Advanced

Är jag vid liv eller lever jag? En kvalitativ studie om asylsökandes boendesituation

Daabas, Sara LU (2011) SOPA63 20102
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera exklusionsmönster bland asylsökande,
framför allt med avseende på boendesituation. Migrationsverket ansvarar för de asylsökandes
asylprövningar. Migrationsverket är den myndighet som klassificerar boende för asylsökande.
Man talar om två olika boendeformer. Den ena typen är ABO, som är anläggningsbostäder
ordnade av Migrationsverket. ABO innebär att de asylsökande får bo tillsammans med andra
asylsökande. En annan form av bostad för asylsökande är EBO. EBO innebär att den
asylsökande väljer att bo hos släktingar eller vänner och får själv finansiera denna
boendeform. I både fallen drabbades asylsökande av trångboddhet.
Uppsatsen präglas av en kvalitativ ansats. Fyra asylsökande... (More)
Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera exklusionsmönster bland asylsökande,
framför allt med avseende på boendesituation. Migrationsverket ansvarar för de asylsökandes
asylprövningar. Migrationsverket är den myndighet som klassificerar boende för asylsökande.
Man talar om två olika boendeformer. Den ena typen är ABO, som är anläggningsbostäder
ordnade av Migrationsverket. ABO innebär att de asylsökande får bo tillsammans med andra
asylsökande. En annan form av bostad för asylsökande är EBO. EBO innebär att den
asylsökande väljer att bo hos släktingar eller vänner och får själv finansiera denna
boendeform. I både fallen drabbades asylsökande av trångboddhet.
Uppsatsen präglas av en kvalitativ ansats. Fyra asylsökande har intervjuats, där det framkom
att majoriteten var trångbodda och upplevde sig deprimerade. Asylsökande förknippas med
segregation. Uppsatsen tar upp olika studier som behandlar segregation på bostadsmarknaden.
Den asylsökandes boendesituation påverkade både den fysiska och psykiska upplevda
hälsosituationen. Uppsatsen tar även upp studier som behandlar det sociala kapitalets
påverkan på hälsan. Asylsökandes bostadssituation och dess påverkan på upplevda hälsan,
analyseras utifrån strukturella förhållanden. (Less)
Abstract
The purpose of this paper was to to describe and analyze patterns of exclusion among asylum seekers, particularly with regard to living arrangements. Migration Board is responsible for the asylum seeker's asylum trial. Migration Board is the authority that classifies housing for asylum seekers. We speak of two types of accommodation. One type is the ABO, which is holding housing arranged by the Immigration Service. ABO, means that the asylum seeker are living with other asylum seekers. Another form of housing for asylum seekers is EBO. EBO means that the asylum seekers choose to live with relatives or friends and must self-finance this. In both cases, were asylum seekers affected by overcrowding.
The essay is characterized by a... (More)
The purpose of this paper was to to describe and analyze patterns of exclusion among asylum seekers, particularly with regard to living arrangements. Migration Board is responsible for the asylum seeker's asylum trial. Migration Board is the authority that classifies housing for asylum seekers. We speak of two types of accommodation. One type is the ABO, which is holding housing arranged by the Immigration Service. ABO, means that the asylum seeker are living with other asylum seekers. Another form of housing for asylum seekers is EBO. EBO means that the asylum seekers choose to live with relatives or friends and must self-finance this. In both cases, were asylum seekers affected by overcrowding.
The essay is characterized by a qualitative approach. Four asylum seekers have been interviewed, where it is found that the majority were overcrowded and suffered from depression. Asylum seekers are associated with segregation. The essay deals with various studies about segregation in the housing market. The asylum seeker's housing situation was affecting both the physical and mental health. The essay also discusses studies that consider the social capital's influence on health. Asylum-seekers' housing situation and its influence on health, are analyzed in terms of structural conditions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Daabas, Sara LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
physical health, psykisk hälsa, segregation, trångboddhet, fysisk hälsa, asylsökande, mental health, overcrowding, Asylum seeker
language
Swedish
id
1856687
date added to LUP
2011-03-28 10:26:34
date last changed
2011-03-28 10:26:34
@misc{1856687,
 abstract   = {The purpose of this paper was to to describe and analyze patterns of exclusion among asylum seekers, particularly with regard to living arrangements. Migration Board is responsible for the asylum seeker's asylum trial. Migration Board is the authority that classifies housing for asylum seekers. We speak of two types of accommodation. One type is the ABO, which is holding housing arranged by the Immigration Service. ABO, means that the asylum seeker are living with other asylum seekers. Another form of housing for asylum seekers is EBO. EBO means that the asylum seekers choose to live with relatives or friends and must self-finance this. In both cases, were asylum seekers affected by overcrowding.
The essay is characterized by a qualitative approach. Four asylum seekers have been interviewed, where it is found that the majority were overcrowded and suffered from depression. Asylum seekers are associated with segregation. The essay deals with various studies about segregation in the housing market. The asylum seeker's housing situation was affecting both the physical and mental health. The essay also discusses studies that consider the social capital's influence on health. Asylum-seekers' housing situation and its influence on health, are analyzed in terms of structural conditions.},
 author    = {Daabas, Sara},
 keyword   = {physical health,psykisk hälsa,segregation,trångboddhet,fysisk hälsa,asylsökande,mental health,overcrowding,Asylum seeker},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är jag vid liv eller lever jag? En kvalitativ studie om asylsökandes boendesituation},
 year     = {2011},
}