Advanced

Med Rosengård som hemland

Andersson, Carolin LU (2011) SOCK01 20102
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna kvalitativa studie är att skapa en bredare förståelse för hur unga män i multietniska Rosengård i Malmö upplever sin tillvaro. Min analys besvarar hur de unga männen konstruerar etnicitet och vilken betydelse deras bostadsområde Rosengård har i denna process.
Studiens empiriska material består av fältanteckningar från deltagande observation på en mötesplats för ungdomar i Rosengård, samt transkriberade intervjuer från tre fokusgrupper av totalt elva unga män. Detta material analyseras i huvudsak med hjälp av Stuart Halls (1989)teori om ny etnicitet, samt teoretiska inslag av bl.a. Loic Wacquant (2009) och Norbert Elias & John L. Scotson (1999).
De unga männen konstruerar till stor del sina etniciteter utifrån en... (More)
Syftet med denna kvalitativa studie är att skapa en bredare förståelse för hur unga män i multietniska Rosengård i Malmö upplever sin tillvaro. Min analys besvarar hur de unga männen konstruerar etnicitet och vilken betydelse deras bostadsområde Rosengård har i denna process.
Studiens empiriska material består av fältanteckningar från deltagande observation på en mötesplats för ungdomar i Rosengård, samt transkriberade intervjuer från tre fokusgrupper av totalt elva unga män. Detta material analyseras i huvudsak med hjälp av Stuart Halls (1989)teori om ny etnicitet, samt teoretiska inslag av bl.a. Loic Wacquant (2009) och Norbert Elias & John L. Scotson (1999).
De unga männen konstruerar till stor del sina etniciteter utifrån en gemenskap som bygger på kollektiva upplevelser av att ha sitt ursprung i ett annat land. Beteckningen invandrare blir därmed en central utgångspunkt. Gemenskapen, som utgår från Rosengård, får också
betydelsen av en etnisk gemenskap. Den är baserad på nya etniciteter i kontrast till den svenska gemenskap som bygger på ett koncept av gammal etnicitet. Som en multietnisk stadsdel ger Rosengård de unga männen möjlighet att upptäcka sitt ursprung och att undkomma den stigmatisering som de upplever i mötet med det svenska samhället. De unga
männen använder kategorierna svenskar och flyktingar som ett sätt att positionera sig. Upplevelserna av polis och media som gemensamma fiender stärker deras sammanhållning,och tillsammans med berättelser om upplopp i Rosengård skapar det ytterligare utgångspunkter för de unga männens kollektiva konstruktion av etnicitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Carolin LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rosengård., invandrare, stigmatisering, etnicitet, gemenskap
language
Swedish
id
1768538
date added to LUP
2011-02-02 07:44:43
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1768538,
 abstract   = {Syftet med denna kvalitativa studie är att skapa en bredare förståelse för hur unga män i multietniska Rosengård i Malmö upplever sin tillvaro. Min analys besvarar hur de unga männen konstruerar etnicitet och vilken betydelse deras bostadsområde Rosengård har i denna process.
Studiens empiriska material består av fältanteckningar från deltagande observation på en mötesplats för ungdomar i Rosengård, samt transkriberade intervjuer från tre fokusgrupper av totalt elva unga män. Detta material analyseras i huvudsak med hjälp av Stuart Halls (1989)teori om ny etnicitet, samt teoretiska inslag av bl.a. Loic Wacquant (2009) och Norbert Elias & John L. Scotson (1999).
De unga männen konstruerar till stor del sina etniciteter utifrån en gemenskap som bygger på kollektiva upplevelser av att ha sitt ursprung i ett annat land. Beteckningen invandrare blir därmed en central utgångspunkt. Gemenskapen, som utgår från Rosengård, får också
betydelsen av en etnisk gemenskap. Den är baserad på nya etniciteter i kontrast till den svenska gemenskap som bygger på ett koncept av gammal etnicitet. Som en multietnisk stadsdel ger Rosengård de unga männen möjlighet att upptäcka sitt ursprung och att undkomma den stigmatisering som de upplever i mötet med det svenska samhället. De unga
männen använder kategorierna svenskar och flyktingar som ett sätt att positionera sig. Upplevelserna av polis och media som gemensamma fiender stärker deras sammanhållning,och tillsammans med berättelser om upplopp i Rosengård skapar det ytterligare utgångspunkter för de unga männens kollektiva konstruktion av etnicitet.},
 author    = {Andersson, Carolin},
 keyword   = {Rosengård.,invandrare,stigmatisering,etnicitet,gemenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med Rosengård som hemland},
 year     = {2011},
}