Advanced

Potential of a post-classification change detection analysis to identify land use and land cover changes : a case study in northern Greece

Sallaba, Florian (2009) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
The use of remotely sensed data is an important method to indicate land use and land
cover changes. Remote sensing can provide a better picture of monitoring land use and
land cover changes. It makes it feasible to locate geographically changed areas in order to
employ it further detailed studies on environmental changes (e.g. land degradation).
The study area is a heterogeneous and small-structured agriculturally dominated
prefecture in northern Greece.
The core post-classification change detection analysis was based on two Landsat 5 TM
and Landsat 7 ETM+ images. Maximum likelihood classification was applied on the
satellite data. A basic arithmetic combination was used to compare the classification
outcomes to detect and locate... (More)
The use of remotely sensed data is an important method to indicate land use and land
cover changes. Remote sensing can provide a better picture of monitoring land use and
land cover changes. It makes it feasible to locate geographically changed areas in order to
employ it further detailed studies on environmental changes (e.g. land degradation).
The study area is a heterogeneous and small-structured agriculturally dominated
prefecture in northern Greece.
The core post-classification change detection analysis was based on two Landsat 5 TM
and Landsat 7 ETM+ images. Maximum likelihood classification was applied on the
satellite data. A basic arithmetic combination was used to compare the classification
outcomes to detect and locate land use and land cover changes over a period of 14 years.
The accomplished post-classification change detection analysis performed weakly. (Less)
Abstract (Swedish)
Användandet av fjärranalysdata är en viktig metod för att bestämma markanvändning
och visa på förändringar i marktäcke. Fjärranalys kan ge en bättre utgångspunkt för
övervakning av markytstäcke. Det gör det möjligt att geografiskt lokalisera förändrade
markområden för att vidare kunna utföra noggrannare undersökningar om
miljöförändringar (t.ex. markdegradering).
Studieområdet är ett administrativt distrikt i norra Grekland. Det är ett heterogent
jordbruksdominerat område karakteriserat av småskaliga landskapsstrukturer.
Markförändringsanalysen efter klassifikation baserades på två bilder från Landsat 5TM
och Landsat 7 ETM+. Maximum likelihood classification användes för klassifikation
av satellitdatan. En kombination av enkel... (More)
Användandet av fjärranalysdata är en viktig metod för att bestämma markanvändning
och visa på förändringar i marktäcke. Fjärranalys kan ge en bättre utgångspunkt för
övervakning av markytstäcke. Det gör det möjligt att geografiskt lokalisera förändrade
markområden för att vidare kunna utföra noggrannare undersökningar om
miljöförändringar (t.ex. markdegradering).
Studieområdet är ett administrativt distrikt i norra Grekland. Det är ett heterogent
jordbruksdominerat område karakteriserat av småskaliga landskapsstrukturer.
Markförändringsanalysen efter klassifikation baserades på två bilder från Landsat 5TM
och Landsat 7 ETM+. Maximum likelihood classification användes för klassifikation
av satellitdatan. En kombination av enkel aritmetisk matematik användes för att jämföra
resultatet av klassifikationerna och lokalisera förändringar i markanvändning och
markytstäcke över en period på 14 år. Den utförda markförändringsanalysen fungerade
inte väl. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sallaba, Florian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
physical geography, change detection, maximum likelihood classification, remote sensing, land cover, land use, Greece, geography, Imathia
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
159
language
English
id
1887139
date added to LUP
2011-04-05 09:04:00
date last changed
2011-12-19 11:00:10
@misc{1887139,
 abstract   = {The use of remotely sensed data is an important method to indicate land use and land
cover changes. Remote sensing can provide a better picture of monitoring land use and
land cover changes. It makes it feasible to locate geographically changed areas in order to
employ it further detailed studies on environmental changes (e.g. land degradation).
The study area is a heterogeneous and small-structured agriculturally dominated
prefecture in northern Greece.
The core post-classification change detection analysis was based on two Landsat 5 TM
and Landsat 7 ETM+ images. Maximum likelihood classification was applied on the
satellite data. A basic arithmetic combination was used to compare the classification
outcomes to detect and locate land use and land cover changes over a period of 14 years.
The accomplished post-classification change detection analysis performed weakly.},
 author    = {Sallaba, Florian},
 keyword   = {physical geography,change detection,maximum likelihood
classification,remote sensing,land cover,land use,Greece,geography,Imathia},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Potential of a post-classification change detection analysis to identify land use and land cover changes : a case study in northern Greece},
 year     = {2009},
}