Advanced

Exportkreditnämndens garantisystem: garanti, borgen eller försäkring?

Johansson, Simon LU (2011) HARK11 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Exportkreditnämnden är en statlig myndighet som existerat sedan 1933, med huvudsyfte att utfärda statliga säkerheter till att främja svensk export. Exportkreditnämnden väljer att kalla denna säkerhet för garanti. Emellertid har säkerheterna Exportkreditnämnden utfärdar typiska drag av både borgen och försäkring. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket av begreppen borgen, försäkring eller garanti Exportkreditnämnden ställer ut till sina kunder och vad konsekvenserna av detta blir. Då säkerheten som ställs ut har typdrag av alla tre begreppen är det högst intressant, och en utmaning att försöka räta ut de frågetecken som råder.

Uppsatsen tar sin början i ett historiskt perspektiv där Exportkreditnämnden från sin start 1933... (More)
Exportkreditnämnden är en statlig myndighet som existerat sedan 1933, med huvudsyfte att utfärda statliga säkerheter till att främja svensk export. Exportkreditnämnden väljer att kalla denna säkerhet för garanti. Emellertid har säkerheterna Exportkreditnämnden utfärdar typiska drag av både borgen och försäkring. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket av begreppen borgen, försäkring eller garanti Exportkreditnämnden ställer ut till sina kunder och vad konsekvenserna av detta blir. Då säkerheten som ställs ut har typdrag av alla tre begreppen är det högst intressant, och en utmaning att försöka räta ut de frågetecken som råder.

Uppsatsen tar sin början i ett historiskt perspektiv där Exportkreditnämnden från sin start 1933 diskuteras. Sedan följer en allmän beskrivning av vad Exportkreditnämnden står för och vad dess syfte och riktlinjer är. Vidare följer en genomgång av de tre centrala begreppen borgen, försäkring och garanti. Rättspraxis står i fokus då ett rättsfall med Exportkreditnämnden inblandad diskuteras grundligt. Utredningen avslutas sedan med åsikter ur doktrinen samt synpunkter av en ledande jurist på Exportkreditnämnden.

I min slutsats finner jag att Exportkreditnämndens säkerhet trots liknelser till både borgen och garanti i själva verket är en försäkring. Emellertid upptäcker jag att Exportkreditnämnden inte kan tillämpa begreppet försäkring för sin säkerhet då de inte utövar försäkringsrörelse enligt gällande lagstiftning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Simon LU
supervisor
organization
course
HARK11 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
försäkring, Exportkreditnämnden, borgen, garanti.
language
Swedish
id
1769797
date added to LUP
2011-02-02 09:57:48
date last changed
2011-02-02 09:57:48
@misc{1769797,
 abstract   = {Exportkreditnämnden är en statlig myndighet som existerat sedan 1933, med huvudsyfte att utfärda statliga säkerheter till att främja svensk export. Exportkreditnämnden väljer att kalla denna säkerhet för garanti. Emellertid har säkerheterna Exportkreditnämnden utfärdar typiska drag av både borgen och försäkring. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket av begreppen borgen, försäkring eller garanti Exportkreditnämnden ställer ut till sina kunder och vad konsekvenserna av detta blir. Då säkerheten som ställs ut har typdrag av alla tre begreppen är det högst intressant, och en utmaning att försöka räta ut de frågetecken som råder.

Uppsatsen tar sin början i ett historiskt perspektiv där Exportkreditnämnden från sin start 1933 diskuteras. Sedan följer en allmän beskrivning av vad Exportkreditnämnden står för och vad dess syfte och riktlinjer är. Vidare följer en genomgång av de tre centrala begreppen borgen, försäkring och garanti. Rättspraxis står i fokus då ett rättsfall med Exportkreditnämnden inblandad diskuteras grundligt. Utredningen avslutas sedan med åsikter ur doktrinen samt synpunkter av en ledande jurist på Exportkreditnämnden. 

I min slutsats finner jag att Exportkreditnämndens säkerhet trots liknelser till både borgen och garanti i själva verket är en försäkring. Emellertid upptäcker jag att Exportkreditnämnden inte kan tillämpa begreppet försäkring för sin säkerhet då de inte utövar försäkringsrörelse enligt gällande lagstiftning.},
 author    = {Johansson, Simon},
 keyword   = {försäkring,Exportkreditnämnden,borgen,garanti.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Exportkreditnämndens garantisystem: garanti, borgen eller försäkring?},
 year     = {2011},
}