Advanced

Ett moderiktigt margarin - En studie om Floras varumärkesrevitalisering

Albertsson, Johan; Trobro, Sara and Lidman, Lena (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Ett moderiktigt margarin – En studie om Floras
varumärkesrevitalisering
Seminariedatum: 2011-01-14
Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp
Författare: Johan Albertsson, Lena Lidman, Sara Trobro
Handledare: Lars Carlman
Examinator: Nikos Macheridis
Nyckelord: Marknadsföring, revitalisering, celebriteter,
varumärkesuppbyggande, Flora
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företag
kan använda sig av celebriteter för att revitalisera ett
varumärke samt vilken roll celebriteterna spelar i den
varumärkesuppbyggande processen.
Metod: Empirisk data har samlats in genom kvalitativa
intervjuer. Intervjuerna som förts var semi
strukturerade för att respondenten skulle ha möjlighet
att ge en mer nyanserad... (More)
Sammanfattning
Titel: Ett moderiktigt margarin – En studie om Floras
varumärkesrevitalisering
Seminariedatum: 2011-01-14
Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp
Författare: Johan Albertsson, Lena Lidman, Sara Trobro
Handledare: Lars Carlman
Examinator: Nikos Macheridis
Nyckelord: Marknadsföring, revitalisering, celebriteter,
varumärkesuppbyggande, Flora
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företag
kan använda sig av celebriteter för att revitalisera ett
varumärke samt vilken roll celebriteterna spelar i den
varumärkesuppbyggande processen.
Metod: Empirisk data har samlats in genom kvalitativa
intervjuer. Intervjuerna som förts var semi
strukturerade för att respondenten skulle ha möjlighet
att ge en mer nyanserad bild och själv ha möjligheten
att utforma sina svar samt att det ger möjlighet till
följdfrågor.
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen har utgått från Melins (1999) teori för den
varumärkesuppbyggande processen men kompletterats
med celebritetsteorier från bland annat Axelsson &
Agndal (2005), Belch & Belch (2001) och McCracken
(1989) Detta eftersom att rapporten ämnar väva
samman de två områdena.
Empiri: Uppsatsens empiri bygger på fallföretaget Unilevers
varumärke Flora.
Slutsats: Fallet med Floras revitalisering visar att celebriteter kan
komplettera och förstärka ett varumärkeskapital i en
revitaliseringsprocess genom att nyttjas på olika sätt. I
Floras fall har celebriteten bidragit med både design
och PR. Undersökningen har visat att något som liknar
synergieffekter kan skapas tack vare att celebriteten har
verkat i flera delar i revitaliseringsprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albertsson, Johan; Trobro, Sara and Lidman, Lena
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Marknadsföring, revitalisering, celebriteter, varumärkesuppbyggande, Flora, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1787066
date added to LUP
2010-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:39:37
@misc{1787066,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Ett moderiktigt margarin – En studie om Floras
varumärkesrevitalisering
Seminariedatum: 2011-01-14
Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp
Författare: Johan Albertsson, Lena Lidman, Sara Trobro
Handledare: Lars Carlman
Examinator: Nikos Macheridis
Nyckelord: Marknadsföring, revitalisering, celebriteter,
varumärkesuppbyggande, Flora
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företag
kan använda sig av celebriteter för att revitalisera ett
varumärke samt vilken roll celebriteterna spelar i den
varumärkesuppbyggande processen.
Metod: Empirisk data har samlats in genom kvalitativa
intervjuer. Intervjuerna som förts var semi
strukturerade för att respondenten skulle ha möjlighet
att ge en mer nyanserad bild och själv ha möjligheten
att utforma sina svar samt att det ger möjlighet till
följdfrågor.
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen har utgått från Melins (1999) teori för den
varumärkesuppbyggande processen men kompletterats
med celebritetsteorier från bland annat Axelsson &
Agndal (2005), Belch & Belch (2001) och McCracken
(1989) Detta eftersom att rapporten ämnar väva
samman de två områdena.
Empiri: Uppsatsens empiri bygger på fallföretaget Unilevers
varumärke Flora.
Slutsats: Fallet med Floras revitalisering visar att celebriteter kan
komplettera och förstärka ett varumärkeskapital i en
revitaliseringsprocess genom att nyttjas på olika sätt. I
Floras fall har celebriteten bidragit med både design
och PR. Undersökningen har visat att något som liknar
synergieffekter kan skapas tack vare att celebriteten har
verkat i flera delar i revitaliseringsprocessen.},
 author    = {Albertsson, Johan and Trobro, Sara and Lidman, Lena},
 keyword   = {Marknadsföring,revitalisering,celebriteter,varumärkesuppbyggande,Flora,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett moderiktigt margarin - En studie om Floras varumärkesrevitalisering},
 year     = {2010},
}