Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Två av Jason Stanleys argument mot kontextualism

Assarsson, Elias LU (2011) FTEK01 20102
Theoretical Philosophy
Abstract (Swedish)
Jag presenterar invändningar mot två av Jason Stanleys argument mot kontextualism i Knowledge and Practical Interests (2005). Kontextualism hävdar att sanningsvillkoren för kunskapstillskrivningar varierar med kontexter genom kontexters kunskapsteoretiska standard. Det ena av Stanleys argument som jag invänder mot går ut på att kontextualism inte kan förklara att kunskap är kontextberoende genom att säga att 'vet' är graderbart därför att 'vet' inte fungerar som okontroversiellt graderbara ord. Min invändning är att det finns konstruktioner där 'vet' fungerar som ett graderbart ord. Det andra av Stanleys argument som jag invänder mot bygger på några fall som Stanley menar att kontextualism inte kan förklara därför att kunskap beror på... (More)
Jag presenterar invändningar mot två av Jason Stanleys argument mot kontextualism i Knowledge and Practical Interests (2005). Kontextualism hävdar att sanningsvillkoren för kunskapstillskrivningar varierar med kontexter genom kontexters kunskapsteoretiska standard. Det ena av Stanleys argument som jag invänder mot går ut på att kontextualism inte kan förklara att kunskap är kontextberoende genom att säga att 'vet' är graderbart därför att 'vet' inte fungerar som okontroversiellt graderbara ord. Min invändning är att det finns konstruktioner där 'vet' fungerar som ett graderbart ord. Det andra av Stanleys argument som jag invänder mot bygger på några fall som Stanley menar att kontextualism inte kan förklara därför att kunskap beror på praktiska intressen. Min invändning är att fallen kan förklaras om vi antar följande kontextualism: sanningsvillkoren för kunskapstillskrivningar varierar med tillskrivarens kunskapsteoretiska standard, men lämpligheten att yttra kunskapstillskrivningar kan variera med subjektets praktiska intressen. Jag tar även upp Gilbert Harmans kritik av Stanley. (Less)
Abstract
I object to two of Jason Stanley's arguments against epistemological contextualism in Knowledge and Practical Interests (2005). Contextualism is the thesis that truth-conditions of knowledge ascribing and denying sentences vary according to contexts in which they are uttered by the context's epistemological standard. Against Stanley's argument that the burden of proof is on the contextualists who maintain that 'knows' function like uncontroversial gradable words I object by showing that there are constructions where 'knows' function like uncontroversial gradable words. The other of Stanley's arguments I object against is that contextualism can't explain our intuitions of all of the cases he presents. My objection is that contextualism can... (More)
I object to two of Jason Stanley's arguments against epistemological contextualism in Knowledge and Practical Interests (2005). Contextualism is the thesis that truth-conditions of knowledge ascribing and denying sentences vary according to contexts in which they are uttered by the context's epistemological standard. Against Stanley's argument that the burden of proof is on the contextualists who maintain that 'knows' function like uncontroversial gradable words I object by showing that there are constructions where 'knows' function like uncontroversial gradable words. The other of Stanley's arguments I object against is that contextualism can't explain our intuitions of all of the cases he presents. My objection is that contextualism can explain his cases if we accept the following version of contextualism: truth-conditions of knowledge ascribing and denying sentences vary according to the ascriber's epistemological standard, but the appropriateness of uttering such sentences can depend on the subject's practical interests. I also discuss Gilbert Harman's criticism of Stanley. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Assarsson, Elias LU
supervisor
organization
course
FTEK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
praktisk rationalitet, praktiskt intresse, referens, semantik, mening, betydelse, kontextualism, språkfilosofi, språk, kunskap, epistemologi, relevans, lämplighet att yttra, intuitioner, praktisk risk
language
Swedish
id
1786874
date added to LUP
2011-03-08 11:38:30
date last changed
2011-03-08 11:38:30
@misc{1786874,
 abstract   = {{I object to two of Jason Stanley's arguments against epistemological contextualism in Knowledge and Practical Interests (2005). Contextualism is the thesis that truth-conditions of knowledge ascribing and denying sentences vary according to contexts in which they are uttered by the context's epistemological standard. Against Stanley's argument that the burden of proof is on the contextualists who maintain that 'knows' function like uncontroversial gradable words I object by showing that there are constructions where 'knows' function like uncontroversial gradable words. The other of Stanley's arguments I object against is that contextualism can't explain our intuitions of all of the cases he presents. My objection is that contextualism can explain his cases if we accept the following version of contextualism: truth-conditions of knowledge ascribing and denying sentences vary according to the ascriber's epistemological standard, but the appropriateness of uttering such sentences can depend on the subject's practical interests. I also discuss Gilbert Harman's criticism of Stanley.}},
 author    = {{Assarsson, Elias}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Två av Jason Stanleys argument mot kontextualism}},
 year     = {{2011}},
}