Advanced

Vindkraft i skyddade områden

Hasselberg Fridh, Anna LU (2011) JURM01 20102
Department of Law
Abstract (Swedish)
Riksdagens utbyggnadsmål innebär att det till år 2020 ska vara möjligt att producera 30 TWh el genom vindkraft. Lokaliseringen av vindkraftverk är en mycket viktig del i uppfyllandet av riksdagens utbyggnadsmål. Den kommunala planeringen är ett verktyg för att kunna uppfylla detta mål. Detta samtidigt som kommunen i tillståndsprocessen kan skydda områden, som inte anses vara lämpliga för vindkraft genom sitt kommunala veto.

Det finns områden som är mer lämpliga än andra för etablering av vindkraft. Även om ett område innehar ett skydd för naturvärden, kan det bli föremål för etablering, om det är av sådan storlek att en etablering inte medför påtaglig skada för de levnadsmiljöer som skyddas. Att placera vindkraftverk i ett område som är... (More)
Riksdagens utbyggnadsmål innebär att det till år 2020 ska vara möjligt att producera 30 TWh el genom vindkraft. Lokaliseringen av vindkraftverk är en mycket viktig del i uppfyllandet av riksdagens utbyggnadsmål. Den kommunala planeringen är ett verktyg för att kunna uppfylla detta mål. Detta samtidigt som kommunen i tillståndsprocessen kan skydda områden, som inte anses vara lämpliga för vindkraft genom sitt kommunala veto.

Det finns områden som är mer lämpliga än andra för etablering av vindkraft. Även om ett område innehar ett skydd för naturvärden, kan det bli föremål för etablering, om det är av sådan storlek att en etablering inte medför påtaglig skada för de levnadsmiljöer som skyddas. Att placera vindkraftverk i ett område som är av riksintresse på grund av dess naturvärden, har starkt avråtts av olika myndigheter, men också av riksdagen. Trots detta har etablering skett i riksintressanta områden, eftersom man har ansett att riksintresset har gått att förena med energiintresset. Riksintressen för vindkraft har pekats ut av Energimyndigheten. Innan etablering sker i dessa områden måste dock en inventering av arterna i området göras för att vindkraftverken inte ska riskera att skada några hotade arter. I vissa fall tas det större risker än i andra, då man låter etableringar ske i nära anslutning till känsliga områden, som besitter ett skydd, bara för att området också råkar vara av riksintresse för vindkraft. Utgrunden i Kalmarsund är ett sådant exempel. Hur mycket vindkraften påverkar känslig natur, som är speciellt skyddad, är fortfarande oklart och kräver mer forskning. Det har dock kommit flera rapporter, som visar att påverkan är marginell för både flora, fauna och människor. De störningar som kan uppkomma och påverka miljön, när ett vindkraftverk är på plats är förutom förändrad landskapsbild, buller, och skuggreflexer.

Det mesta pekar dock på att de flesta arter inte påverkas i någon större utsträckning, när själva verket är i gång, utan att den största störningen ligger i själva etableringen och byggnationen av verket. Samtidigt säger de flesta forskarna att det inte är lämpligt att placera vindkraftverk i häckningsområden för fåglar, till havs där det finns fiskarter som är mycket känsliga eller nära känslig vegetation.

Vad gäller störningar i form av ljud, avger verken med dagens teknik oftast endast ett svischande ljud genom de roterande rotorbladen. På grund av detta har man satt upp riktlinjer för rekommenderat avstånd till bebyggelse för att ljudet och skuggorna inte ska bli lika påtagliga. Det som stör människan mest är den förändrade landskapsbilden. Många kan inte förstå att det är på grund av oss själva, som det krävs en förändrad landskapsbild. Etablering får dock inte ske på bekostnad av naturvärden, som redan är utsatta och kräver skydd från exploatering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hasselberg Fridh, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Wind power in protected areas
course
JURM01 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
miljörätt, vindkraft, lokalisering
language
Swedish
id
1779750
date added to LUP
2011-02-16 10:23:27
date last changed
2011-02-16 10:23:27
@misc{1779750,
 abstract   = {Riksdagens utbyggnadsmål innebär att det till år 2020 ska vara möjligt att producera 30 TWh el genom vindkraft. Lokaliseringen av vindkraftverk är en mycket viktig del i uppfyllandet av riksdagens utbyggnadsmål. Den kommunala planeringen är ett verktyg för att kunna uppfylla detta mål. Detta samtidigt som kommunen i tillståndsprocessen kan skydda områden, som inte anses vara lämpliga för vindkraft genom sitt kommunala veto.

Det finns områden som är mer lämpliga än andra för etablering av vindkraft. Även om ett område innehar ett skydd för naturvärden, kan det bli föremål för etablering, om det är av sådan storlek att en etablering inte medför påtaglig skada för de levnadsmiljöer som skyddas. Att placera vindkraftverk i ett område som är av riksintresse på grund av dess naturvärden, har starkt avråtts av olika myndigheter, men också av riksdagen. Trots detta har etablering skett i riksintressanta områden, eftersom man har ansett att riksintresset har gått att förena med energiintresset. Riksintressen för vindkraft har pekats ut av Energimyndigheten. Innan etablering sker i dessa områden måste dock en inventering av arterna i området göras för att vindkraftverken inte ska riskera att skada några hotade arter. I vissa fall tas det större risker än i andra, då man låter etableringar ske i nära anslutning till känsliga områden, som besitter ett skydd, bara för att området också råkar vara av riksintresse för vindkraft. Utgrunden i Kalmarsund är ett sådant exempel. Hur mycket vindkraften påverkar känslig natur, som är speciellt skyddad, är fortfarande oklart och kräver mer forskning. Det har dock kommit flera rapporter, som visar att påverkan är marginell för både flora, fauna och människor. De störningar som kan uppkomma och påverka miljön, när ett vindkraftverk är på plats är förutom förändrad landskapsbild, buller, och skuggreflexer.
 
Det mesta pekar dock på att de flesta arter inte påverkas i någon större utsträckning, när själva verket är i gång, utan att den största störningen ligger i själva etableringen och byggnationen av verket. Samtidigt säger de flesta forskarna att det inte är lämpligt att placera vindkraftverk i häckningsområden för fåglar, till havs där det finns fiskarter som är mycket känsliga eller nära känslig vegetation. 
 
Vad gäller störningar i form av ljud, avger verken med dagens teknik oftast endast ett svischande ljud genom de roterande rotorbladen. På grund av detta har man satt upp riktlinjer för rekommenderat avstånd till bebyggelse för att ljudet och skuggorna inte ska bli lika påtagliga. Det som stör människan mest är den förändrade landskapsbilden. Många kan inte förstå att det är på grund av oss själva, som det krävs en förändrad landskapsbild. Etablering får dock inte ske på bekostnad av naturvärden, som redan är utsatta och kräver skydd från exploatering.},
 author    = {Hasselberg Fridh, Anna},
 keyword   = {miljörätt,vindkraft,lokalisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vindkraft i skyddade områden},
 year     = {2011},
}