Advanced

Användning av internetbaserade sociala nätverk och arbetsmotivation

Farkas, Sasa LU (2011) PSYM99 20102
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens primära syfte var att testa hypotesen att motivation i arbetet skiljde sig åt mellan anställda som använder nätbaserade sociala medier på arbetsplatsen och anställda som inte gör det. Sekundärt ämnade jag också att undersöka vilka samband som finns mellan frihet under ansvar i arbetet och arbetsengagemang. En enkätstudie genomfördes på 60 företag inom olika branscher vars anställda hade tillgång till dator. I undersökningen deltog totalt 136 personer. Resultaten av den här kvantitativa studien visar att de två grupperna signifikant skiljer sig åt. Resultaten visade att anställda som använder sociala medier på arbetsplatsen uppvisade högre skattningar på de undersökta variablerna och stödde därmed mina hypoteser. I resultaten... (More)
Studiens primära syfte var att testa hypotesen att motivation i arbetet skiljde sig åt mellan anställda som använder nätbaserade sociala medier på arbetsplatsen och anställda som inte gör det. Sekundärt ämnade jag också att undersöka vilka samband som finns mellan frihet under ansvar i arbetet och arbetsengagemang. En enkätstudie genomfördes på 60 företag inom olika branscher vars anställda hade tillgång till dator. I undersökningen deltog totalt 136 personer. Resultaten av den här kvantitativa studien visar att de två grupperna signifikant skiljer sig åt. Resultaten visade att anställda som använder sociala medier på arbetsplatsen uppvisade högre skattningar på de undersökta variablerna och stödde därmed mina hypoteser. I resultaten framkom också flera signifikanta samband mellan de olika frihetsgrader och motivationsvariablerna. Att kunna påverka sitt eget arbetstempo och kunna använda sociala medier har visat sig vara en betydande faktor för individens motivation.

Nyckelord: krav, motivation, sociala medier, facebook (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Farkas, Sasa LU
supervisor
organization
course
PSYM99 20102
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
1781244
date added to LUP
2011-02-07 15:58:30
date last changed
2011-02-07 15:58:30
@misc{1781244,
 abstract   = {Studiens primära syfte var att testa hypotesen att motivation i arbetet skiljde sig åt mellan anställda som använder nätbaserade sociala medier på arbetsplatsen och anställda som inte gör det. Sekundärt ämnade jag också att undersöka vilka samband som finns mellan frihet under ansvar i arbetet och arbetsengagemang. En enkätstudie genomfördes på 60 företag inom olika branscher vars anställda hade tillgång till dator. I undersökningen deltog totalt 136 personer. Resultaten av den här kvantitativa studien visar att de två grupperna signifikant skiljer sig åt. Resultaten visade att anställda som använder sociala medier på arbetsplatsen uppvisade högre skattningar på de undersökta variablerna och stödde därmed mina hypoteser. I resultaten framkom också flera signifikanta samband mellan de olika frihetsgrader och motivationsvariablerna. Att kunna påverka sitt eget arbetstempo och kunna använda sociala medier har visat sig vara en betydande faktor för individens motivation.

Nyckelord: krav, motivation, sociala medier, facebook},
 author    = {Farkas, Sasa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användning av internetbaserade sociala nätverk och arbetsmotivation},
 year     = {2011},
}