Advanced

Personlighet och den evaluativa faktorn som prediktorer för arbetsprestation

Risberg, Lenita LU and Lemel, Henrik LU (2011) PSYK01 20102
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Det finns både beskrivande och värdeladdade aspekter av självskattningsformulär som mäter femfaktormodellen (FFM). Telefonförsäljare fick genomföra webbaserade personlighetstest med värdeladdade respektive neutrala items. Diskrepansen mellan dessa antas uppskatta en evaluativ faktor. Studiens syfte var att begreppsvalidera den evaluativa faktorn genom att utreda huruvida den kan predicera ett externt kriterium såsom arbetsprestation, samt att utreda vilka specifika dimensioner av femfaktormodellen och några av dess fasetter som kan predicera arbetsprestation hos telefonförsäljare. Det fanns ingen signifikant relation mellan den evaluativa faktorn och arbetskriterium vid enkla korrelationer, men däremot vid en multipel... (More)
Sammanfattning
Det finns både beskrivande och värdeladdade aspekter av självskattningsformulär som mäter femfaktormodellen (FFM). Telefonförsäljare fick genomföra webbaserade personlighetstest med värdeladdade respektive neutrala items. Diskrepansen mellan dessa antas uppskatta en evaluativ faktor. Studiens syfte var att begreppsvalidera den evaluativa faktorn genom att utreda huruvida den kan predicera ett externt kriterium såsom arbetsprestation, samt att utreda vilka specifika dimensioner av femfaktormodellen och några av dess fasetter som kan predicera arbetsprestation hos telefonförsäljare. Det fanns ingen signifikant relation mellan den evaluativa faktorn och arbetskriterium vid enkla korrelationer, men däremot vid en multipel regressionsanalys. Vid predicering av arbetsprestation hos telefonförsäljare visade det sig att framförallt extraversion är en stabil prediktor, men att fasetterna till extraversion och samvetsgrannhet likväl är starkare prediktorer. Därtill kunde ett samband mellan social önskvärdhetsmått och arbetsprestation påvisas, liksom att social önskvärdhet och den evaluativa faktorn var relaterade. Vidare studier behöver göras för att bättre förstå sambandet mellan den evaluativa faktorn och arbetsprestation. (Less)
Abstract
Abstract
There are evaluative and content aspects of self-report inventories measuring the five-factor model (FFM).Telemarketers completed a five-factor personality inventory on the Internet containing both evaluative and neutral items. The discrepancy between these items is presumed to be the evaluative factor. The aim of the study was to validate the evaluative factor by investigating its relation to external criteria, such as work performance. Furthermore, the object was to investigate which of the specific dimensions of the Big Five and its facets can predict performance of telemarketers. The result showed a non- significant relationship between the evaluative factor and the criterion for the simple correlation. However, a significant... (More)
Abstract
There are evaluative and content aspects of self-report inventories measuring the five-factor model (FFM).Telemarketers completed a five-factor personality inventory on the Internet containing both evaluative and neutral items. The discrepancy between these items is presumed to be the evaluative factor. The aim of the study was to validate the evaluative factor by investigating its relation to external criteria, such as work performance. Furthermore, the object was to investigate which of the specific dimensions of the Big Five and its facets can predict performance of telemarketers. The result showed a non- significant relationship between the evaluative factor and the criterion for the simple correlation. However, a significant relation was found in the multiple regression analysis. Extraversion was found to be a decent predictor of performance of telemarketers. Nevertheless, the facets of both extraversion and conscientiousness, was reported to be more consistent. In addition, a link between social desirability measures and performance is confirmed, as well as the relationship between social desirability and the evaluative factor. Further studies are needed to explain the relationship between the evaluative factor and performance more clearly/thoroughly. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Risberg, Lenita LU and Lemel, Henrik LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Social desirability, Evaluative factor, Personality, femfaktormodell, arbetsprestation, social önskvärdhet, evaluativ faktor, Personlighet, Big Five, job performance, Five-factor model
language
Swedish
id
1765631
date added to LUP
2011-02-11 09:48:14
date last changed
2011-02-11 09:48:14
@misc{1765631,
 abstract   = {Abstract
There are evaluative and content aspects of self-report inventories measuring the five-factor model (FFM).Telemarketers completed a five-factor personality inventory on the Internet containing both evaluative and neutral items. The discrepancy between these items is presumed to be the evaluative factor. The aim of the study was to validate the evaluative factor by investigating its relation to external criteria, such as work performance. Furthermore, the object was to investigate which of the specific dimensions of the Big Five and its facets can predict performance of telemarketers. The result showed a non- significant relationship between the evaluative factor and the criterion for the simple correlation. However, a significant relation was found in the multiple regression analysis. Extraversion was found to be a decent predictor of performance of telemarketers. Nevertheless, the facets of both extraversion and conscientiousness, was reported to be more consistent. In addition, a link between social desirability measures and performance is confirmed, as well as the relationship between social desirability and the evaluative factor. Further studies are needed to explain the relationship between the evaluative factor and performance more clearly/thoroughly.},
 author    = {Risberg, Lenita and Lemel, Henrik},
 keyword   = {Social desirability,Evaluative factor,Personality,femfaktormodell,arbetsprestation,social önskvärdhet,evaluativ faktor,Personlighet,Big Five,job performance,Five-factor model},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personlighet och den evaluativa faktorn som prediktorer för arbetsprestation},
 year     = {2011},
}