Advanced

Accessibility to health services in the West Bank, occupied palestinian territory : a minor field study

Eklund, Lina (2010) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Det Palestinska Territoriet har sedan 1967 varit ockuperat av Israel. Som följd av ett stort antal oroligheter och protester mot ockupationen har Israel infört restriktioner för rörlighet inom Västbanken och Gaza. Rörligheten är styrd med hjälp av exempelvis vägspärrar och blockerade vägar. År 2002 började Israel bygga en betongmur runt om och inuti Västbanken, trots att det motsätter sig internationell lag och mänskliga rättigheter. Den begränsade rörligheten påverkar i sin tur tillgängligheten för den palestinska befolkningen. Tillgänglighet
innebär i den här kontexten möjligheten att nå specifika geografiska platser som kan vara av betydelse för samhällets medborgare, till exempel sjukvård. Målet med denna studie är att uppskatta,... (More)
Det Palestinska Territoriet har sedan 1967 varit ockuperat av Israel. Som följd av ett stort antal oroligheter och protester mot ockupationen har Israel infört restriktioner för rörlighet inom Västbanken och Gaza. Rörligheten är styrd med hjälp av exempelvis vägspärrar och blockerade vägar. År 2002 började Israel bygga en betongmur runt om och inuti Västbanken, trots att det motsätter sig internationell lag och mänskliga rättigheter. Den begränsade rörligheten påverkar i sin tur tillgängligheten för den palestinska befolkningen. Tillgänglighet
innebär i den här kontexten möjligheten att nå specifika geografiska platser som kan vara av betydelse för samhällets medborgare, till exempel sjukvård. Målet med denna studie är att uppskatta, kvantifiera och dokumentera den nuvarande tillgängligheten till allmänna sjukhus
med hjälp av en GIS-modell som inkluderar vägkvalitet, sjukhus och de Israeliska fysiska hindren. Vid transport till sjukvård kan tid ofta vara en mer avgörande faktor än avstånd och således är tid, i denna studie, det använda måttet på tillgänglighet. Data på väghastigheter
samlades in genom hastighetsmätningar och information om fördröjningar vid vägspärrar baserades på intervjuer. När all data var insamlad byggdes ett nätverk med hjälp av GIS som sedan analyserades med Network Analyst. Tre sorters analyser genomfördes, Service Area, Closest Facility och Route. Resultatet visade att de flesta människor bor inom 15 minuter från ett allmänt sjukhus men mer än 25000 människor har ingen tillgänglighet alls i den gällande situationen. 285000 personer måste passera en vägspärr på väg till ett allmänt sjukhus, och förseningen vid vägspärrar kan vara över till tre timmar långa. Resultatet visar också att vägspärrar och barriärer ökar restiden avsevärt, både regionalt och intra-regionalt. (Less)
Abstract
The Palestinian Territory has since 1967 been occupied by Israel. Following a large number of disturbances as protests to the occupation, Israel has imposed mobility restrictions for Palestinians in the West Bank and Gaza. The mobility is regulated by for example checkpoints, roadblocks and earth mounds. In 2002, Israel started to build a concrete wall around and inside the Palestinian Territory of the West Bank, opposing international law and human rights. The restricted mobility is affecting the accessibility for the Palestinian people. The term accessibility means in this context the ability for people to reach certain geographical locations that might be of importance, such as health care facilities. This study aims at assessing,... (More)
The Palestinian Territory has since 1967 been occupied by Israel. Following a large number of disturbances as protests to the occupation, Israel has imposed mobility restrictions for Palestinians in the West Bank and Gaza. The mobility is regulated by for example checkpoints, roadblocks and earth mounds. In 2002, Israel started to build a concrete wall around and inside the Palestinian Territory of the West Bank, opposing international law and human rights. The restricted mobility is affecting the accessibility for the Palestinian people. The term accessibility means in this context the ability for people to reach certain geographical locations that might be of importance, such as health care facilities. This study aims at assessing, quantifying and documenting the present accessibility status to general hospitals by using a GIS-based model that includes information on the roads system, hospitals and Israeli physical obstructions across the West Bank. When talking about accessibility to health care, the time it takes to reach the facility is in many cases more important than distance and therefore, accessibility is in this study measured by time. Data on road speeds was collected from speed measurements and data on delay at checkpoints was collected by interviews. When all data was collected and synthesized, a network model was built and analyzed using the Network Analyst tool of ArcGIS. Three types of Network Analyses were conducted: Service Area, Closest Facility, and Route. It was found that most people live within a border of 15 minutes to a general hospital but there are 25000 people that have no accessibility at all in the present situation. 285000 people are affected by at least one checkpoint on the way to the quickest reachable general hospital, and the delay at checkpoints can be up to 3 hours long. The result also shows that the Israeli imposed physical obstructions, including checkpoints and barriers increases the travel time significantly, both at the regional and intra-regional levels. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Lina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
occupied palestinian territory, network analysis, MFS, GIS, geography, physical geography, health care, accessibility
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
189
funder
SIDA, Minor Field Study programme (MFS)
language
English
id
1848508
date added to LUP
2011-03-08 16:39:13
date last changed
2011-12-20 12:36:28
@misc{1848508,
 abstract   = {The Palestinian Territory has since 1967 been occupied by Israel. Following a large number of disturbances as protests to the occupation, Israel has imposed mobility restrictions for Palestinians in the West Bank and Gaza. The mobility is regulated by for example checkpoints, roadblocks and earth mounds. In 2002, Israel started to build a concrete wall around and inside the Palestinian Territory of the West Bank, opposing international law and human rights. The restricted mobility is affecting the accessibility for the Palestinian people. The term accessibility means in this context the ability for people to reach certain geographical locations that might be of importance, such as health care facilities. This study aims at assessing, quantifying and documenting the present accessibility status to general hospitals by using a GIS-based model that includes information on the roads system, hospitals and Israeli physical obstructions across the West Bank. When talking about accessibility to health care, the time it takes to reach the facility is in many cases more important than distance and therefore, accessibility is in this study measured by time. Data on road speeds was collected from speed measurements and data on delay at checkpoints was collected by interviews. When all data was collected and synthesized, a network model was built and analyzed using the Network Analyst tool of ArcGIS. Three types of Network Analyses were conducted: Service Area, Closest Facility, and Route. It was found that most people live within a border of 15 minutes to a general hospital but there are 25000 people that have no accessibility at all in the present situation. 285000 people are affected by at least one checkpoint on the way to the quickest reachable general hospital, and the delay at checkpoints can be up to 3 hours long. The result also shows that the Israeli imposed physical obstructions, including checkpoints and barriers increases the travel time significantly, both at the regional and intra-regional levels.},
 author    = {Eklund, Lina},
 keyword   = {occupied
palestinian territory,network analysis,MFS,GIS,geography,physical geography,health care,accessibility},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Accessibility to health services in the West Bank, occupied palestinian territory : a minor field study},
 year     = {2010},
}