Advanced

Havsisens avsmältning i Arktis och dess effekter

Jacobsson, Karolina (2010) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Havsisen smälter i Arktis i en allt snabbare takt än vad många forskare trott. Den främsta orsaken till havsisavsmältningen är människan. Utsläppen av växthusgaser har ökat allt mer de senaste åren, vilket har bidragit till en temperaturförhöjning jorden över. Andra forskare menar att det är ett resultat av en naturlig klimatvariation. Havsisens minskning kommer påverka både det Arktiska klimatet och miljön. Ekosystem som är beroende av havsisen kommer få anpassa sig och människorna som lever i Arktis kommer få ändra sin livsstil.
Sedan 1979 har havsisen minskat sin utbredning, och 2007 nådde havsisen ett rekordlågt minimum. Klimatmodeller visar att redan 2050 kommer Arktisk Oceanen vara näst intill havsisfritt. Ett varmare klimat kommer... (More)
Havsisen smälter i Arktis i en allt snabbare takt än vad många forskare trott. Den främsta orsaken till havsisavsmältningen är människan. Utsläppen av växthusgaser har ökat allt mer de senaste åren, vilket har bidragit till en temperaturförhöjning jorden över. Andra forskare menar att det är ett resultat av en naturlig klimatvariation. Havsisens minskning kommer påverka både det Arktiska klimatet och miljön. Ekosystem som är beroende av havsisen kommer få anpassa sig och människorna som lever i Arktis kommer få ändra sin livsstil.
Sedan 1979 har havsisen minskat sin utbredning, och 2007 nådde havsisen ett rekordlågt minimum. Klimatmodeller visar att redan 2050 kommer Arktisk Oceanen vara näst intill havsisfritt. Ett varmare klimat kommer ha effekter på de klimatsystem som påverkar havsisen och resten av världen. Till exempel kommer den thermohalina cirkulationen påverkas, vilket kommer få stora konsekvenser för jordens klimat. (Less)
Abstract
The sea ice is melting in the Arctic in an increasingly faster rate than many scientists had thought. The main reason of the sea ice deglaciation human activity. Greenhouse gas emissions have increased in recent years, which have contributed to the rise in temperature
over the earth. Other researchers argue that it is the result of natural climate variability. Sea ice reduction will affect both the Arctic climate and environment. Ecosystems that depend on sea ice will have to adapt and the people who live in the Arctic will have to change their lifestyles.
Since 1979, sea ice has reduced its prevalence, and 2007 sea ice reached a record low minimum. Climate models show that in year 2050 the Arctic Ocean could be sea ice-free. A warmer... (More)
The sea ice is melting in the Arctic in an increasingly faster rate than many scientists had thought. The main reason of the sea ice deglaciation human activity. Greenhouse gas emissions have increased in recent years, which have contributed to the rise in temperature
over the earth. Other researchers argue that it is the result of natural climate variability. Sea ice reduction will affect both the Arctic climate and environment. Ecosystems that depend on sea ice will have to adapt and the people who live in the Arctic will have to change their lifestyles.
Since 1979, sea ice has reduced its prevalence, and 2007 sea ice reached a record low minimum. Climate models show that in year 2050 the Arctic Ocean could be sea ice-free. A warmer climate will have effects on the climate system affecting sea ice and the rest of the world. For example, the thermalhalina circulation will be affected, due to sea ice loss, which will have significant impacts on Earth's climate. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobsson, Karolina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
avsmältning, Arktis, havsis, geografi, naturgeografi, klimat
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
179
language
Swedish
id
1848204
date added to LUP
2011-03-07 16:19:30
date last changed
2011-12-20 11:30:53
@misc{1848204,
 abstract   = {The sea ice is melting in the Arctic in an increasingly faster rate than many scientists had thought. The main reason of the sea ice deglaciation human activity. Greenhouse gas emissions have increased in recent years, which have contributed to the rise in temperature
over the earth. Other researchers argue that it is the result of natural climate variability. Sea ice reduction will affect both the Arctic climate and environment. Ecosystems that depend on sea ice will have to adapt and the people who live in the Arctic will have to change their lifestyles.
Since 1979, sea ice has reduced its prevalence, and 2007 sea ice reached a record low minimum. Climate models show that in year 2050 the Arctic Ocean could be sea ice-free. A warmer climate will have effects on the climate system affecting sea ice and the rest of the world. For example, the thermalhalina circulation will be affected, due to sea ice loss, which will have significant impacts on Earth's climate.},
 author    = {Jacobsson, Karolina},
 keyword   = {avsmältning,Arktis,havsis,geografi,naturgeografi,klimat},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Havsisens avsmältning i Arktis och dess effekter},
 year     = {2010},
}