Advanced

Lagom portion av variation: En studie av Arbetsförmedlingens jobbcoachers komplexa roll

Anjou, Sanna LU and Andersson, Linn LU (2010) PEDK11 20101
Education
Abstract (Swedish)
Diskussion och analys sker i förhållande till hur coachning beskrivs i teorin. Vi har genom empiri och teori kommit fram till att ramen för coachning är bred och måste så vara. Spannet på olika sätt att coacha, och synen på vad coachning är, är enormt stort. Men frågan är: finns det något rätt eller fel? Är det möjligt att som coach veta att just sitt sätt att coacha optimalt leder till framgång, både för egen del och för klienten? Vem kan bekräfta rätt eller fel? Vi har funnit att coachning är komplext, det innebär anpassning och variation samt medför ett ansvar både för sig själv som coach och för sin klient. Bemötandet av mångfalden av människor kräver mycket, vet man hur mycket? Coacherna på Arbetsförmedlingen uppvisar en... (More)
Diskussion och analys sker i förhållande till hur coachning beskrivs i teorin. Vi har genom empiri och teori kommit fram till att ramen för coachning är bred och måste så vara. Spannet på olika sätt att coacha, och synen på vad coachning är, är enormt stort. Men frågan är: finns det något rätt eller fel? Är det möjligt att som coach veta att just sitt sätt att coacha optimalt leder till framgång, både för egen del och för klienten? Vem kan bekräfta rätt eller fel? Vi har funnit att coachning är komplext, det innebär anpassning och variation samt medför ett ansvar både för sig själv som coach och för sin klient. Bemötandet av mångfalden av människor kräver mycket, vet man hur mycket? Coacherna på Arbetsförmedlingen uppvisar en mångfasetterad bild i sitt sätt att se på coachning. De har delade meningar gällande vad coachning är och hur det bör utföras. Med hjälp av undersökningen ser vi dock att medvetenhet, förståelse och tilltro till det man gör underlättar arbetet som coach.

Jobbcoachning har fått mycket uppmärksamhet på senare tid, bland annat i media. Vi ser dock att ämnet inom vetenskapen fortfarande är relativt outforskat. Om jobbcoachning ska bli ett etablerat angreppssätt för att bemöta arbetslösheten i samhället, vilket vi önskar, ser vi gärna en större, mera djupgående och omfattande forskning. Detta för att säkerställa att jobbcoachning generar i kvalitet och bra resultat. Vi ser oändliga möjligheter inom detta område. Om tiden funnits hade vi gärna förkovrat oss ytterligare i ämnet jobbcoachning. Ämnet är, enligt oss, mycket intressant och dessutom ser vi att behov av vidare forskning definitivt finns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anjou, Sanna LU and Andersson, Linn LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
medvetenhet, förståelse, coachning, komplex roll, jobbcoach, tilltro, utveckling, arbetslöshet
language
Swedish
id
1788341
date added to LUP
2011-02-18 14:05:47
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1788341,
 abstract   = {Diskussion och analys sker i förhållande till hur coachning beskrivs i teorin. Vi har genom empiri och teori kommit fram till att ramen för coachning är bred och måste så vara. Spannet på olika sätt att coacha, och synen på vad coachning är, är enormt stort. Men frågan är: finns det något rätt eller fel? Är det möjligt att som coach veta att just sitt sätt att coacha optimalt leder till framgång, både för egen del och för klienten? Vem kan bekräfta rätt eller fel? Vi har funnit att coachning är komplext, det innebär anpassning och variation samt medför ett ansvar både för sig själv som coach och för sin klient. Bemötandet av mångfalden av människor kräver mycket, vet man hur mycket? Coacherna på Arbetsförmedlingen uppvisar en mångfasetterad bild i sitt sätt att se på coachning. De har delade meningar gällande vad coachning är och hur det bör utföras. Med hjälp av undersökningen ser vi dock att medvetenhet, förståelse och tilltro till det man gör underlättar arbetet som coach.

Jobbcoachning har fått mycket uppmärksamhet på senare tid, bland annat i media. Vi ser dock att ämnet inom vetenskapen fortfarande är relativt outforskat. Om jobbcoachning ska bli ett etablerat angreppssätt för att bemöta arbetslösheten i samhället, vilket vi önskar, ser vi gärna en större, mera djupgående och omfattande forskning. Detta för att säkerställa att jobbcoachning generar i kvalitet och bra resultat. Vi ser oändliga möjligheter inom detta område. Om tiden funnits hade vi gärna förkovrat oss ytterligare i ämnet jobbcoachning. Ämnet är, enligt oss, mycket intressant och dessutom ser vi att behov av vidare forskning definitivt finns.},
 author    = {Anjou, Sanna and Andersson, Linn},
 keyword   = {medvetenhet,förståelse,coachning,komplex roll,jobbcoach,tilltro,utveckling,arbetslöshet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lagom portion av variation: En studie av Arbetsförmedlingens jobbcoachers komplexa roll},
 year     = {2010},
}