Advanced

Att aktivera konsulter - En fallstudie om målstyrning i ett större konsultföretag

Ögren, Carl; Sigot, Adrian and Persson, Eric (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka och beskriva målstyrningen inom fallföretaget i allmänhet och enheten Rådgivning i synnerhet.
Metod: Arbetet har genomförts med utgångspunkt i den induktiva ansatsen. Fallstudien har gjorts på ett större konsultföretag i Sverige. Insamlingen av empiri har skett via kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer från ett flertal hierarkiska nivåer i företaget.
Teoretiska perspektiv: Teorin avhandlar det balanserade styrkortets uppbyggnad, strategiska kartor och utvecklandet av dessa samt olika teorier kring hur dessa styrkort och kartor kan implementeras på operationell nivå. Empiri: En presentation görs över företaget där de styrverktyg som används presenteras i tur och ordning från strategisk nivå till operativ... (More)
Syfte: Att undersöka och beskriva målstyrningen inom fallföretaget i allmänhet och enheten Rådgivning i synnerhet.
Metod: Arbetet har genomförts med utgångspunkt i den induktiva ansatsen. Fallstudien har gjorts på ett större konsultföretag i Sverige. Insamlingen av empiri har skett via kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer från ett flertal hierarkiska nivåer i företaget.
Teoretiska perspektiv: Teorin avhandlar det balanserade styrkortets uppbyggnad, strategiska kartor och utvecklandet av dessa samt olika teorier kring hur dessa styrkort och kartor kan implementeras på operationell nivå. Empiri: En presentation görs över företaget där de styrverktyg som används presenteras i tur och ordning från strategisk nivå till operativ nivå. Det balanserade styrkortet spelar en central roll och vikten har lagts vid att beskriva hur målstyrningen ser ut.
Resultat: Företaget använder det balanserade styrkortet som huvudsakligt styrmedel. Det kompletteras med ett IT-system som styr aktiviteter kopplade till respektive perspektiv i det balanserade styrkortet. En annan slutsats är att dagens litteratur inom området för det sista steget i implementeringen av det balanserade styrkortet, ”action plans”, är bristfällig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ögren, Carl; Sigot, Adrian and Persson, Eric
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Operativ styrning, balanserat styrkort, strategisk karta, fallstudie, KPI., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1764902
date added to LUP
2010-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:01:56
@misc{1764902,
 abstract   = {Syfte: Att undersöka och beskriva målstyrningen inom fallföretaget i allmänhet och enheten Rådgivning i synnerhet.
Metod: Arbetet har genomförts med utgångspunkt i den induktiva ansatsen. Fallstudien har gjorts på ett större konsultföretag i Sverige. Insamlingen av empiri har skett via kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer från ett flertal hierarkiska nivåer i företaget.
Teoretiska perspektiv: Teorin avhandlar det balanserade styrkortets uppbyggnad, strategiska kartor och utvecklandet av dessa samt olika teorier kring hur dessa styrkort och kartor kan implementeras på operationell nivå. Empiri: En presentation görs över företaget där de styrverktyg som används presenteras i tur och ordning från strategisk nivå till operativ nivå. Det balanserade styrkortet spelar en central roll och vikten har lagts vid att beskriva hur målstyrningen ser ut.
Resultat: Företaget använder det balanserade styrkortet som huvudsakligt styrmedel. Det kompletteras med ett IT-system som styr aktiviteter kopplade till respektive perspektiv i det balanserade styrkortet. En annan slutsats är att dagens litteratur inom området för det sista steget i implementeringen av det balanserade styrkortet, ”action plans”, är bristfällig.},
 author    = {Ögren, Carl and Sigot, Adrian and Persson, Eric},
 keyword   = {Operativ styrning,balanserat styrkort,strategisk karta,fallstudie,KPI.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att aktivera konsulter - En fallstudie om målstyrning i ett större konsultföretag},
 year     = {2010},
}