Advanced

Lean Accounting-

Espert, Mia; Lagesson, Elina and Arvidsson, Sofia (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte är att beskriva utformningen och analysera effekterna av Lean Accounting inom ekonomiadministrationen. Metod: Vår uppsats bygger på den kvalitativa forskningsmetoden där vi valt att använda oss av fallstudier. Företagen vi valt att studera är Deloitte, Eon och Posten. Fallstudierna bygger på intervjuer med nyckelpersoner i förändringsarbetet inom varje företag. Teoretiska perspektiv: Inom Lean Accounting har vi valt att fokusera på ekonomiadministrationen. Vi har utrett de effektiviseringsåtgärder som går att tillämpa på ekonomiadministrationen som benämns i teorin. Empiri: Samtliga fallföretag har aktivt arbetet med effektiviseringsåtgärder inom ekonomiadministrationen under en tioårs period. Vi har valt att beskriva... (More)
Syfte: Vårt syfte är att beskriva utformningen och analysera effekterna av Lean Accounting inom ekonomiadministrationen. Metod: Vår uppsats bygger på den kvalitativa forskningsmetoden där vi valt att använda oss av fallstudier. Företagen vi valt att studera är Deloitte, Eon och Posten. Fallstudierna bygger på intervjuer med nyckelpersoner i förändringsarbetet inom varje företag. Teoretiska perspektiv: Inom Lean Accounting har vi valt att fokusera på ekonomiadministrationen. Vi har utrett de effektiviseringsåtgärder som går att tillämpa på ekonomiadministrationen som benämns i teorin. Empiri: Samtliga fallföretag har aktivt arbetet med effektiviseringsåtgärder inom ekonomiadministrationen under en tioårs period. Vi har valt att beskriva företagens förutsättningar, situation före förändring, förändringsprocessen och slutligen efterarbetet. Resultat: Vi har kommit fram till att de viktigaste effekterna av Lean Accounting är standardisering samt förbättringskultur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Espert, Mia; Lagesson, Elina and Arvidsson, Sofia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Effektivisering, administration, kontinuerligt förbättringsarbete, anställda, IT-system., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1786539
date added to LUP
2010-12-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:39:10
@misc{1786539,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte är att beskriva utformningen och analysera effekterna av Lean Accounting inom ekonomiadministrationen. Metod: Vår uppsats bygger på den kvalitativa forskningsmetoden där vi valt att använda oss av fallstudier. Företagen vi valt att studera är Deloitte, Eon och Posten. Fallstudierna bygger på intervjuer med nyckelpersoner i förändringsarbetet inom varje företag. Teoretiska perspektiv: Inom Lean Accounting har vi valt att fokusera på ekonomiadministrationen. Vi har utrett de effektiviseringsåtgärder som går att tillämpa på ekonomiadministrationen som benämns i teorin. Empiri: Samtliga fallföretag har aktivt arbetet med effektiviseringsåtgärder inom ekonomiadministrationen under en tioårs period. Vi har valt att beskriva företagens förutsättningar, situation före förändring, förändringsprocessen och slutligen efterarbetet. Resultat: Vi har kommit fram till att de viktigaste effekterna av Lean Accounting är standardisering samt förbättringskultur.},
 author    = {Espert, Mia and Lagesson, Elina and Arvidsson, Sofia},
 keyword   = {Effektivisering,administration,kontinuerligt förbättringsarbete,anställda,IT-system.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lean Accounting-},
 year     = {2010},
}