Advanced

Företagsförvärv och dess påverkan på aktieägaravkastning

Kuritzén, Erik; Lindh, Anton; Galvez, Felipe and Jakobsson, Connie (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Ökar aktieägaravkastningen för aktieägarna efter nyheten om förvärv? Syftet med uppsatsen är att undersöka om aktieägare i det förvärvande bolaget (för bolag listade på Large Cap vid Nasdaq OMX Stockholm) gynnas vid offentliggörandet av ett förvärv. Vidare är syftet att undersöka ett antal faktorer som eventuellt kan påverka aktieägaravkastningen. Uppsatsen baseras på en eventstudie och använder sig av en deduktiv forskningsansats. Tidigare forskning inom ämnet är begränsad till europeiska och amerikanska bolags aktiekursförändringar i samband med företagsförvärv. Svensk forskning är begränsad till den mån att inga tidigare undersökningar har gjorts som analyserar hur aktieägaravkastningen påverkas av ett förvärv, mellan 2004-2008 och för... (More)
Ökar aktieägaravkastningen för aktieägarna efter nyheten om förvärv? Syftet med uppsatsen är att undersöka om aktieägare i det förvärvande bolaget (för bolag listade på Large Cap vid Nasdaq OMX Stockholm) gynnas vid offentliggörandet av ett förvärv. Vidare är syftet att undersöka ett antal faktorer som eventuellt kan påverka aktieägaravkastningen. Uppsatsen baseras på en eventstudie och använder sig av en deduktiv forskningsansats. Tidigare forskning inom ämnet är begränsad till europeiska och amerikanska bolags aktiekursförändringar i samband med företagsförvärv. Svensk forskning är begränsad till den mån att inga tidigare undersökningar har gjorts som analyserar hur aktieägaravkastningen påverkas av ett förvärv, mellan 2004-2008 och för bolag listade på Large Cap Nasdaq OMX Stockholm. En kvantitativ insamling av data har gjorts med Reuters för att räkna ut onormala avkastningar före och efter det att förvärven har skett. De onormala avkastningarna har analyserats i Excel och jämförts med utvecklingen för OMX S30. Resultatet visar att de internationella teorier som ligger till grund för den rådande uppfattningen om att förvärv inte skapar aktieägaravkastning för det förvärvande bolagets aktieägare, även kan tillämpas för publika bolag listade på Nasdaq OMX Stockholm. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kuritzén, Erik; Lindh, Anton; Galvez, Felipe and Jakobsson, Connie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvärv, eventstudier, aktieägaravkastning, large cap, omxs30, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1766239
date added to LUP
2010-12-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:37:05
@misc{1766239,
 abstract   = {Ökar aktieägaravkastningen för aktieägarna efter nyheten om förvärv? Syftet med uppsatsen är att undersöka om aktieägare i det förvärvande bolaget (för bolag listade på Large Cap vid Nasdaq OMX Stockholm) gynnas vid offentliggörandet av ett förvärv. Vidare är syftet att undersöka ett antal faktorer som eventuellt kan påverka aktieägaravkastningen. Uppsatsen baseras på en eventstudie och använder sig av en deduktiv forskningsansats. Tidigare forskning inom ämnet är begränsad till europeiska och amerikanska bolags aktiekursförändringar i samband med företagsförvärv. Svensk forskning är begränsad till den mån att inga tidigare undersökningar har gjorts som analyserar hur aktieägaravkastningen påverkas av ett förvärv, mellan 2004-2008 och för bolag listade på Large Cap Nasdaq OMX Stockholm. En kvantitativ insamling av data har gjorts med Reuters för att räkna ut onormala avkastningar före och efter det att förvärven har skett. De onormala avkastningarna har analyserats i Excel och jämförts med utvecklingen för OMX S30. Resultatet visar att de internationella teorier som ligger till grund för den rådande uppfattningen om att förvärv inte skapar aktieägaravkastning för det förvärvande bolagets aktieägare, även kan tillämpas för publika bolag listade på Nasdaq OMX Stockholm.},
 author    = {Kuritzén, Erik and Lindh, Anton and Galvez, Felipe and Jakobsson, Connie},
 keyword   = {Förvärv,eventstudier,aktieägaravkastning,large cap,omxs30,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagsförvärv och dess påverkan på aktieägaravkastning},
 year     = {2010},
}