Advanced

Implementering av affärssystem

Lundin, Ulf LU and Gunnarsson, Lovisa LU (2011) INFK03 20102
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
I dag har affärssystem blivit en vital del i de flesta organisationer för att hantera informationsflödet i verksamheten. Den ökade användningen av affärssystem har inneburit en utveckling av affärssystem samtidigt som komplexiteten ökat. I takt med den ökade komplexiteten har det blivit svårare att få systemen att passa olika typer av organisationer men även lösningar på hur organisationer på bästa sätt implementerar sitt nya system. Att medvetandegöra orsaker som påverkar implementeringen är ett första steg i riktningen att skapa mervärde med hjälp av affärssystemet.
Det finns flera olika teorier och modeller om hur en implementering av ett affärssystem ska gå till. Vår studie har delvis utgångspunkt i en implementeringsmetodologi som... (More)
I dag har affärssystem blivit en vital del i de flesta organisationer för att hantera informationsflödet i verksamheten. Den ökade användningen av affärssystem har inneburit en utveckling av affärssystem samtidigt som komplexiteten ökat. I takt med den ökade komplexiteten har det blivit svårare att få systemen att passa olika typer av organisationer men även lösningar på hur organisationer på bästa sätt implementerar sitt nya system. Att medvetandegöra orsaker som påverkar implementeringen är ett första steg i riktningen att skapa mervärde med hjälp av affärssystemet.
Det finns flera olika teorier och modeller om hur en implementering av ett affärssystem ska gå till. Vår studie har delvis utgångspunkt i en implementeringsmetodologi som kallas för ASAP. Syftet med vår studie var att undersöka ett studieobjekt och se om implementeringen av SAP fick tillräckliga resurser. För att ta reda på det undersökte vi hur väl organisationen följde ASAP:s implementeringsmetodologi och vilka problem som uppstod utifrån de vanligaste faktorerna som leder till implementeringsproblem. För att finna svar på våra frågor har vi gjort en kvalitativ undersökning där vi intervjuat tre personer som har haft en större inblick i implementeringsarbetet.
Slutsatserna av vår studie är att studieobjektet till viss del följde ASAP:s implementeringsmetodologi men blev trots det varse om de konsekvenser som redan är välkända. Vi betonar därför vikten av att verkligen ta implementeringsarbetet på allvar och inte bortse från några detaljer överhuvudtaget för att i största möjliga mån undvika dessa problem. Vi anser att resurserna främst borde allokeras till att skapa en bättre kravbild, ledningsengagemang och förankring i organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Ulf LU and Gunnarsson, Lovisa LU
supervisor
organization
alternative title
- En studie i om organisationer satsar tillräckligt på implementeringen av SAP
course
INFK03 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
SAP, problem, organisation, implementering
report number
INFK03
language
Swedish
id
1765426
date added to LUP
2011-02-10 10:23:56
date last changed
2011-02-23 12:56:28
@misc{1765426,
 abstract   = {I dag har affärssystem blivit en vital del i de flesta organisationer för att hantera informationsflödet i verksamheten. Den ökade användningen av affärssystem har inneburit en utveckling av affärssystem samtidigt som komplexiteten ökat. I takt med den ökade komplexiteten har det blivit svårare att få systemen att passa olika typer av organisationer men även lösningar på hur organisationer på bästa sätt implementerar sitt nya system. Att medvetandegöra orsaker som påverkar implementeringen är ett första steg i riktningen att skapa mervärde med hjälp av affärssystemet.
Det finns flera olika teorier och modeller om hur en implementering av ett affärssystem ska gå till. Vår studie har delvis utgångspunkt i en implementeringsmetodologi som kallas för ASAP. Syftet med vår studie var att undersöka ett studieobjekt och se om implementeringen av SAP fick tillräckliga resurser. För att ta reda på det undersökte vi hur väl organisationen följde ASAP:s implementeringsmetodologi och vilka problem som uppstod utifrån de vanligaste faktorerna som leder till implementeringsproblem. För att finna svar på våra frågor har vi gjort en kvalitativ undersökning där vi intervjuat tre personer som har haft en större inblick i implementeringsarbetet.
Slutsatserna av vår studie är att studieobjektet till viss del följde ASAP:s implementeringsmetodologi men blev trots det varse om de konsekvenser som redan är välkända. Vi betonar därför vikten av att verkligen ta implementeringsarbetet på allvar och inte bortse från några detaljer överhuvudtaget för att i största möjliga mån undvika dessa problem. Vi anser att resurserna främst borde allokeras till att skapa en bättre kravbild, ledningsengagemang och förankring i organisationen.},
 author    = {Lundin, Ulf and Gunnarsson, Lovisa},
 keyword   = {SAP,problem,organisation,implementering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Implementering av affärssystem},
 year     = {2011},
}