Advanced

Saklig grund för uppsägning – en diskursanalys

Ramberg, Emma LU (2011) HARK13 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet drivs i samverkan mellan sociologiska, psykologiska och handelsrättsliga institutionerna, varför ett tvärvetenskapligt angreppssätt blir naturligt i denna arbetsrättsliga kandidatuppsats. Domstolens juridiska problemlösningsmetod är till viss del konventions-, språk-, argumentations- och värderingsstyrd. Det blir då intressant att med utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka hur olika diskurser tar sig uttryck i domskäl i en arbetsrättslig tvist. Förutom detta redogörs det också för de domskäl AD anger i denna dom, liksom vilka praktiska konsekvenser dessa skäl föranleder.
Utifrån domskälen i mål AD 2006:92 undersöks med hjälp av en... (More)
Kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet drivs i samverkan mellan sociologiska, psykologiska och handelsrättsliga institutionerna, varför ett tvärvetenskapligt angreppssätt blir naturligt i denna arbetsrättsliga kandidatuppsats. Domstolens juridiska problemlösningsmetod är till viss del konventions-, språk-, argumentations- och värderingsstyrd. Det blir då intressant att med utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka hur olika diskurser tar sig uttryck i domskäl i en arbetsrättslig tvist. Förutom detta redogörs det också för de domskäl AD anger i denna dom, liksom vilka praktiska konsekvenser dessa skäl föranleder.
Utifrån domskälen i mål AD 2006:92 undersöks med hjälp av en Foucauldiansk diskursanalys begreppet ”saklig grund för uppsägning”. Huvudsyftet är att identifiera diskurser samt att utröna vilka praktiska implikationer dessa diskurser medför. De diskurser som identifierats är en paradoxdiskurs, en rättsvetenskaplig diskurs samt en ansvarsdiskurs. Några exempel på dessa diskursers praktiska implikationer är ett ansvarsförskjutande från domstolen till arbetsgivarna, ett försvårande för framtida käranden att väcka talan på grunder rörande SGFU samt ett tydliggörande och förstärkande av den lagmässiga uppdelningen av innebörden av begreppet. Utöver detta analyseras i uppsatsen möjliga subjektspositioner, handlingsmöjligheter samt vad som kan tänkas, kännas och upplevas utifrån respektive subjektsposition. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ramberg, Emma LU
supervisor
organization
course
HARK13 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Foucauldiansk diskursanalys, saklig grund för uppsägning, diskurser, praktiska implikationer, socialkonstruktionism.
language
Swedish
id
1852468
date added to LUP
2011-04-01 15:19:25
date last changed
2011-04-01 15:19:25
@misc{1852468,
 abstract   = {Kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet drivs i samverkan mellan sociologiska, psykologiska och handelsrättsliga institutionerna, varför ett tvärvetenskapligt angreppssätt blir naturligt i denna arbetsrättsliga kandidatuppsats. Domstolens juridiska problemlösningsmetod är till viss del konventions-, språk-, argumentations- och värderingsstyrd. Det blir då intressant att med utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka hur olika diskurser tar sig uttryck i domskäl i en arbetsrättslig tvist. Förutom detta redogörs det också för de domskäl AD anger i denna dom, liksom vilka praktiska konsekvenser dessa skäl föranleder.
Utifrån domskälen i mål AD 2006:92 undersöks med hjälp av en Foucauldiansk diskursanalys begreppet ”saklig grund för uppsägning”. Huvudsyftet är att identifiera diskurser samt att utröna vilka praktiska implikationer dessa diskurser medför. De diskurser som identifierats är en paradoxdiskurs, en rättsvetenskaplig diskurs samt en ansvarsdiskurs. Några exempel på dessa diskursers praktiska implikationer är ett ansvarsförskjutande från domstolen till arbetsgivarna, ett försvårande för framtida käranden att väcka talan på grunder rörande SGFU samt ett tydliggörande och förstärkande av den lagmässiga uppdelningen av innebörden av begreppet. Utöver detta analyseras i uppsatsen möjliga subjektspositioner, handlingsmöjligheter samt vad som kan tänkas, kännas och upplevas utifrån respektive subjektsposition.},
 author    = {Ramberg, Emma},
 keyword   = {Foucauldiansk diskursanalys,saklig grund för uppsägning,diskurser,praktiska implikationer,socialkonstruktionism.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Saklig grund för uppsägning – en diskursanalys},
 year     = {2011},
}