Advanced

"Mäklare är en livsstil" - En studie om fastighetsmäklares upplevelse av sin yrkesroll och sina möten med kunder

Stavreski, Helena LU (2011) SOCK01 20102
Sociology
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen handlar om fastighetsmäklares relationer till sina kunder. Om deras vardagliga arbete och hur de upplever sin yrkesroll. Jag analyserar mitt material främst med hjälp av två olika teoretiska referensramar; dramaturgiskt perspektiv (Goffman, 1959) och Arlie Russel Hochschilds teori om emotionellt arbete (1983). I min studie står fastighetsmäklares subjektiva upplevelse av yrkesrollen och möten med kunder i fokus och i konsekvens med detta arbetar jag med en kvalitativ forskningsansats. Mitt material består av nio kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma fastighetsmäklare och av observationer i den miljö som mina intervjupersoner arbetar i och i möten med kunder.

Dramaturgisk ansats visar sig vara användbar för att... (More)
Den här uppsatsen handlar om fastighetsmäklares relationer till sina kunder. Om deras vardagliga arbete och hur de upplever sin yrkesroll. Jag analyserar mitt material främst med hjälp av två olika teoretiska referensramar; dramaturgiskt perspektiv (Goffman, 1959) och Arlie Russel Hochschilds teori om emotionellt arbete (1983). I min studie står fastighetsmäklares subjektiva upplevelse av yrkesrollen och möten med kunder i fokus och i konsekvens med detta arbetar jag med en kvalitativ forskningsansats. Mitt material består av nio kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma fastighetsmäklare och av observationer i den miljö som mina intervjupersoner arbetar i och i möten med kunder.

Dramaturgisk ansats visar sig vara användbar för att förstå förutsättningar för mäklarnas möten med kunder. Fastighetsmäklaren möter sin kund i dennes hem och vilket ställer speciella krav detta ställer på mäklaren avseende den personliga fasaden och förmåga att definiera situationen.
Fastighetsmäklarnas emotionella arbete utgörs främst av djupagerande, då som en del av förberedelser inför kundmöten. För- och efterarbete på kontoret menar jag skyddar mäklarna mot negativa effekter av emotionsarbetet.
Mina intervjupersoner uttrycker sig positiva till att krav på högskoleutbildning numera ställs. Samtidigt talar mina intervjupersoner i övervägande kritiska termer om fastighetsmäklarutbildningen. Ett problem enligt mina intervjupersoner är att man inte tar upp sälj på utbildningen och därmed utesluts en för yrket avgörande kompetens.
Förmågan att hantera kundernas krav på tillgänglighet är betydelsefull. En strategi är att blanda in arbete i övriga livet. Ett förhållningssätt som sammanhänger med en hög grad av identifikation med yrkesrollen. Den andra innebär att mäklaren försöker sätta gränser för hur tillgänglig man är för kunden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stavreski, Helena LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intrycksstyrning, yrkesidentitet , emotionellt arbete
language
Swedish
id
1774534
date added to LUP
2011-02-02 07:54:57
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1774534,
 abstract   = {Den här uppsatsen handlar om fastighetsmäklares relationer till sina kunder. Om deras vardagliga arbete och hur de upplever sin yrkesroll. Jag analyserar mitt material främst med hjälp av två olika teoretiska referensramar; dramaturgiskt perspektiv (Goffman, 1959) och Arlie Russel Hochschilds teori om emotionellt arbete (1983). I min studie står fastighetsmäklares subjektiva upplevelse av yrkesrollen och möten med kunder i fokus och i konsekvens med detta arbetar jag med en kvalitativ forskningsansats. Mitt material består av nio kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma fastighetsmäklare och av observationer i den miljö som mina intervjupersoner arbetar i och i möten med kunder. 

Dramaturgisk ansats visar sig vara användbar för att förstå förutsättningar för mäklarnas möten med kunder. Fastighetsmäklaren möter sin kund i dennes hem och vilket ställer speciella krav detta ställer på mäklaren avseende den personliga fasaden och förmåga att definiera situationen. 
Fastighetsmäklarnas emotionella arbete utgörs främst av djupagerande, då som en del av förberedelser inför kundmöten. För- och efterarbete på kontoret menar jag skyddar mäklarna mot negativa effekter av emotionsarbetet.
Mina intervjupersoner uttrycker sig positiva till att krav på högskoleutbildning numera ställs. Samtidigt talar mina intervjupersoner i övervägande kritiska termer om fastighetsmäklarutbildningen. Ett problem enligt mina intervjupersoner är att man inte tar upp sälj på utbildningen och därmed utesluts en för yrket avgörande kompetens. 
Förmågan att hantera kundernas krav på tillgänglighet är betydelsefull. En strategi är att blanda in arbete i övriga livet. Ett förhållningssätt som sammanhänger med en hög grad av identifikation med yrkesrollen. Den andra innebär att mäklaren försöker sätta gränser för hur tillgänglig man är för kunden.},
 author    = {Stavreski, Helena},
 keyword   = {intrycksstyrning,yrkesidentitet
,emotionellt arbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Mäklare är en livsstil" - En studie om fastighetsmäklares upplevelse av sin yrkesroll och sina möten med kunder},
 year     = {2011},
}