Advanced

Social-CRM - Bank & Försäkringsföretagens förhållning till sociala medier

Mahal, Manu Manjot Singh and Nikdavoodi, Jeanette (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka bank- och försäkringsföretagens förhållning till sociala medier. Ambitionen är att utreda huruvida det föreligger en passiv inställning samt vad den beror på. Undersökningen är kvalitativ och således av djup karaktär, med förklarande ambitioner. Vi har använt oss utav en induktiv ansats och med hjälp av ett fallföretag ökat förståelsen.Insamling av uppsatsens empiriska material har skett genom semistrukturerade intervjuer med sju respondenter från fall-företaget. Undersökningen påpekar att fallföretaget uppvisar en tydlig passiv förhållning till sociala medier. Tendenserna till bank- och försäkringsföretagens försiktighet beror dels på den bristande förståelsen i kommunikationsmedlets genomslagskraft... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka bank- och försäkringsföretagens förhållning till sociala medier. Ambitionen är att utreda huruvida det föreligger en passiv inställning samt vad den beror på. Undersökningen är kvalitativ och således av djup karaktär, med förklarande ambitioner. Vi har använt oss utav en induktiv ansats och med hjälp av ett fallföretag ökat förståelsen.Insamling av uppsatsens empiriska material har skett genom semistrukturerade intervjuer med sju respondenter från fall-företaget. Undersökningen påpekar att fallföretaget uppvisar en tydlig passiv förhållning till sociala medier. Tendenserna till bank- och försäkringsföretagens försiktighet beror dels på den bristande förståelsen i kommunikationsmedlets genomslagskraft samt hur sociala medier kan användas långsiktigt som ett potent CRM-verktyg för att skapa kundlojalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mahal, Manu Manjot Singh and Nikdavoodi, Jeanette
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Customer Relationship, Management (CRM), Kundlojalitet, Transparens, Social Media, Bank- och försäkringsföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1848547
date added to LUP
2010-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:40:12
@misc{1848547,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka bank- och försäkringsföretagens förhållning till sociala medier. Ambitionen är att utreda huruvida det föreligger en passiv inställning samt vad den beror på. Undersökningen är kvalitativ och således av djup karaktär, med förklarande ambitioner. Vi har använt oss utav en induktiv ansats och med hjälp av ett fallföretag ökat förståelsen.Insamling av uppsatsens empiriska material har skett genom semistrukturerade intervjuer med sju respondenter från fall-företaget. Undersökningen påpekar att fallföretaget uppvisar en tydlig passiv förhållning till sociala medier. Tendenserna till bank- och försäkringsföretagens försiktighet beror dels på den bristande förståelsen i kommunikationsmedlets genomslagskraft samt hur sociala medier kan användas långsiktigt som ett potent CRM-verktyg för att skapa kundlojalitet.},
 author    = {Mahal, Manu Manjot Singh and Nikdavoodi, Jeanette},
 keyword   = {Customer Relationship,Management (CRM),Kundlojalitet,Transparens,Social Media,Bank- och försäkringsföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Social-CRM - Bank & Försäkringsföretagens förhållning till sociala medier},
 year     = {2010},
}