalys skilde sig mellan respondenterna, även om det praktiska användandet var liknande för samtliga organisationer. De undersökta företagens intentioner att använda arbetsanalys stämde väl överens med den 
praktiska användningen.},
 author    = {Hägglund, Josefin and Kronudd, Maria},
 keyword   = {Urval,Rekrytering,Arbetsanalys,Kravprofil},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utan grunden rasar huset: en kvalitativ studie av användandet av arbetsanalys vid rekrytering},
 year     = {2011},
}