Advanced

På neutral mark? - En studie om flöjtpedagogers tankar kring genus i musik- och kulturskolan

Sekander, Veronica (2010)
Malmö Academy of Music
Abstract
This study aims to examine the uneven gender distribution amongst flute students in the municipal music schools, and the factors that create and maintain this distribution. It describes, from the flute teacher’s perspective, factors significant in creating and maintaining this distribution. Furthermore the student basis is described from the flute teacher’s perspective. The teachers discuss the value of a more equal gender distribution. They also debate how they, and their schools, position themselves with regard to working for a more equal gender
distribution. The empirical background material consists of interviews with four flute teachers working in the Swedish municipal music school. The theoretic background focuses on research about... (More)
This study aims to examine the uneven gender distribution amongst flute students in the municipal music schools, and the factors that create and maintain this distribution. It describes, from the flute teacher’s perspective, factors significant in creating and maintaining this distribution. Furthermore the student basis is described from the flute teacher’s perspective. The teachers discuss the value of a more equal gender distribution. They also debate how they, and their schools, position themselves with regard to working for a more equal gender
distribution. The empirical background material consists of interviews with four flute teachers working in the Swedish municipal music school. The theoretic background focuses on research about the municipal music school’s role in society, music studies in a socio-cultural context and equality and gender in a school environment. The results show that the flute today is considered a “girl instrument”. As such, it becomes more difficult for it to attract boys to the instrument. It also appears that parents and the social environment are significant for children’s music making and choice of instrument. The results also show that the teachers see a value in making the gender distribution more equal. At the same time, the interviews indicate that the teachers are in doubt about actively working for any change in the municipal music school. (Less)
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att undersöka den ojämna könsfördelningen bland flöjtstudenter i musik- och kulturskolan, samt vilka faktorer som skapar och upprätthåller denna fördelning. Fyra flöjtpedagoger berättar om sina perspektiv på valet av instrument. Vidare beskrivs elevunderlaget ur ett lärarperspektiv. Pedagogerna resonerar kring värdet av en jämnare könsfördelning. De diskuterar även hur de själva, och den egna musik- och kulturskolan, förhåller sig till att arbeta för ett utjämnande av könsfördelningen på flöjt. Studiens empiriska underlag består av fyra kvalitativa intervjuer med flöjtpedagoger anställda vid en musik- eller kulturskola i Sverige. Det teoretiska underlaget utgörs av forskning som belyser musik- och kulturskolans roll i... (More)
Studien syftar till att undersöka den ojämna könsfördelningen bland flöjtstudenter i musik- och kulturskolan, samt vilka faktorer som skapar och upprätthåller denna fördelning. Fyra flöjtpedagoger berättar om sina perspektiv på valet av instrument. Vidare beskrivs elevunderlaget ur ett lärarperspektiv. Pedagogerna resonerar kring värdet av en jämnare könsfördelning. De diskuterar även hur de själva, och den egna musik- och kulturskolan, förhåller sig till att arbeta för ett utjämnande av könsfördelningen på flöjt. Studiens empiriska underlag består av fyra kvalitativa intervjuer med flöjtpedagoger anställda vid en musik- eller kulturskola i Sverige. Det teoretiska underlaget utgörs av forskning som belyser musik- och kulturskolans roll i samhället, musikstudier i en sociokulturell kontext och jämställdhetsarbete och genus i skolmiljö. Studiens resultat visar att tvärflöjt idag är att betrakta som ett ”tjejinstrument” och att det i egenskap av ”tjejinstrument” lockar få pojkar. Det framkommer också att föräldrar och den sociala miljön har betydelse för barnens musicerande och instrumentval. Resultaten visar även att pedagogerna ser vinster i att jämna ut könsfördelningen, men ställer sig osäkra inför att arbeta aktivt i musik- eller kulturskolan för att uppnå en förändring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sekander, Veronica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
municipal music school, gender, flute, social environment, recruiting, instrumental teaching, musikskola, kulturskola, genus, tvärflöjt, social miljö, rekrytering, instrumentalundervisning
language
Swedish
id
1775727
date added to LUP
2011-01-31 13:47:05
date last changed
2011-01-31 13:47:05
@misc{1775727,
 abstract   = {This study aims to examine the uneven gender distribution amongst flute students in the municipal music schools, and the factors that create and maintain this distribution. It describes, from the flute teacher’s perspective, factors significant in creating and maintaining this distribution. Furthermore the student basis is described from the flute teacher’s perspective. The teachers discuss the value of a more equal gender distribution. They also debate how they, and their schools, position themselves with regard to working for a more equal gender
distribution. The empirical background material consists of interviews with four flute teachers working in the Swedish municipal music school. The theoretic background focuses on research about the municipal music school’s role in society, music studies in a socio-cultural context and equality and gender in a school environment. The results show that the flute today is considered a “girl instrument”. As such, it becomes more difficult for it to attract boys to the instrument. It also appears that parents and the social environment are significant for children’s music making and choice of instrument. The results also show that the teachers see a value in making the gender distribution more equal. At the same time, the interviews indicate that the teachers are in doubt about actively working for any change in the municipal music school.},
 author    = {Sekander, Veronica},
 keyword   = {municipal music school,gender,flute,social environment,recruiting,instrumental teaching,musikskola,kulturskola,genus,tvärflöjt,social miljö,rekrytering,instrumentalundervisning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {På neutral mark? - En studie om flöjtpedagogers tankar kring genus i musik- och kulturskolan},
 year     = {2010},
}