Advanced

"...en larv som blev en puppa som blev en fjäril": En inblick i hur personer med borderline personlighetsstörning upplever sin diagnos och kontakt med vården

Ekelund, Johanna LU and Olofsson, Ida LU (2011) PSPT02 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att få ökad förståelse för och insikt i berättelser, upplevelser och behov hos personer som har fått diagnosen borderline personlighetsstörning (BPS), och att utifrån deras perspektiv utröna vad som har varit viktigt och verksamt i mötet med vården och i behandling. Borderline personlighetsstörning är en psykiatrisk störning som ofta väcker starka känslor hos vårdpersonal, och det finns betydligt mer forskning kring vårdpersonals upplevelser av mötet med patienter som har borderline personlighetsstörning, än det finns om patienters upplevelser av mötet med vården. Utifrån en kvalitativ ansats har fem semistrukturerade intervjuer genomförts med personer som har fått borderline personlighetsstörning. Intervjumaterialet... (More)
Studien syftar till att få ökad förståelse för och insikt i berättelser, upplevelser och behov hos personer som har fått diagnosen borderline personlighetsstörning (BPS), och att utifrån deras perspektiv utröna vad som har varit viktigt och verksamt i mötet med vården och i behandling. Borderline personlighetsstörning är en psykiatrisk störning som ofta väcker starka känslor hos vårdpersonal, och det finns betydligt mer forskning kring vårdpersonals upplevelser av mötet med patienter som har borderline personlighetsstörning, än det finns om patienters upplevelser av mötet med vården. Utifrån en kvalitativ ansats har fem semistrukturerade intervjuer genomförts med personer som har fått borderline personlighetsstörning. Intervjumaterialet har bearbetats med hjälp av tematisk analys och sammanställts under fem huvudteman: Att leva med BPS, Självskadande, Diagnosen BPS, Att vara i vården och Vägen till ett bättre liv. Resultatet visar på tidiga upplevelser av att vara annorlunda, en negativ självbild och ett svårhanterligt känsloliv. Deltagarna upplever att stigma omger diagnosen, men delgiven under rätt förutsättningar och med tillräcklig motivering kan diagnosen innebära en möjlighet att få en förklaring till sina svårigheter och tillgång till behandling, samt bidraga till utveckling av en positivare självbild och en fördjupad förståelse för sig själv. Vikten av delaktighet och information under diagnostiseringsprocessen understryks starkt. Vidare har deltagarna både negativa och positiva upplevelser av bemötande och behandling i vården, och det som tycks särskilt avgörande är kontinuitet, möjlighet till delaktighet och kontroll, grad av empati, respekt och engagemang hos vårdpersonal, att få krav ställda på sig, salutogent perspektiv och möjlighet att utveckla nya färdigheter och nya förhållningssätt till sig själv och andra. (Less)
Abstract
The study aims to gain greater understanding and insight into the stories, experiences and needs of persons who have been diagnosed with borderline personality disorder (BPD), and from their perspective determine what is important and effective in health care and treatment. Borderline personality disorder is a psychiatric disorder that often arouses strong feelings in health professionals, and there is much more research on health professionals' experiences of working with patients with borderline personality disorder, than there is on patients' experiences of health care. Based on a qualitative approach, five semi-structured interviews were conducted with people who have been diagnosed with borderline personality disorder. The data... (More)
The study aims to gain greater understanding and insight into the stories, experiences and needs of persons who have been diagnosed with borderline personality disorder (BPD), and from their perspective determine what is important and effective in health care and treatment. Borderline personality disorder is a psychiatric disorder that often arouses strong feelings in health professionals, and there is much more research on health professionals' experiences of working with patients with borderline personality disorder, than there is on patients' experiences of health care. Based on a qualitative approach, five semi-structured interviews were conducted with people who have been diagnosed with borderline personality disorder. The data material from the interviews has been processed using thematic analysis and summarized in five main themes: Living with BPD, Self-harm, The Diagnosis BPD, Being a patient in Health Care and The journey to a better life. The results suggest early experiences of being different, a negative self-image and an emotional life that is difficult to handle and restrain. Participants experience a stigma surrounding the diagnosis, but given the right circumstances and with an adequate explanation, being diagnosed can for patients involve getting a coveted explanation of their difficulties and access to treatment, and contribute to the development of a positive self-image and a deeper understanding for oneself. The importance of participation and information during the process of diagnosing is strongly emphasized. Furthermore, the participants have both positive and negative experiences of treatment and therapy, and what appears to be particularly crucial is continuity, the possibility of participation and control, degree of empathy, respect and commitment of health professionals, to have demands made on you, salutogenic perspective and opportunity to develop new skills and new attitudes towards oneself and others. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekelund, Johanna LU and Olofsson, Ida LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
borderline personality disorder, emotionally unstable personality disorder, patient perspective, experience, care, diagnosis, treatment, qualitative method, thematic analysis
language
Swedish
id
1858674
date added to LUP
2011-05-23 09:38:20
date last changed
2011-05-23 09:38:20
@misc{1858674,
 abstract   = {The study aims to gain greater understanding and insight into the stories, experiences and needs of persons who have been diagnosed with borderline personality disorder (BPD), and from their perspective determine what is important and effective in health care and treatment. Borderline personality disorder is a psychiatric disorder that often arouses strong feelings in health professionals, and there is much more research on health professionals' experiences of working with patients with borderline personality disorder, than there is on patients' experiences of health care. Based on a qualitative approach, five semi-structured interviews were conducted with people who have been diagnosed with borderline personality disorder. The data material from the interviews has been processed using thematic analysis and summarized in five main themes: Living with BPD, Self-harm, The Diagnosis BPD, Being a patient in Health Care and The journey to a better life. The results suggest early experiences of being different, a negative self-image and an emotional life that is difficult to handle and restrain. Participants experience a stigma surrounding the diagnosis, but given the right circumstances and with an adequate explanation, being diagnosed can for patients involve getting a coveted explanation of their difficulties and access to treatment, and contribute to the development of a positive self-image and a deeper understanding for oneself. The importance of participation and information during the process of diagnosing is strongly emphasized. Furthermore, the participants have both positive and negative experiences of treatment and therapy, and what appears to be particularly crucial is continuity, the possibility of participation and control, degree of empathy, respect and commitment of health professionals, to have demands made on you, salutogenic perspective and opportunity to develop new skills and new attitudes towards oneself and others.},
 author    = {Ekelund, Johanna and Olofsson, Ida},
 keyword   = {borderline personality disorder,emotionally unstable personality disorder,patient perspective,experience,care,diagnosis,treatment,qualitative method,thematic analysis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"...en larv som blev en puppa som blev en fjäril": En inblick i hur personer med borderline personlighetsstörning upplever sin diagnos och kontakt med vården},
 year     = {2011},
}