Advanced

Metod för lokalisering och prioritering av våtmarker för kväve- och fosforretention - En studie av Vegeåns avrinningsområde

Lidemyr, Gustav LU and Fredriksson, Caroline (2011) VVR820 20102
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
Vegeån i nordvästra Skåne avvattnar ett område på 488 km2 som till 59 % består av åkermark. Läckage av näringsämnen från jordbruket leder till övergödning i ån och i Skälderviken, havsviken där ån mynnar. För att minska transporten av kväve och fosfor som är begränsande ämnen för tillväxten i Skälderviken och Vegeån, har Vegeåns Vattendragsförbund initierat detta examensarbete. Syftet är att lokalisera och prioriteringsordna områden för våtmarksanläggning i avrinningsområdet. För att uppnå en så hög näringsretention som möjligt fokuserar vi endast på våtmarkens kväve- och fosforreducerande funktion. Lämpliga våtmarksområden lokaliseras genom en omfattande bakgrundsstudie som baseras på kontakt med kommuner, kartstudier, tidigare... (More)
Vegeån i nordvästra Skåne avvattnar ett område på 488 km2 som till 59 % består av åkermark. Läckage av näringsämnen från jordbruket leder till övergödning i ån och i Skälderviken, havsviken där ån mynnar. För att minska transporten av kväve och fosfor som är begränsande ämnen för tillväxten i Skälderviken och Vegeån, har Vegeåns Vattendragsförbund initierat detta examensarbete. Syftet är att lokalisera och prioriteringsordna områden för våtmarksanläggning i avrinningsområdet. För att uppnå en så hög näringsretention som möjligt fokuserar vi endast på våtmarkens kväve- och fosforreducerande funktion. Lämpliga våtmarksområden lokaliseras genom en omfattande bakgrundsstudie som baseras på kontakt med kommuner, kartstudier, tidigare utredningar och fältstudier. Områdena rangordnas sedan efter kväve- och fosforbelastning och områdets area, faktorer som inte påverkas av den specifika utformningen av våtmarken. Resultatet visar att våtmarker bör anläggas långt nedströms i huvudfåran där näringsbelastningen är hög. Biflödena Humlebäcken, Skavebäck och Hasslarpsån har också höga halter av näringsämnen, men här ligger åfåran så djupt i förhållande till marknivån att våtmarksanläggning inte är lämpligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lidemyr, Gustav LU and Fredriksson, Caroline
supervisor
organization
course
VVR820 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Våtmarker, Kväve, Fosfor, Lokalisering, Prioriteringsordning, Vegeån
report number
TVVR-11/5001
ISSN
1101-9824
language
Swedish
id
1775740
date added to LUP
2011-02-03 08:23:21
date last changed
2011-02-03 08:23:21
@misc{1775740,
 abstract   = {Vegeån i nordvästra Skåne avvattnar ett område på 488 km2 som till 59 % består av åkermark. Läckage av näringsämnen från jordbruket leder till övergödning i ån och i Skälderviken, havsviken där ån mynnar. För att minska transporten av kväve och fosfor som är begränsande ämnen för tillväxten i Skälderviken och Vegeån, har Vegeåns Vattendragsförbund initierat detta examensarbete. Syftet är att lokalisera och prioriteringsordna områden för våtmarksanläggning i avrinningsområdet. För att uppnå en så hög näringsretention som möjligt fokuserar vi endast på våtmarkens kväve- och fosforreducerande funktion. Lämpliga våtmarksområden lokaliseras genom en omfattande bakgrundsstudie som baseras på kontakt med kommuner, kartstudier, tidigare utredningar och fältstudier. Områdena rangordnas sedan efter kväve- och fosforbelastning och områdets area, faktorer som inte påverkas av den specifika utformningen av våtmarken. Resultatet visar att våtmarker bör anläggas långt nedströms i huvudfåran där näringsbelastningen är hög. Biflödena Humlebäcken, Skavebäck och Hasslarpsån har också höga halter av näringsämnen, men här ligger åfåran så djupt i förhållande till marknivån att våtmarksanläggning inte är lämpligt.},
 author    = {Lidemyr, Gustav and Fredriksson, Caroline},
 issn     = {1101-9824},
 keyword   = {Våtmarker,Kväve,Fosfor,Lokalisering,Prioriteringsordning,Vegeån},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Metod för lokalisering och prioritering av våtmarker för kväve- och fosforretention - En studie av Vegeåns avrinningsområde},
 year     = {2011},
}