Advanced

Dalby Söderskog : den historiska utvecklingen

Cederlund, Emma (2010) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
The climate of the world is changing. The levels of carbon dioxide in the atmosphere are rising
because of human activities. Carbon dioxide is a greenhouse gas that makes the temperature rise.
Besides the temperature and carbon dioxide rise, also the amount of precipitation is changing in
the world. These big changes mostly affect the nature negatively and possible also the forest. A
long term study could make it possible to separate natural changes from changes caused by the
climate differences. Field studies, the simulation model LPJ GUESS and comparisons with old
data are tools that make the research possible. Dalby Söderskog is the ultimate forest for this kind
of research because of its untouched nature since 100 years back,... (More)
The climate of the world is changing. The levels of carbon dioxide in the atmosphere are rising
because of human activities. Carbon dioxide is a greenhouse gas that makes the temperature rise.
Besides the temperature and carbon dioxide rise, also the amount of precipitation is changing in
the world. These big changes mostly affect the nature negatively and possible also the forest. A
long term study could make it possible to separate natural changes from changes caused by the
climate differences. Field studies, the simulation model LPJ GUESS and comparisons with old
data are tools that make the research possible. Dalby Söderskog is the ultimate forest for this kind
of research because of its untouched nature since 100 years back, when it became a national park.
There have also been a lot of studies made in this area, which makes it possible to compare new
field measurements with old data. Oak (Quercus robur) that used to be a dominant tree in the
forest has declined in the last hundred years and is almost extinct today. Elm (Ulmus glabra)
has been affected by the Dutch elm diseases and a lot of trees are dying or are already dead,
which has made it possible for beech (Fagus silvatica) to dominate the forest. It is hard to tell
if climate change has any impact on the forest. (Less)
Abstract (Swedish)
Klimatet står inför en stor förändring i framtiden. Växthusgaser från transport och industrier
ökar i atmosfären vilket i sin tur leder till en ökad temperatur. Den ökande temperaturen samt
den förändrade nederbörden ger negativa konsekvenser för naturen. Det vi ser idag är de allt
mer frekventa naturkatastroferna; storm, översvämningar och torka som drabbar vår planet.
Naturen kan ta skada av detta som t.ex. skogarna. I denna undersökning vill vi se hur en
svensk skog i vår närhet har påverkats av klimatförändringen. Detta utförs genom att studera
skogen under en längre period och på så sätt studera dess förändring för att se om den är
naturlig.
Skogen som undersökts är Dalby Söderskog som ligger 10 km öster om Lund. Det är ett
... (More)
Klimatet står inför en stor förändring i framtiden. Växthusgaser från transport och industrier
ökar i atmosfären vilket i sin tur leder till en ökad temperatur. Den ökande temperaturen samt
den förändrade nederbörden ger negativa konsekvenser för naturen. Det vi ser idag är de allt
mer frekventa naturkatastroferna; storm, översvämningar och torka som drabbar vår planet.
Naturen kan ta skada av detta som t.ex. skogarna. I denna undersökning vill vi se hur en
svensk skog i vår närhet har påverkats av klimatförändringen. Detta utförs genom att studera
skogen under en längre period och på så sätt studera dess förändring för att se om den är
naturlig.
Skogen som undersökts är Dalby Söderskog som ligger 10 km öster om Lund. Det är ett
område på 36 ha som har stått i stort sett orört de senaste 100 åren, då det utsågs till en
nationalpark. Skogens sammansättning är även undersökt i tidigare studier, vilket ger tillgång
till äldre data som kan jämföras med en ny fältundersökning. Datormodellen LPJ GUESS har
använts som verktyg för att simulera trädförändringarna de senaste 200 åren. Genom att
jämföra simulerade värden med fältmätningar kan man se hur bra de stämmer överens.
Skogen dominerades under 1700-talet av ek, men idag är eken näst intill utrotad. Detta beror
på att skogen är betydligt tätare idag och andra trädarter som alm, bok och ask har tagit över
och trängt ut eken. Alm var länge en stark konkurrent i skogen men i slutet av 1980-talet
drabbades skogen av almsjukan och många almar har sedan dess strukit med. Föryngringen av
alm är idag väldigt hög men eftersom almsjukan sprids än, är det tveksamt om almen kommer
att lyckas återhämta sig. En ny trädsjukdom, askskottssjukan, sprids i Sverige idag och det är
bara en tidsfråga innan den når Dalby Söderskog. En del större avverkningar har utförts i
skogen år 1850 och 1915, vilket drabbade skogens träd hårt. Träden och skogen har
genomgått många förändringar de senaste 200 åren men det är svårt att se om
klimatförändringen ligger bakom någon av förändringarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cederlund, Emma
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
life history strategy, ecology, forest, Dalby Söderskog, Lund, climate change, carbon dioxide
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
176
language
Swedish
id
1857463
date added to LUP
2011-03-21 10:05:00
date last changed
2011-12-20 11:08:39
@misc{1857463,
 abstract   = {The climate of the world is changing. The levels of carbon dioxide in the atmosphere are rising
because of human activities. Carbon dioxide is a greenhouse gas that makes the temperature rise.
Besides the temperature and carbon dioxide rise, also the amount of precipitation is changing in
the world. These big changes mostly affect the nature negatively and possible also the forest. A
long term study could make it possible to separate natural changes from changes caused by the
climate differences. Field studies, the simulation model LPJ GUESS and comparisons with old
data are tools that make the research possible. Dalby Söderskog is the ultimate forest for this kind
of research because of its untouched nature since 100 years back, when it became a national park.
There have also been a lot of studies made in this area, which makes it possible to compare new
field measurements with old data. Oak (Quercus robur) that used to be a dominant tree in the
forest has declined in the last hundred years and is almost extinct today. Elm (Ulmus glabra)
has been affected by the Dutch elm diseases and a lot of trees are dying or are already dead,
which has made it possible for beech (Fagus silvatica) to dominate the forest. It is hard to tell
if climate change has any impact on the forest.},
 author    = {Cederlund, Emma},
 keyword   = {life history strategy,ecology,forest,Dalby Söderskog,Lund,climate change,carbon dioxide},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Dalby Söderskog : den historiska utvecklingen},
 year     = {2010},
}