Advanced

Ojämlikheter i utbildning och fattigdomsminskning

Myhrberg, Ulrika LU and Aliu, Arbenita LU (2011) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Utbildning är något som de flesta vid tidig ålder bekantas med och det sägs att det är en av grundstenarna för en väl fungerande nation och således också dess ekonomi. Det diskuteras inte sällan om varför klyftan mellan rika och fattiga länder är så stor samt hur de fattiga länderna ska kunna uppnå en högre ekonomisk tillväxt och på så vis kunna få en lägre fattigdomsnivå. I denna uppsats har vi följaktligen valt att undersöka hur en mer jämställd utbildning bland flickor och pojkar i skolan skulle kunna leda till fattigdomsminskning, via ekonomisk tillväxt. Uppsatsen bygger på en empirisk och en teoretisk undersökning där vi analyserar ländernas PRSP-planer. Genom att använda oss av Solow-modellen och Teori om lika möjligheter undersöker... (More)
Utbildning är något som de flesta vid tidig ålder bekantas med och det sägs att det är en av grundstenarna för en väl fungerande nation och således också dess ekonomi. Det diskuteras inte sällan om varför klyftan mellan rika och fattiga länder är så stor samt hur de fattiga länderna ska kunna uppnå en högre ekonomisk tillväxt och på så vis kunna få en lägre fattigdomsnivå. I denna uppsats har vi följaktligen valt att undersöka hur en mer jämställd utbildning bland flickor och pojkar i skolan skulle kunna leda till fattigdomsminskning, via ekonomisk tillväxt. Uppsatsen bygger på en empirisk och en teoretisk undersökning där vi analyserar ländernas PRSP-planer. Genom att använda oss av Solow-modellen och Teori om lika möjligheter undersöker vi vad dessa teorier säger om ojämlikheter i utbildning och deras koppling till minskning av fattigdom. Länder vi har valt att analysera är Burkina Faso, Mali, Niger, Yemen och Chad.
Utifrån våra slutliga beräkningar i analysen kommer vi fram till att det finns en svag positiv korrelation mellan förändringar i flicka/pojke-kvot och tillväxttakt, som kan anses vara försumbar på grund av sitt svaga värde. Vårt resultat av analysen är därmed att en mer jämlik utbildning på grundskolenivå inte är starkt positivt kopplad till tillväxttakten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Myhrberg, Ulrika LU and Aliu, Arbenita LU
supervisor
organization
alternative title
En teoretisk och empirisk studie av hur en mer jämlik fördelning av kön i utbildning leder till fattigdomsminskning via ekonomisk tillväxt
course
NEKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ojämlikheter, ekonomisk tillväxt, fattigdomsminskning
language
Swedish
id
1782484
date added to LUP
2011-06-16 10:34:29
date last changed
2011-06-16 10:34:29
@misc{1782484,
 abstract   = {Utbildning är något som de flesta vid tidig ålder bekantas med och det sägs att det är en av grundstenarna för en väl fungerande nation och således också dess ekonomi. Det diskuteras inte sällan om varför klyftan mellan rika och fattiga länder är så stor samt hur de fattiga länderna ska kunna uppnå en högre ekonomisk tillväxt och på så vis kunna få en lägre fattigdomsnivå. I denna uppsats har vi följaktligen valt att undersöka hur en mer jämställd utbildning bland flickor och pojkar i skolan skulle kunna leda till fattigdomsminskning, via ekonomisk tillväxt. Uppsatsen bygger på en empirisk och en teoretisk undersökning där vi analyserar ländernas PRSP-planer. Genom att använda oss av Solow-modellen och Teori om lika möjligheter undersöker vi vad dessa teorier säger om ojämlikheter i utbildning och deras koppling till minskning av fattigdom. Länder vi har valt att analysera är Burkina Faso, Mali, Niger, Yemen och Chad.
Utifrån våra slutliga beräkningar i analysen kommer vi fram till att det finns en svag positiv korrelation mellan förändringar i flicka/pojke-kvot och tillväxttakt, som kan anses vara försumbar på grund av sitt svaga värde. Vårt resultat av analysen är därmed att en mer jämlik utbildning på grundskolenivå inte är starkt positivt kopplad till tillväxttakten.},
 author    = {Myhrberg, Ulrika and Aliu, Arbenita},
 keyword   = {ojämlikheter,ekonomisk tillväxt,fattigdomsminskning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ojämlikheter i utbildning och fattigdomsminskning},
 year     = {2011},
}