Advanced

Webbaserad GIS-klient för hantering av geologisk information

Månsson, Mikael (2010) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Syftet med denna kandidatuppsats är att utveckla en prototyp i form av en webbaserad
GIS-klient för att presentera och hantera geologisk information. Uppsatsen är skriven i
samarbete med Sweco Position som idag använder sig av ett system kallat SWECO
GeoAtlas för att hantera data från borrningar i Malmö. Tanken är att Silverlight® Bing
Maps® GIS-klienten skall användas för att lyfta upp detta system på webben.
Uppsatsen tar på en grundläggande nivå upp tekniken för hur en webbaserad GIS-klient
fungerar samt hur kommunikationen mellan klient och server går till. Något som även
studerats närmare är standardiserade webbtjänster för geospatial data, då med tyngden på
geologiska WMS-tjänster.
Kartografi på webben även det ett ämne som... (More)
Syftet med denna kandidatuppsats är att utveckla en prototyp i form av en webbaserad
GIS-klient för att presentera och hantera geologisk information. Uppsatsen är skriven i
samarbete med Sweco Position som idag använder sig av ett system kallat SWECO
GeoAtlas för att hantera data från borrningar i Malmö. Tanken är att Silverlight® Bing
Maps® GIS-klienten skall användas för att lyfta upp detta system på webben.
Uppsatsen tar på en grundläggande nivå upp tekniken för hur en webbaserad GIS-klient
fungerar samt hur kommunikationen mellan klient och server går till. Något som även
studerats närmare är standardiserade webbtjänster för geospatial data, då med tyngden på
geologiska WMS-tjänster.
Kartografi på webben även det ett ämne som uppsatsen berör. I detta stycke förklaras
kortfattat kartografiska riktlinjer som bör följas vid framtagande av en GIS-klient.
Som slutsats poängteras att en GIS-klient utvecklad i Silverlight® med Bing Maps®
karttjänst inte är optimalt för att presentera geologisk information. (Less)
Abstract
The purpose of this bachelor thesis is to develop a prototype in the form of a web-based
GIS system for presenting and managing geological data. The essay is written in
cooperation with SWECO Position currently uses a system called SWECO GeoAtlas for
managing data from wells in Malmo. The idea is to use a Silverlight® Bing Maps® GIS
client to put this system on the web.
The essay takes on a fundamental level how the technology of a web-based GIS system
and the communication between client and server works. Something that also is study is
standardized web services for geospatial data.
Cartography on the Web also is a subject that concerns the paper. This paragraph briefly
explains cartographic guidelines to be followed in the... (More)
The purpose of this bachelor thesis is to develop a prototype in the form of a web-based
GIS system for presenting and managing geological data. The essay is written in
cooperation with SWECO Position currently uses a system called SWECO GeoAtlas for
managing data from wells in Malmo. The idea is to use a Silverlight® Bing Maps® GIS
client to put this system on the web.
The essay takes on a fundamental level how the technology of a web-based GIS system
and the communication between client and server works. Something that also is study is
standardized web services for geospatial data.
Cartography on the Web also is a subject that concerns the paper. This paragraph briefly
explains cartographic guidelines to be followed in the preparation of a GIS client.
In conclusion, stressed that a GIS system was developed in Silverlight® with Bing
Maps®-based map service is not optimal for the presentation of geological information. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Månsson, Mikael
supervisor
organization
alternative title
Web-based GIS-klient for management of geological information
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
GIS-klient, WMS, Silverlight, geologisk karta, Bing Maps, GeoAtlas, webbkartografi
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
188
language
Swedish
additional info
Peter Rothstein, Sweco Position AB.
id
1852289
date added to LUP
2011-03-15 11:01:55
date last changed
2011-12-20 12:30:31
@misc{1852289,
 abstract   = {The purpose of this bachelor thesis is to develop a prototype in the form of a web-based
GIS system for presenting and managing geological data. The essay is written in
cooperation with SWECO Position currently uses a system called SWECO GeoAtlas for
managing data from wells in Malmo. The idea is to use a Silverlight® Bing Maps® GIS
client to put this system on the web.
The essay takes on a fundamental level how the technology of a web-based GIS system
and the communication between client and server works. Something that also is study is
standardized web services for geospatial data.
Cartography on the Web also is a subject that concerns the paper. This paragraph briefly
explains cartographic guidelines to be followed in the preparation of a GIS client.
In conclusion, stressed that a GIS system was developed in Silverlight® with Bing
Maps®-based map service is not optimal for the presentation of geological information.},
 author    = {Månsson, Mikael},
 keyword   = {GIS-klient,WMS,Silverlight,geologisk karta,Bing Maps,GeoAtlas,webbkartografi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Webbaserad GIS-klient för hantering av geologisk information},
 year     = {2010},
}