Advanced

Klimatanpassad brandskyddsprojektering : en livscykelmetod för kvantifiering av växthusgasemissioner

Davidsson, Jonas and Falemo, Stefan (2008)
Environmental and Energy Systems Studies
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Krafter inom byggbranschen arbetar för att ta en mer aktiv roll i miljöfrågor, men i vissa
fall saknas kunskap om vilka konkreta åtgärder som kan vidtas. En inventering av
kunskapsläget för miljövänlig brandskyddsprojektering visar på kunskapsluckor beträffande
brandskyddets emissioner av växthusgaser. Examensarbetet syftar till att åskådliggöra hur
emissioner av växthusgaser som direkt kan tillskrivas en byggnads brandskyddslösning kan
kvantifieras i ett livscykelperspektiv. Syftet är också att undersöka om och hur resultatet kan
tolkas för att användas som beslutsunderlag i brandskyddsprojekteringen. Resultatet är en
metod för att kvantifiera och jämföra olika brandskyddslösningars växthusgasemissioner
utifrån ett... (More)
Krafter inom byggbranschen arbetar för att ta en mer aktiv roll i miljöfrågor, men i vissa
fall saknas kunskap om vilka konkreta åtgärder som kan vidtas. En inventering av
kunskapsläget för miljövänlig brandskyddsprojektering visar på kunskapsluckor beträffande
brandskyddets emissioner av växthusgaser. Examensarbetet syftar till att åskådliggöra hur
emissioner av växthusgaser som direkt kan tillskrivas en byggnads brandskyddslösning kan
kvantifieras i ett livscykelperspektiv. Syftet är också att undersöka om och hur resultatet kan
tolkas för att användas som beslutsunderlag i brandskyddsprojekteringen. Resultatet är en
metod för att kvantifiera och jämföra olika brandskyddslösningars växthusgasemissioner
utifrån ett livscykelperspektiv. Metoden utvecklas parallellt med ett samhällsövergripande
exempelfall. Resultaten visar att metoden är fullt genomförbar om data av tillfredställande
kvalitet finns tillgänglig. Men tillfredställande data finns inte alltid tillgänglig och det kan
också vara svårt att veta vilka material och tekniska lösningar som kommer att användas för
att uppfylla funktionskraven som ställs i brandskyddsprojekteringen. Därför är ett viktigt
fokus i examensarbetet hur ett osäkert material kan förbättras och tolkas. Sammantaget så
finns det god möjlighet för brandsektorn inom byggbranschen att minska sina emissioner av
växthusgaser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Davidsson, Jonas and Falemo, Stefan
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
växthusgas, Växthuseffekt, LCI, LCA, brandskydd, CO2, BBR, brand, livscykel, hållbart byggande, miljö
report number
TFEM-5033
other publication id
ISRN LUTFD2/TFEM‐‐08/5033‐‐SE + (1‐78)
language
Swedish
id
1885256
date added to LUP
2011-04-01 12:20:10
date last changed
2011-04-01 12:20:10
@misc{1885256,
 abstract   = {Krafter inom byggbranschen arbetar för att ta en mer aktiv roll i miljöfrågor, men i vissa
fall saknas kunskap om vilka konkreta åtgärder som kan vidtas. En inventering av
kunskapsläget för miljövänlig brandskyddsprojektering visar på kunskapsluckor beträffande
brandskyddets emissioner av växthusgaser. Examensarbetet syftar till att åskådliggöra hur
emissioner av växthusgaser som direkt kan tillskrivas en byggnads brandskyddslösning kan
kvantifieras i ett livscykelperspektiv. Syftet är också att undersöka om och hur resultatet kan
tolkas för att användas som beslutsunderlag i brandskyddsprojekteringen. Resultatet är en
metod för att kvantifiera och jämföra olika brandskyddslösningars växthusgasemissioner
utifrån ett livscykelperspektiv. Metoden utvecklas parallellt med ett samhällsövergripande
exempelfall. Resultaten visar att metoden är fullt genomförbar om data av tillfredställande
kvalitet finns tillgänglig. Men tillfredställande data finns inte alltid tillgänglig och det kan
också vara svårt att veta vilka material och tekniska lösningar som kommer att användas för
att uppfylla funktionskraven som ställs i brandskyddsprojekteringen. Därför är ett viktigt
fokus i examensarbetet hur ett osäkert material kan förbättras och tolkas. Sammantaget så
finns det god möjlighet för brandsektorn inom byggbranschen att minska sina emissioner av
växthusgaser.},
 author    = {Davidsson, Jonas and Falemo, Stefan},
 keyword   = {växthusgas,Växthuseffekt,LCI,LCA,brandskydd,CO2,BBR,brand,livscykel,hållbart byggande,miljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klimatanpassad brandskyddsprojektering : en livscykelmetod för kvantifiering av växthusgasemissioner},
 year     = {2008},
}