Advanced

Föreldraledighet eller mammors ledighet

Ingolfsdottir, Edda LU (2011) SOCK01 20102
Sociology
Abstract (Swedish)
Titel: ”Föräldraledighet eller mammors ledighet”
Uppsats: SOCK01
Handledare: Carl-Göran Heidegren
Sociologiska institutionen, hösttermin 2010

Abstract
Den här undersökningen handlar om småbarnsmammors syn och upplevelse av samhällssynen på delad föräldraledighet och om de tror att föräldrars uttag av föräldraledighet hänger ihop med kvinnors situation på arbetsmarknaden. Studien visar att mammorna i stort sett är positiva till att pappan också ska vara föräldraledig och de upplever att folk i deras omgivning tycker att det är viktigt att pappan också är föräldraledig . Studien visar också att mammorna är med och påverkar samhällssynen på delad föräldraledighet samtidigt som samhällssynen påverkar mammorna i deras syn på delad... (More)
Titel: ”Föräldraledighet eller mammors ledighet”
Uppsats: SOCK01
Handledare: Carl-Göran Heidegren
Sociologiska institutionen, hösttermin 2010

Abstract
Den här undersökningen handlar om småbarnsmammors syn och upplevelse av samhällssynen på delad föräldraledighet och om de tror att föräldrars uttag av föräldraledighet hänger ihop med kvinnors situation på arbetsmarknaden. Studien visar att mammorna i stort sett är positiva till att pappan också ska vara föräldraledig och de upplever att folk i deras omgivning tycker att det är viktigt att pappan också är föräldraledig . Studien visar också att mammorna är med och påverkar samhällssynen på delad föräldraledighet samtidigt som samhällssynen påverkar mammorna i deras syn på delad föräldraledighet. Det har varit delade uppfattningar när det gäller föräldraledighetens påverkan på kvinnors situation på arbetsmarknaden. De kvinnor som tyckte att det var viktigt att dela föräldraledigheten ansåg att föräldraledighet och arbetsmarknadssituation hängde ihop, samtidigt som de kvinnor som inte tyckte att det var viktigt att dela, trodde inte att det hängde ihop.
Uppsatsens syfte har varit att få en inblick i småbarnsmammors syn och upplevelse av samhällssynen på delad föräldraledighet. Undersökningen har genomförts med kvalitativ metod och baseras på intervjuer. De teorier som används i uppsatsen är Peter L. Berger och Thomas Luckmanns (2003) teori om socialkonstruktivism och Pierre Bourdieus (1999) teori om den manliga dominansen.

Nyckelord: Föräldraledighet, föräldraskap, jämställdhet, samhällsstruktur, samhällssyn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingolfsdottir, Edda LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samhällsstruktur, jämställdhet, föräldraledighet, föräldraskap, samhällssyn.
language
Swedish
id
1775654
date added to LUP
2011-02-23 08:35:52
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1775654,
 abstract   = {Titel: ”Föräldraledighet eller mammors ledighet”
Uppsats: SOCK01
Handledare: Carl-Göran Heidegren
Sociologiska institutionen, hösttermin 2010

Abstract
Den här undersökningen handlar om småbarnsmammors syn och upplevelse av samhällssynen på delad föräldraledighet och om de tror att föräldrars uttag av föräldraledighet hänger ihop med kvinnors situation på arbetsmarknaden. Studien visar att mammorna i stort sett är positiva till att pappan också ska vara föräldraledig och de upplever att folk i deras omgivning tycker att det är viktigt att pappan också är föräldraledig . Studien visar också att mammorna är med och påverkar samhällssynen på delad föräldraledighet samtidigt som samhällssynen påverkar mammorna i deras syn på delad föräldraledighet. Det har varit delade uppfattningar när det gäller föräldraledighetens påverkan på kvinnors situation på arbetsmarknaden. De kvinnor som tyckte att det var viktigt att dela föräldraledigheten ansåg att föräldraledighet och arbetsmarknadssituation hängde ihop, samtidigt som de kvinnor som inte tyckte att det var viktigt att dela, trodde inte att det hängde ihop.
Uppsatsens syfte har varit att få en inblick i småbarnsmammors syn och upplevelse av samhällssynen på delad föräldraledighet. Undersökningen har genomförts med kvalitativ metod och baseras på intervjuer. De teorier som används i uppsatsen är Peter L. Berger och Thomas Luckmanns (2003) teori om socialkonstruktivism och Pierre Bourdieus (1999) teori om den manliga dominansen.

Nyckelord: Föräldraledighet, föräldraskap, jämställdhet, samhällsstruktur, samhällssyn.},
 author    = {Ingolfsdottir, Edda},
 keyword   = {samhällsstruktur,jämställdhet,föräldraledighet,föräldraskap,samhällssyn.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föreldraledighet eller mammors ledighet},
 year     = {2011},
}