Advanced

Landskapets påverkan på vinden : sett ur ett vindkraftperspektiv

Engström, Johanna (2009) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
This is a bachelor thesis written at Lund University in cooperation with E.ON Vind
Sverige AB. The thesis is a study that investigates how the surrounding landscape affects
the wind climate at a specific site.
The wind data used comes from three different met masts situated in the ocean, on plain
land and in woodland respectively. The wind analysis is based on five parameters:
turbulence intensity, the wind shear, wind direction, wind frequency distribution and
extreme winds. These are considered as the most important wind factors to analyse when
planning a new park of wind turbines. All analysis is made in Microsoft Excel and
WindPro 9.2.
The result confirms that plain land and oceans, that this far has been the dominant
... (More)
This is a bachelor thesis written at Lund University in cooperation with E.ON Vind
Sverige AB. The thesis is a study that investigates how the surrounding landscape affects
the wind climate at a specific site.
The wind data used comes from three different met masts situated in the ocean, on plain
land and in woodland respectively. The wind analysis is based on five parameters:
turbulence intensity, the wind shear, wind direction, wind frequency distribution and
extreme winds. These are considered as the most important wind factors to analyse when
planning a new park of wind turbines. All analysis is made in Microsoft Excel and
WindPro 9.2.
The result confirms that plain land and oceans, that this far has been the dominant
environment for wind turbines, still can be considered as the most suitable. Here it is easy
and safe to calculate the wind speed at different heights and here is the turbulence
intensity low. To build wind turbines in woodland is a relatively new idea. The winds
here have lower energy content and very high turbulence intensity. The investigations
concerning woodlands suitability for wind turbines are ongoing and are an important
question for most of the big energy producing companies in Sweden.
Most of the results suite well with the wind theory presented. In those cases when the
results are not representative this is above all due to the placements of the met masts. (Less)
Abstract (Swedish)
Detta är en kandidatuppsats skriven vid Lunds Universitet i samarbete med E.ON Vind
Sverige AB. Uppsatsen är en studie i hur det omgivande landskapet påverkar
vindklimatet på en specifik plats.
För att undersöka teorin om landskapets påverkan på vinden har tre olika mätmaster valts
ut: en placerad i havet, en på slättland och en i skogsmiljö. Samtliga är landskapstyper
representerade inom den svenska vindkraftsindustrin. Vinden analyseras på fem olika
sätt: turbulensintensitet, vindskjuvning, vindriktning, vindens frekvensfördelning samt
extrema vindar. Dessa är de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till vid projektering av
nya vindkraftsanläggningar. Samtliga analyser görs i WindPro 9.2 och Microsoft Excel.
Resultatet... (More)
Detta är en kandidatuppsats skriven vid Lunds Universitet i samarbete med E.ON Vind
Sverige AB. Uppsatsen är en studie i hur det omgivande landskapet påverkar
vindklimatet på en specifik plats.
För att undersöka teorin om landskapets påverkan på vinden har tre olika mätmaster valts
ut: en placerad i havet, en på slättland och en i skogsmiljö. Samtliga är landskapstyper
representerade inom den svenska vindkraftsindustrin. Vinden analyseras på fem olika
sätt: turbulensintensitet, vindskjuvning, vindriktning, vindens frekvensfördelning samt
extrema vindar. Dessa är de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till vid projektering av
nya vindkraftsanläggningar. Samtliga analyser görs i WindPro 9.2 och Microsoft Excel.
Resultatet bekräftar att slättland och hav, som hittills varit de dominanta miljöerna för
vindkraft, fortfarande kan ses som de mest lämpliga. Här kan man räkna ut vindarna på
olika höjder på ett enkelt och säkert sätt och här är turbulensintensiteten också lägre. Att
bygga vindkraft i skogsmiljö är en relativt ny idé. Vindarna här visar ett lägre
energiinnehåll och en mycket hög turbulensintensitet. Huruvida skogen är en lämplig
miljö för vindkraft undersöks i dagsläget och är en viktig fråga för de flesta av Sveriges
elproducenter.
De flesta resultaten stämmer väl överens med teorin. I de fall då verkligheten skiljer sig
från teorin beror detta antagligen främst på mätmasternas placering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engström, Johanna
supervisor
organization
alternative title
How the landscape affects the wind : from a wind power perspective
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vindkraft, Weibull, vindriktning, turbulens, vindskjuvning, vind, naturgeografi, geografi
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
163
language
Swedish
additional info
Anton Andersson, E.ON Vind Sverige AB.
id
1883044
date added to LUP
2011-03-31 11:57:44
date last changed
2011-12-19 11:24:43
@misc{1883044,
 abstract   = {This is a bachelor thesis written at Lund University in cooperation with E.ON Vind
Sverige AB. The thesis is a study that investigates how the surrounding landscape affects
the wind climate at a specific site.
The wind data used comes from three different met masts situated in the ocean, on plain
land and in woodland respectively. The wind analysis is based on five parameters:
turbulence intensity, the wind shear, wind direction, wind frequency distribution and
extreme winds. These are considered as the most important wind factors to analyse when
planning a new park of wind turbines. All analysis is made in Microsoft Excel and
WindPro 9.2.
The result confirms that plain land and oceans, that this far has been the dominant
environment for wind turbines, still can be considered as the most suitable. Here it is easy
and safe to calculate the wind speed at different heights and here is the turbulence
intensity low. To build wind turbines in woodland is a relatively new idea. The winds
here have lower energy content and very high turbulence intensity. The investigations
concerning woodlands suitability for wind turbines are ongoing and are an important
question for most of the big energy producing companies in Sweden.
Most of the results suite well with the wind theory presented. In those cases when the
results are not representative this is above all due to the placements of the met masts.},
 author    = {Engström, Johanna},
 keyword   = {vindkraft,Weibull,vindriktning,turbulens,vindskjuvning,vind,naturgeografi,geografi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Landskapets påverkan på vinden : sett ur ett vindkraftperspektiv},
 year     = {2009},
}