Advanced

Incitamentsprogram under kristider

Johnson, Per; Hellners Käck, Amelie and Ånebrink, Henrik (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel Incitamentsprogram under kristider
Kurs FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Seminariedatum 2010-12-22
Författare Amelie Hellners, Per Johnson, Henrik Åhnebrink
Handledare Claes Svensson
Fem nyckelord Långsiktiga incitamentsprogram, kortsiktiga incitamentsprogram, ledande befattningshavare, makroekonomiska fluktuationer, motivation
Syfte Syftet med vår uppsats är att studera hur redan existerande incitamentsprogram till ledande befattningshavare förändrats av den finansiella krisen och vilka resonemangen är bakom förändringarna och icke förändringarna.
Metod I metodkapitlet kommer det att diskuteras varför vi har valt en abduktiv och kvalitativ ansats. Kapitlet ska hjälpa läsaren att förstå hur frågeställningen kommer... (More)
Titel Incitamentsprogram under kristider
Kurs FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Seminariedatum 2010-12-22
Författare Amelie Hellners, Per Johnson, Henrik Åhnebrink
Handledare Claes Svensson
Fem nyckelord Långsiktiga incitamentsprogram, kortsiktiga incitamentsprogram, ledande befattningshavare, makroekonomiska fluktuationer, motivation
Syfte Syftet med vår uppsats är att studera hur redan existerande incitamentsprogram till ledande befattningshavare förändrats av den finansiella krisen och vilka resonemangen är bakom förändringarna och icke förändringarna.
Metod I metodkapitlet kommer det att diskuteras varför vi har valt en abduktiv och kvalitativ ansats. Kapitlet ska hjälpa läsaren att förstå hur frågeställningen kommer att besvaras.
Teori Vi har valt att använda oss av teori inom bolagsstyrning, vetenskapliga artiklar samt studier genomförda av Tower Watson och PWC. Därefter har vi skapat en egen konceptuell föreställningsram för att kunna besvara vår frågeställning.
Empiri Empirin är främst hämtad genom intervjuer med nyckelpersoner på de olika fallföretagen. Empirin som inte framkommit genom intervjuerna har vi hämtat från företagens årsredovisningar.
Slutsatser I vår studie har vi kommit fram till att redan existerande långsiktiga incitamentsprogram sällan förändras under deras löptid på grund av konjunkturen medan kortsiktiga incitamentsprogram förändras mer ofta och anpassas till den finansiella konjunkturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnson, Per; Hellners Käck, Amelie and Ånebrink, Henrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Långsiktiga incitamentsprogram, kortsiktiga incitamentsprogram, ledande befattningshavare, makroekonomiska fluktuationer, motivation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1769823
date added to LUP
2010-12-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:30:47
@misc{1769823,
 abstract   = {Titel Incitamentsprogram under kristider
Kurs FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Seminariedatum	2010-12-22
Författare Amelie Hellners, Per Johnson, Henrik Åhnebrink
Handledare Claes Svensson
Fem nyckelord	Långsiktiga incitamentsprogram, kortsiktiga incitamentsprogram, ledande befattningshavare, makroekonomiska fluktuationer, motivation
Syfte Syftet med vår uppsats är att studera hur redan existerande incitamentsprogram till ledande befattningshavare förändrats av den finansiella krisen och vilka resonemangen är bakom förändringarna och icke förändringarna.
Metod I metodkapitlet kommer det att diskuteras varför vi har valt en abduktiv och kvalitativ ansats. Kapitlet ska hjälpa läsaren att förstå hur frågeställningen kommer att besvaras.
Teori	Vi har valt att använda oss av teori inom bolagsstyrning, vetenskapliga artiklar samt studier genomförda av Tower Watson och PWC. Därefter har vi skapat en egen konceptuell föreställningsram för att kunna besvara vår frågeställning.
Empiri Empirin är främst hämtad genom intervjuer med nyckelpersoner på de olika fallföretagen. Empirin som inte framkommit genom intervjuerna har vi hämtat från företagens årsredovisningar.
Slutsatser I vår studie har vi kommit fram till att redan existerande långsiktiga incitamentsprogram sällan förändras under deras löptid på grund av konjunkturen medan kortsiktiga incitamentsprogram förändras mer ofta och anpassas till den finansiella konjunkturen.},
 author    = {Johnson, Per and Hellners Käck, Amelie and Ånebrink, Henrik},
 keyword   = {Långsiktiga incitamentsprogram,kortsiktiga incitamentsprogram,ledande befattningshavare,makroekonomiska fluktuationer,motivation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Incitamentsprogram under kristider},
 year     = {2010},
}